Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Laboratorio de Investigación en Visión Móvil (MVRLab)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 1248

Memòries

Memòria anual
 • Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones.
 • Visión en Dispositivos Móviles, Embebidos y Autónomos.
 • Aplicaciones Multimedia en Móviles.
 • Análisis de Video.
 • Análisis de Imágenes y datos Biomédicos. Bioinformática.
 • Network Science incluyendo el análisis de redes dinámicas de móviles.
 • Teorías de la Visión, Reconocimiento de Patrones y Sistemas Complejos: Teoría de la Información, Teoría Espectral y metodologías afines y complementarias.

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Entre els resultats del laboratori, destaquem el desenvolupament d'aplicacions mòbils basades en visió artificial dirigides a ajudar a persones amb dificultats visuals:

Navilens (https://www.navilens.com): Es tracta d'un sistema de senyalística orientat a persones amb discapacitat visual. Es basa en un nou tipus de codi BIDI (ddTags) desenvolupat pel laboratori junt amb l'empresa Neosistec, que pot ser llegit de manera senzilla mitjançant la càmera del nostre dispositiu mòbil, a llarga distància i sense necessitat d'enfocar la càmera cap a l'etiqueta. L'aplicació permet descarregar un conjunt d'etiquetes "blanques" (personalitzables per l'usuari), per a etiquetar el nostre propi entorn o objectes. Aquest sistema es troba desplegat en diferents àmbits, com per exemple en les línies de bus i metre de la xarxa de Transport Metropolità de Barcelona (TMB), autobusos de Vectalia a Alacant, Tramvia de Múrcia, Teatre del Museu Romà de Cartagena, i en l'edifici de Ciències Socials de la Universitat d'Alacant.

Supervision for Cardboard (http://supervisioncardboard.com): Permet convertir el nostre telèfon intel·ligent i un dispositiu de realitat de baix cost (de tipus Google Cardboard) en unes ulleres electròniques. Amb aquesta aplicació podrem utilitzar el dispositiu tant a manera de lupa, com també modificar el color i altres propietats de la imatge per a poder realitzar determinades tasques, com per exemple la lectura, de forma més confortable. 

 

 

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Reconocimiento Estructural de Patrones con Teoría de la Información
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Sistema basado en visión móvil para el guiado de discapacitados visuales en aeropuertos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2016
  Data de finalització: 31/12/2018
 • Denominació del projecte: Reconocimiento de Objetos con Dispositivos Móviles para Discapacitados Visuales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2013
  Data de finalització: 31/12/2015
 • Denominació del projecte: Desarrollo de la aplicación 'VisualTags'
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION VODAFONE ESPAñA
  Data d'inici: 19/07/2017
  Data de finalització: 18/07/2021
 • Denominació del projecte: Detección de obstáculos aéreos para invidentes
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION VODAFONE ESPAñA
  Data d'inici: 27/07/2013
  Data de finalització: 26/07/2017

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Dirichlet densifier bounds: Densifying beyond the spectral gap constraint
  Autors: Curado, M.; Lozano, M.A.; Escolano, F.; , Hancock, E.R.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 125
  Pàgines: 425 - 431
  Data: 2019
  ISSN: 0167-8655
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2019.06.001
 • Títol: Graph Similarity through Entropic Manifold Alignment
  Autors: Escolano, F.; , Hancock, E.R.; Lozano, M.A.; , Curado, M.
  Revistes: SIAM journal on imaging sciences
  Volum: 10
  Pàgines: 942 - 978
  Data: 2017
  ISSN: 1936-4954
  DOI: http://dx.doi.org/10.1137/15M1032454
 • Títol: The mutual information between graphs
  Autors: Escolano, F.; , Hancock, E.R.; Lozano, M.A.; Curado, M.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 87
  Pàgines: 12 - 19
  Data: 2017
  ISSN: 0167-8655
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2016.07.012
 • Títol: Aerial Obstacle Detection With 3-D Mobile Devices
  Autors: Saez, J.M.; Escolano, F.; Lozano, M.A.
  Revistes: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
  Volum: 19
  Pàgines: 74 - 80
  Data: 2015
  ISSN: 2168-2194
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JBHI.2014.2322392
 • Títol: Dirichlet densifiers for improved commute times estimation
  Autors: Curado, M.; Escolano, F.; Lozano, M.A.; , Hancock, E.R.
  Revistes: Pattern Recognition
  Volum: 91
  Pàgines: 56 - 68
  Data: 2019
  ISSN: 0031-3203
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2019.02.012
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Desarrollo de Aplicaciones Android con Java
  Autors: Lozano, M.A.; Gallego, Antonio Javier
  Editorial: Ra-Ma
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9964-700-5
 • Títol: Information Theory in Computer Vision and Pattern Recognition
  Autors: Escolano, F.; Suau, P.; Ivanov-Bonev, B.
  Editorial: Springer
  Data: 2009
  ISBN: 978-1-84882-297-9
 • Títol: Inteligencia Artificial
  Autors: Cazorla, M.; Alfonso M.I.; Colomina, O.; Escolano, F.; Lozano, M.A.
  Editorial: Thomson
  Data: 2003
  ISBN: 84-9732-183-9
 • Títol: Programación de dispositivos móviles con J2ME
  Autors: Lozano, M.A.
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2004
  ISBN: 84-7908-807-9
 • Títol: Curso de programacion Android con Kotlin
  Autors: Gallego, Antonio Javier; Lozano, M.A.
  Editorial: Anaya Multimedia
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-415-4327-0
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Control de Versiones Distribuido y Aprendizaje Basado En Proyectos. Valoracio¿n del alumnado en la Asignatura Fundamentos de los Videojuegos
  Autors: Aznar, F.; , Aznar Gregori, F.; Rizo, R.; , Rizo Aldeguer, R.; Pujol, M.; , Pujol López, M.; Arques-Corrales, F.; , Arques Corrales, P.; Botana Gómez, Javier; , Botana Gómez, J.; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega, M. Á.; Mora Lizán, F.J.; Puchol, J.A.; , Puchol García, J.A.; Pujol, MJ; , Pujol López, M.J.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 406 - 407
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Evaluación Multimodal en el ABP de Creación y Entretenimiento Digital de Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá Arnedo,Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego Durán,Francisco J.; Iñesta, José M.; , Iñesta Quereda,José M.; Llorens-Largo, F.; , Llorens Largo,Faraón; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; , Molina Carmona,Rafael; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz Zamora,Javier; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador,Pedro J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa,Mireia L.; Viudes-Carbonell, S.J.; , Viudes Carbonell, Sergio J.; , Peguero López, Antonio A.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 295 - 296
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Las presentaciones de los proyectos en la metodología ABP del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá, C. J; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego, F. J.; Llorens-Largo, F.; , Llorens F.; Lozano, M.A.; Molina-Carmona, R.; , Molina, R.; Sempere, M.; , Sempere, M.L.; Iñesta, José M.; Ponce de León, P.J.; , Ponce, P.; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz, J.; , Rubio, J
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 5 - 12
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Memòries de les xarxes d"investigació en docència universitàriapertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d"Investigació en docènciauniversitària del curs 2019-20 / Memorias de las redes de investigac
 • Títol del capítol: Las presentaciones de los proyectos en la metodología ABP para el itinerario de Creación y Entretenimiento digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; , Villagrá Arnedo,Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; , Gallego Durán,Francisco J.; Iñesta, José M.; , Iñesta Quereda,José M.; Llorens-Largo, F.; , Llorens Largo,Faraón; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega,Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; , Molina Carmona,Rafael; Ortiz Zamora, J.; , Ortiz Zamora,Javier; Ponce de León, P.J.; , Ponce de León Amador,Pedro J.; Sempere, M.; , Sempere Tortosa,Mireia L.; , Rubio Navarro, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 292 - 293
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: UAPlant: Itinerarios Botánicos. Herramienta de aprendizaje de la Botánica a través de una aplicación móvil
  Autors: , López Iborra, P.; , Cabañero García, S.; Martínez-Azorín, M.; Pena-Martín, C.; Crespo, M. B.; Lozano, M.A.; , Lozano Ortega, M. Á.; Alonso, M. A.; , Alonso Vargas, M.A.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 437 - 438
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Open Data Science to Fight COVID-19: Winning the 500k XPRIZE Pandemic Response Challenge (Extended Abstract)
  Autors: Lozano, M.A.; Garibo i Orts, Òscar; Piñol, Eloy; Rebollo, Miguel; Polotskaya, Kristina; García-March, Miguel Ángel; Conejero, J. Alberto; Escolano, F.; Oliver, Nuria
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: International Joint Conference on Artificial Intelligence
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Vienna (AUSTRIA)
  Data de celebració: 23/07/2022
  RUA: http://dx.doi.org/10.24963/ijcai.2022/740
 • Títol: La coevaluación en contextos de ABP en ingeniería. Análisis de resultados, ventajas y desventajas de la experiencia
  Autors: Berná Martínez, J.V.; Villagrá Arnedo, C. J.; Molina-Carmona, R.; Llorens-Largo, F.; Gallego-Durán, F.J.; Viudes-Carbonell, S.J.; Ponce de León, P.J.; Sempere, M.; Sáez-Fernández, M.D.; Escobar, Pilar; Gil-Martinez-Abarca, J; Gil, D.; Rios-Vila, A. ; Ortiz Zamora, J.; Lozano, M.A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2022) y al V Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Vicente del Raspeig (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: REDES-INNOVAESTIC 2022
  Autors: Araujo-Da Silva Costa, A. G.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: REDES-INNOVAESTIC 2022
  Tipus d'esdeveniment: Indefinido
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: Maths for Engineering: Parting From Classical Methods
  Autors: Martinez-Martin, E.; Araujo-Da Silva Costa, A. G.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 14TH International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Palma de Mallorca (BALEARES) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/07/2022
 • Títol: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Autors: Araujo-Da Silva Costa, A. G.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 14th International Conference on Education and New Learning Technologies
  Tipus d'esdeveniment: Indefinido
  Ciutat de celebració: Online
  Data de celebració: 04/07/2022
  RUA: http://dx.doi.org/10.21125/edulearn.2022.0245