Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Nanofísica

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2363

Memòries

Memòria anual
 • Nanoelectrónica
  Investigación teórica y experimental de sistemas nanoscópicos y moleculares con posibles aplicaciones en dispositivos electrónicos.
 • Puntos cuánticos semiconductores
 • Superconductividad mesoscópica
 • Modelado y simulación de defectos en materiales

 

 

Serveis que ofereixen

Grup Experimental i teòric en nanofísica.

Experimentació, teoria i simulació per ordinador de propietats electròniques, magnètiques i mecàniques de materials a la nanoescala.

 

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Laboratori de baixes temperatures:

-Criostatos d'He4

-Equips d'alt buit

-Microscòpies STM i AFM

-Electrònica per a mesures de transport electrònic.

Computació:

-Beowulf Clúster Opteron, 11 nodes

-Beowulf Clúster PentiumIV-HT, 9 nodes

-Beowulf Clúster PentiumIV, 22 nodes

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Hacia Nanoestructuras Magnéticas y Superconductoras basadas en carbón.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 30/12/2016
  Data de finalització: 29/12/2019
 • Denominació del projecte: De cristales bidimensionales a estructuras cero-dimensionales: Propiedades electrónicas y mecánicas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Nuevas nanoestructuras para microelectrónica y espintrónica: nanocontactos metálicos y materiales basados en el carbono
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/11/2017
  Data de finalització: 31/10/2021
 • Denominació del projecte: Estructuras híbridas de materiales 2D para la realización de dispositivos de espintrónica y computación cuántica.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/03/2019
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: Nuevas nanoestructuras para micoelectrónica y espintrónica: nanocontactos metálicos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2022

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Imaging of spin waves in atomically designed nanomagnets
  Autors: Spinelli A.; Bryant, B.; F. Delgado, F.; Fernández-Rossier, J.; Otte, A.F.
  Revistes: Nature Materials
  Volum: 13
  Pàgines: 782 -
  Data: 2014
  ISSN: 1476-1122
  DOI: http://www.nature.com/nmat/journal/v13/n8/full/nmat4018.html
 • Títol: Molecular dynamics simulations of irradiation of α-Fe thin films with energetic Fe ions under channeling conditions
  Autors: M.J. Aliaga, A. Prokhodtseva, R. Schaeublin, M.J. Caturla
  Revistes: Journal of Nuclear Materials
  Volum: 452
  Pàgines: 453 - 456
  Data: 2014
  ISSN: 0022-3115
  DOI: 10.1016/j.jnucmat.2014.05.077
 • Títol: In situ transmission electron microscope formation of a single-crystalline Bi film on an amorphous substrate
  Autors: M. Neklyudova; C. Sabater; A. K. Erdamar; J. M. van Ruitenbeek; H. W. Zandbergen
  Revistes: Applied Physics Letters
  Volum: 110
  Pàgines: 103101 -
  Data: 2017
  ISSN: 0003-6951
  DOI: https://doi.org/10.1063/1.4977940
 • Títol: Characterization of Main Phase in K(x)p-Terphenyl and Its Largest Congener K(x)poly(p-phenylene): A Report of Their Magnetic and Electric Properties
  Autors: Carrera,M; McDonald,JL; Untiedt,C; Garcia-Hernandez,M; Mompean,F; Verges, JA; Guijarro,A
  Revistes: The Journal of Physical Chemistry C
  Volum: 123
  Pàgines: 5264 - 5272
  Data: 2019
  ISSN: 1932-7447
  DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b12475
 • Títol: Graphene flakes obtained by local electro-exfoliation of graphite with a STM tip
  Autors: C. Rubio-Verdu; G. Saenz-Arce; J. Martinez-Asencio; D. C. Milan; M. Moaied; J. J. Palacios; M. J. Caturla
  Revistes: Physical Chemistry and Chemical Physics
  Volum: 19
  Pàgines: 8061 - 8068
  Data: 2017
  ISSN: 1463-9076
  DOI: 10.1039/c6cp07236d
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Exciton and Polariton Condensation
  Títol del llibre: Quantum Coherence
  Autors: Porras, D.; Fernández-Rossier, J.; Tejedor, C.
  Editorial: Springer
  Pàgines: 153 - 189
  Data: 2006
  ISBN: 978-3-540-30085-4
 • Títol del capítol:
  Modeling Nanocontacts and nanowires with Molecular Dynamics
  Títol del llibre: Recent Advances within the field of Materials Science in Spain
  Autors: Caturla,M.J.; Chiappe, G.; Louis, E.; Sabater, C.; San Fabián, E.; Untiedt,C.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Pàgines: 237 - 247
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9717-346-9
 • Títol del capítol: coherent response to optical pulses in quantum wells
  Títol del llibre: Optical Properties of Semiconductor Nanostructures
  Autors: Fernandez-Rossier, J.; Porras, D; Tejedor, C;Merlin, R
  Editorial: Kluwer Academic Publishers
  Pàgines: 143 -
  Data: 2000
  ISBN: 0-7923-6316-7
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: GOLD ELECTRODES IN A LOW-TEMPERATURE SCANNING TUNNELING MICROSCOPE TO HOLD DOUBLE-STRANDED ATOMIC CHAINS
  Autors: Sabater, C.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Annual Meeting of the Israel Society for Microscopy
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Tel Aviv (Israel)
  Data de celebració: 28/05/2019
 • Títol: Formation of Single Atom Contacts
  Autors: C. Untiedt
  Tipus de participació: CONFERENCIA PLENARIA
  Nom del congrés: Simposio en Ciencia de Materiales Avanzados y Nanotecnología
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: San José (Costa Rica)
  Data de celebració: 12/12/2016
 • Títol: and loops in ion irradiated Fe: possible mechanisms of formation and growth
  Autors: M.J. Aliaga, I. Martin-Bragado and M.J. Caturla
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Advances in Materials & Processing Technologies Conference (AMPT)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Universidad Carlos III de Madrid (España)
  Data de celebració: 14/12/2015
 • Títol: Combined Molecular Dynamics and Object Kinetic Monte Carlo simulations of ion implantation in Fe thin films
  Autors: M.J. Aliaga, I. Martin-Bragado and M.J. Caturla
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Multiscale Materials Modeling (MMM)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Berkekely, California (Estados Unidos de América)
  Data de celebració: 06/10/2014
 • Títol: Cascade damage in Fe thin films by ion implantation
  Autors: Maria José Aliaga, Anna Prokhodtseva, Robin Schaülin and Maria Jose Caturla
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: 14th International Conference on Fusion Reactor Materials
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Pekín (China)
  Data de celebració: 20/10/2013