Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Nanofísica

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2363

Memòries

Memòria anual
 • Nanoelectrónica
  Investigación teórica y experimental de sistemas nanoscópicos y moleculares con posibles aplicaciones en dispositivos electrónicos.
 • Puntos cuánticos semiconductores
 • Superconductividad mesoscópica
 • Modelado y simulación de defectos en materiales

 

 

Serveis que ofereixen

Grup Experimental i teòric en nanofísica.

Experimentació, teoria i simulació per ordinador de propietats electròniques, magnètiques i mecàniques de materials a la nanoescala.

 

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Laboratori de baixes temperatures:

-Criostatos d'He4

-Equips d'alt buit

-Microscòpies STM i AFM

-Electrònica per a mesures de transport electrònic.

Computació:

-Beowulf Clúster Opteron, 11 nodes

-Beowulf Clúster PentiumIV-HT, 9 nodes

-Beowulf Clúster PentiumIV, 22 nodes

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Hacia Nanoestructuras Magnéticas y Superconductoras basadas en carbón.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 30/12/2016
  Data de finalització: 29/12/2019
 • Denominació del projecte: De cristales bidimensionales a estructuras cero-dimensionales: Propiedades electrónicas y mecánicas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Nuevas nanoestructuras para microelectrónica y espintrónica: nanocontactos metálicos y materiales basados en el carbono
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/11/2017
  Data de finalització: 31/10/2021
 • Denominació del projecte: Nuevas nanoestructuras para micoelectrónica y espintrónica: nanocontactos metálicos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: Twistronics in nanosctrictions
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/09/2022
  Data de finalització: 15/09/2026

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Imaging of spin waves in atomically designed nanomagnets
  Autors: , Spinelli A.; , Bryant, B.; , F. Delgado, F.; Fernández-Rossier, J.; , Otte, A.F.
  Revistes: Nature Materials
  Volum: 13
  Pàgines: 782 -
  Data: 2014
  ISSN: 1476-1122
  DOI: http://www.nature.com/nmat/journal/v13/n8/full/nmat4018.html
 • Títol: Molecular dynamics simulations of irradiation of alfa-Fe thin films with energetic Fe ions under channeling conditions
  Autors: Caturla M. J.; Aliaga, M. J.; , M.J. Aliaga; , A. Prokhodtseva; , R. Schaeublin; , M.J. Caturla
  Revistes: Journal of Nuclear Materials
  Volum: 452
  Pàgines: 453 - 456
  Data: 2014
  ISSN: 0022-3115
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.05.077
 • Títol: In situ transmission electron microscope formation of a single-crystalline Bi film on an amorphous substrate
  Autors: , M. Neklyudova; Sabater C.; , C. Sabater; , A. K. Erdamar; , J. M. Van Ruitenbeek; , H. W. Zandbergen
  Revistes: Applied Physics Letters
  Volum: 110
  Pàgines: 103101 -
  Data: 2017
  ISSN: 0003-6951
  DOI: https://doi.org/10.1063/1.4977940
 • Títol: Characterization of Main Phase in K(x)p-Terphenyl and Its Largest Congener K(x)poly(p-phenylene): A Report of Their Magnetic and Electric Properties
  Autors: Carrera, M.; McDonald,JL; Untiedt,C.; , García-Hernández, M.; , Mompean,F; , Vergés, J.A.; Guijarro, A.
  Revistes: Journal of Physical Chemistry C
  Volum: 123
  Pàgines: 5264 - 5272
  Data: 2019
  ISSN: 1932-7447
  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12475
 • Títol: Graphene flakes obtained by local electro-exfoliation of graphite with a STM tip
  Autors: ; Sáenz-Arce, G.; Martinez-Asencio J; ; Palacios, J. J.; Caturla M. J.; Untiedt,C.
  Revistes: Physical Chemistry Chemical Physics
  Volum: 19
  Pàgines: 8061 - 8068
  Data: 2017
  ISSN: 1463-9076
  DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c6cp07236d
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
Sense dades.
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Desarrollo y uso de herramientas TIC interactivas y modelos por impresón 3D en el aprendizaje a nivel universitario del enlace atómico
  Autors: Sabater C.; , MAIORANO, L; , Molina, J.M.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 1333 - 1343
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: La docencia en la Enseñanza Superior
 • Títol del capítol: Advanced materials as electrodes for energy storage
  Autors: Morallón, E.; Untiedt,C.; , E.Morallón; Cazorla-Amorós, D.; , D. Cazorla-Amorós; , F. Huerta; , C. Quijada; Montilla, F.; , F. Montilla
  Editorial: Universitat d\u0027Alacant
  Pàgines: 67 - 80
  Data: 2015
  ISBN:
  Títol del llibre: Recent Advances within the field of Materials Science in Spain
 • Títol del capítol: Carbon Materials as Nanocatalyst Supports
  Autors: Untiedt,C.; Berenguer-Murcia, A.; , Ángel Berenguer Murcia; Lillo-Ródenas, M.A.; , Mª Ángeles Lillo Ródenas; Román-Martínez, M.C.; , M. Carmen Román Martínez
  Editorial: Universitat d\u0027Alacant
  Pàgines: 349 - 365
  Data: 2015
  ISBN:
  Títol del llibre: Recent Advances within the field of Materials Science in Spain
 • Títol del capítol: Modeling Nanocontacts and nanowires with Molecular Dynamics
  Autors: Caturla M. J.; Chiappe, G; Louis, E.; San-Fabián, E.; Untiedt,C.; Sabater C.
  Editorial: Universitat d\u0027Alacant
  Pàgines: 237 - 247
  Data: 2015
  ISBN:
  Títol del llibre: Recent Advances within the field of Materials Science in Spain
 • Títol del capítol: Plasma-assisted preparation of polypyrrole-supported catalysts. Application to nitrate removal in water
  Autors: Untiedt,C.; García-Fernández, M.J.; Pastor-Blas, M.M.; Sepúlveda-Escribano, A.
  Editorial: Universitat d\u0027Alacant
  Pàgines: 366 - 378
  Data: 2015
  ISBN:
  Títol del llibre: Recent Advances within the field of Materials Science in Spain
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Saturation of Capacitance in Metals studied with a STM
  Autors: Untiedt,C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Quantum Systems on surfaces
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 05/09/2019
 • Títol: GOLD ELECTRODES IN A LOW-TEMPERATURE SCANNING TUNNELING MICROSCOPE TO HOLD DOUBLE-STRANDED ATOMIC CHAINS
  Autors: Sabater C.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Annual Meeting of the Israel Society for Microscopy
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Tel Aviv (ISRAEL)
  Data de celebració: 28/05/2019
 • Títol: Electronic transport in a single chiral molecule, towards to control sipin thermopower by magnetic field or temerature
  Autors: Sabater C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: SciMan 2018
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San José (COSTA RICA)
  Data de celebració: 10/12/2018
 • Títol: Electronic Transport in Gd and Eu Atomic-Size Contacts
  Autors: Untiedt,C.; ; Fernández-Rossier, J.; Palacios, J. J.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: APS March Meeting 2017
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: New Orleans, LA (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
  Data de celebració: 13/03/2017
 • Títol: Formation of Single Atom Contacts
  Autors: Untiedt,C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: SCiMAN16
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San José (COSTA RICA)
  Data de celebració: 12/12/2016