Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Investigación sobre Trabajo Social y Servicios Sociales (GITSS)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3085

Memòries

Memòria anual
 • 1. Intervención social
  El grupo GITSS investiga sobre las características de la intervención social, la intervención con grupos y con la comunidad, los instrumentos para la toma de decisiones y la planificación, los protocolos de intervención, la participación de las personas usuarias en la intervención, la medición y evaluación de resultados, la calidad de la intervención social y los aspectos éticos y metodológicos de la investigación en Trabajo Social e intervención social
 • 2. Servicis socials
  En esta línea el grupo GITSS investiga sobre la estructura, dinámica, organización de los servicios sociales, así como sobre sus programas, proyectos y servicios, los protocolos de intervención, la medición y evaluación de sus resultados, la calidad de los servicios sociales y la participación de las personas usuarias en los servicios
 • 3. Problemas sociales
  El grupo investiga sobre problemas sociales objeto de la intervención social (cuidado y género, dependencia, participación de las personas usuarias de los servicios, grupos, comunidades e intervención social, etc.)
 • 4. Enseñanza y aprendizaje de la intervención social, del Trabajo Social y los Servicios Sociales
  También el grupo se interesa por la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la intervención social y por la participación de las personas usuarias de los servicios en la formación para la intervención social (expertos por la experiencia)

 

 

Serveis que ofereixen

INTERVENCIÓ SOCIAL - Estudi, anàlisi i avaluació de la intervenció professional i els seus resultats - Desenvolupament o validació d’instruments estandarditzats de mesurament per a la intervenció social - Organització i disseny de protocols per a la intervenció social - Estudis de la qualitat de la intervenció social - Intervenció social amb grups - Intervenció social amb comunitats - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

SERVEIS SOCIALS - Estudis de l’estructura, la dinàmica i l’organització dels serveis socials - Disseny de projectes, programes, serveis i altres recursos socials, i els seus protocols d’intervenció - Avaluació de projectes, programes o serveis i els seus resultats - Estudis de la qualitat de programes, projectes o serveis - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

PROBLEMES SOCIALS - Anàlisi de problemes socials i territoris o disseny d’estratègies d’intervenció social - Disseny de projectes i programes i altres recursos socials - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, EL TREBALL SOCIAL I ELS SERVEIS SOCIALS - Disseny o desenvolupament d’accions formatives relacionades amb les línies d’investigació i la resta de capacitats del grup d’investigació - Disseny o desenvolupament d’accions formatives a demanda - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

 

 

Resultats

El lloc web del grup d'investigació sobre Treball Social i Serveis Socials (GITSS) arreplega els principals resultats del treball dels seus membres: https://web.ua.es/va/gitss/  

Així mateix, el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) allotja resultats del treball dels membres del grup d'investigació. Enllaç web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/21953

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup disposa de les infraestructures de la Universitat d'Alacant per a desenvolupar les seues activitats i garantir les seues capacitats generals.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: LABORATORIO DE SERVICIOS SOCIALES: ESTUDIO DE LOS INDICADORES SOCIALES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: PROJECTE DE VALIDACIÓ EMPÍRICA DE L'ESCALA DE DIAGNÒSTIC SOCIAL (DS-DIBA), DESENVOLUPADA DES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SEU ÚS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: DIPUTACION DE BARCELONA
  Data d'inici: 12/12/2019
  Data de finalització: 10/12/2020
 • Denominació del projecte: PROYECTO SOBRE DIAGNÓSTICO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN EN LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Data d'inici: 28/03/2014
  Data de finalització: 27/03/2015
 • Denominació del projecte: ADAPTACIÓ I VALIDACIÓ DE L'ESCALA D'EXCLUSIÓ SOCIAL - MODEL UA PER A LA POBLACIÓ DEL SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: CONSELL COMARCAL D'OSONA
  Data d'inici: 30/09/2015
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Indicadores de Calidad en los Servicios Sociales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/01/2009
  Data de finalització: 30/12/2012

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Assessment and re-design of learning activities from young social work students` perceptions and experiences: an empirical study on the subject "social work with groups" of the University of Alicante (Spain)
  Autors: Domenech-López,Y.; Giménez-Bertomeu,V
  Revistes: Social Work Education
  Volum: 39
  Pàgines: 126 - 143
  Data: 2020
  ISSN: 0261-5479
  DOI: https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1674800
 • Títol: Empirical Evidence for Professional Practice and Public Policies: An Exploratory Study on Social Exclusion in Users of Primary Care Social Services in Spain
  Autors: Giménez-Bertomeu, V.M.; Domenech-López, Y.; Mateo-Pérez, M.A.; de-Alfonseti-Hartmann, N.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 16
  Pàgines: 4600 -
  Data: 2019
  ISSN: 1660-4601
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16234600
 • Títol: Social services in times of economic and social crisis: the case of Spain
  Autors: Mateo-Perez, M.A.; Martínez-Román, M.A.; Domenech-López,Y.
  Revistes: Revista de Cercetare si Interventie Sociala (Online)
  Volum:
  Pàgines: 96 - 110
  Data: 2015
  ISSN: 1584-5397
 • Títol: Expertos por la experiencia y expertos por la profesión. Visiones sobre la práctica profesional en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.
  Revistes: Cuadernos de Trabajo Social
  Volum: 25
  Pàgines: 439 - 449
  Data: 2012
  ISSN: 0214-0314
  DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2012.v25.n2.39628
 • Títol: Percepciones sobre la calidad de los Servicios Sociales de las personas jóvenes usuarias: utilidades para el diseño de estándares de calidad
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez Bertomeu, V.M.
  Revistes: Revista de Estudios de Juventud
  Volum: 97
  Pàgines: 123 - 146
  Data: 2012
  ISSN: 0211-4364
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: El diagnòstic social en els serveis socials bàsics. Fonaments teòrics, normatius i professionals d’una tasca clau.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Mesquida, J.M.; Parra, B.; Boixadós, A.
  Editorial: Diputació de Barcelona
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-9803-882-8
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/100748
 • Títol: Las organizaciones de servicios sociales de atención primaria. Estática, dinámica y propuestas de futuro.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Diputación de Alicante
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-96979-59-8
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/22160
 • Títol: Servicios Sociales. Estructura, dinámica, políticas y estrategias en España y la Comunidad Valenciana
  Autors: Mira-Perceval Pastor, M.T.; De Alfonseti, Hartmann N.; Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2007
  ISBN: 978-84-7908-936-8
 • Títol: El proceso de supervisión de campo en el punto de mira: una investigación a tres en Trabajo Social
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Lillo Beneyto, A.; Lorenzo García, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación
  Data: 2003
  ISBN: 84-86980-05-4
 • Títol: Introducción al Trabajo Social con grupos
  Autors: Domenech, Y.
  Editorial: Editorial Club Universitario
  Data: 1998
  ISBN: 9788495015129
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: De las escuelas a la universidad: formación e investigación en Trabajo Social
  Títol del llibre: Ciencia y esencia en la práctica del Trabajo Social
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.
  Editorial: Tirant Humanidades
  Pàgines: 315 - 342
  Data: 2018
  ISBN: 9788417069148
 • Títol del capítol: Exclusión social y Trabajo Social: diseño de un instrumento de diagnóstico para su uso en los Servicios Sociales de Atención Primaria en España.
  Títol del llibre: Políticas e intervenciones ante los procesos de vulnerabilidad y exclusión de personas y territorios. Análisis comparado México-España.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.; Mateo Pérez, M.A.
  Editorial: Dykinson
  Pàgines: 189 - 207
  Data: 2016
  ISBN: 978-84-9085-644-4
 • Títol del capítol: Investigación novel en trabajo social en España
  Títol del llibre: Trabajo Social, Derechos Humanos e Innovación Social
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.
  Editorial: Thomson Aranzadi
  Pàgines: 31 - 47
  Data: 2016
  ISBN: 978-84-9135-057-6
 • Títol del capítol: Jovenes usuarios excluidos o en riesgo de exclusión: buenas y malas prácticas percibidas en los servicios sociales. Transferencias a la planificación, organización y práctica de los servicios.
  Títol del llibre: Juventud, emancipación y trabajo social
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Thomson Aranzadi
  Pàgines: 195 - 231
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9098-002-6
 • Títol del capítol: Research on Work Performance in Social Professions: A Competence-Based Approach to Social Work
  Títol del llibre: Research Synergies in Social Professions
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Carocci Editore
  Pàgines: 74 - 84
  Data: 2008
  ISBN: 978-88-430-4785-7
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Participation and creativity in the classroom: Analysis of a practice activity in the subject of Social Work with group of the Degree in Social Work of the University of Alicante (Spain)
  Autors: Doménech-López, Y.; Giménez-Bertomeu, V.M.
  Tipus de participació: COMUNICACIÓ
  Nom del congrés: EASSW Conference (European Association of Schools of Social Work)
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Madrid (España)
  Data de celebració: 04/06/2019
 • Títol: La coproducción: un nuevo modelo de acción social que empodera a las personas en los procesos de toma de decisiones
  Autors: Cortés Florín, E.M.; Giménez-Bertomeu, V.M.
  Tipus de participació: COMUNICACIÓ
  Nom del congrés: Congrés de l`Acció Social
  Tipus d'esdeveniment: Autonómica
  Ciutat de celebració: Vic (Barcelona) (España)
  Data de celebració: 03/07/2019
 • Títol: Actualización y validación de la Escala de Valoración Sociofamiliar, version TSO (EVSF-TSO), en catalán y castellano
  Autors: Giménez-Bertomeu, V.M.; Guinovart-Garriga, C.; Rovira-Soler, E.; Viñas-Segalés, N.; Rufí-Vilà, A.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Bilbao (España)
  Data de celebració: 14/11/2018
 • Títol: Validez y fiabilidad de la Escala de Diagnóstico de la exclusión social, modelo UA (EES-UA).
  Autors: Giménez-Bertomeu, V.M.; Doménech-López, Y.; Mateo-Pérez, M.A.; De Alfonseti-Hartmann, N.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Bilbao (España)
  Data de celebració: 14/11/2018
 • Títol: What do young users think about social services? Key components of quality in social services from the young people's perspective
  Autors: Giménez-Bertomeu, V.M.; Doménech-López, Y.
  Tipus de participació: COMUNICACIÓ
  Nom del congrés: ENSACT Joint European Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Estambul (Turquía)
  Data de celebració: 16/04/2013