Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Investigación sobre Trabajo Social y Servicios Sociales (GITSS)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3085

Memòries

Memòria anual
 • 1. Intervención social
  El grupo GITSS investiga sobre las características de la intervención social, la intervención con grupos y con la comunidad, los instrumentos para la toma de decisiones y la planificación, los protocolos de intervención, la participación de las personas usuarias en la intervención, la medición y evaluación de resultados, la calidad de la intervención social y los aspectos éticos y metodológicos de la investigación en Trabajo Social e intervención social
 • 2. Servicis socials
  En esta línea el grupo GITSS investiga sobre la estructura, dinámica, organización de los servicios sociales, así como sobre sus programas, proyectos y servicios, los protocolos de intervención, la medición y evaluación de sus resultados, la calidad de los servicios sociales y la participación de las personas usuarias en los servicios
 • 3. Problemas sociales
  El grupo investiga sobre problemas sociales objeto de la intervención social (cuidado y género, dependencia, participación de las personas usuarias de los servicios, grupos, comunidades e intervención social, etc.)
 • 4. Enseñanza y aprendizaje de la intervención social, del Trabajo Social y los Servicios Sociales
  También el grupo se interesa por la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la intervención social y por la participación de las personas usuarias de los servicios en la formación para la intervención social (expertos por la experiencia)

 

 

Serveis que ofereixen

INTERVENCIÓ SOCIAL - Estudi, anàlisi i avaluació de la intervenció professional i els seus resultats - Desenvolupament o validació d’instruments estandarditzats de mesurament per a la intervenció social - Organització i disseny de protocols per a la intervenció social - Estudis de la qualitat de la intervenció social - Intervenció social amb grups - Intervenció social amb comunitats - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

SERVEIS SOCIALS - Estudis de l’estructura, la dinàmica i l’organització dels serveis socials - Disseny de projectes, programes, serveis i altres recursos socials, i els seus protocols d’intervenció - Avaluació de projectes, programes o serveis i els seus resultats - Estudis de la qualitat de programes, projectes o serveis - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

PROBLEMES SOCIALS - Anàlisi de problemes socials i territoris o disseny d’estratègies d’intervenció social - Disseny de projectes i programes i altres recursos socials - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, EL TREBALL SOCIAL I ELS SERVEIS SOCIALS - Disseny o desenvolupament d’accions formatives relacionades amb les línies d’investigació i la resta de capacitats del grup d’investigació - Disseny o desenvolupament d’accions formatives a demanda - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

 

 

Resultats

El lloc web del grup d'investigació sobre Treball Social i Serveis Socials (GITSS) arreplega els principals resultats del treball dels seus membres: https://web.ua.es/va/gitss/  

Així mateix, el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) allotja resultats del treball dels membres del grup d'investigació. Enllaç web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/21953

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup disposa de les infraestructures de la Universitat d'Alacant per a desenvolupar les seues activitats i garantir les seues capacitats generals.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: LABORATORIO DE SERVICIOS SOCIALES: ESTUDIO DE LOS INDICADORES SOCIALES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: PROJECTE DE VALIDACIÓ EMPÍRICA DE L'ESCALA DE DIAGNÒSTIC SOCIAL (DS-DIBA), DESENVOLUPADA DES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SEU ÚS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: DIPUTACION DE BARCELONA
  Data d'inici: 12/12/2019
  Data de finalització: 10/12/2020
 • Denominació del projecte: PROYECTO SOBRE DIAGNÓSTICO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN EN LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Data d'inici: 28/03/2014
  Data de finalització: 27/03/2015
 • Denominació del projecte: ADAPTACIÓ I VALIDACIÓ DE L'ESCALA D'EXCLUSIÓ SOCIAL - MODEL UA PER A LA POBLACIÓ DEL SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: CONSELL COMARCAL D\u0027OSONA
  Data d'inici: 30/09/2015
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Indicadores de Calidad en los Servicios Sociales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/01/2009
  Data de finalització: 30/12/2012

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Assessment and re-design of learning activities from young social work students` perceptions and experiences: an empirical study on the subject "social work with groups" of the University of Alicante (Spain)
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez-Bertomeu, VM; , Giménez-Bertomeu,V
  Revistes: Social Work Education
  Volum: 39
  Pàgines: 126 - 143
  Data: 2020
  ISSN: 0261-5479
  DOI: https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1674800
 • Títol: Empirical Evidence for Professional Practice and Public Policies: An Exploratory Study on Social Exclusion in Users of Primary Care Social Services in Spain
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; Doménech López, Y.; Mateo Pérez, M.A.; de Alfonseti Hartmann, N.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 16
  Pàgines: 4600 -
  Data: 2019
  ISSN: 1660-4601
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16234600
 • Títol: Social services in times of economic and social crisis: the case of Spain
  Autors: Mateo Pérez, M.A.; Marínez, M.; , Martínez-Román, M.A.; Doménech López, Y.
  Revistes: Revista de Cercetare si Interventie Sociala (Online)
  Volum:
  Pàgines: 96 - 110
  Data: 2015
  ISSN: 1584-5397
 • Títol: Expertos por la experiencia y expertos por la profesión. Visiones sobre la práctica profesional en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; Doménech López, Y.
  Revistes: Cuadernos de Trabajo Social
  Volum: 25
  Pàgines: 439 - 449
  Data: 2012
  ISSN: 0214-0314
  DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2012.v25.n2.39628
 • Títol: Percepciones sobre la calidad de los Servicios Sociales de las personas jóvenes usuarias: utilidades para el diseño de estándares de calidad
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez-Bertomeu, VM
  Revistes: Revista de Estudios de Juventud
  Volum: 97
  Pàgines: 123 - 146
  Data: 2012
  ISSN: 0211-4364
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: El diagnòstic social en els serveis socials bàsics. Fonaments teòrics, normatius i professionals d"una tasca clau.
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; , Mesquida, J.M.; , Parra, B.; , Boixadós, A.
  Editorial: Diputació de Barcelona
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-9803-882-8
  RUA: http://hdlhandlenet/10045/100748
 • Títol: Las organizaciones de servicios sociales de atención primaria. Estática, dinámica y propuestas de futuro.
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM
  Editorial: Diputación de Alicante
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-96979-59-8
 • Títol: Servicios Sociales. Estructura, dinámica, políticas y estrategias en España y la Comunidad Valenciana
  Autors: Mira-Perceval Pastor, M.T.; de Alfonseti Hartmann, N.; Giménez-Bertomeu, VM
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2007
  ISBN: 978-84-7908-936-8
 • Títol: El proceso de supervisión de campo en el punto de mira: una investigación a tres en Trabajo Social
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; Lillo Beneyto, A.; Lorenzo García, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación
  Data: 2003
  ISBN: 84-86980-05-4
 • Títol: Introducción al Trabajo Social con grupos
  Autors: Doménech López, Y.
  Editorial: Editorial Club Universitario
  Data: 1998
  ISBN: 9788495015129
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: La coproducción en la toma de decisiones de los Servicios Sociales de Atención Primaria desde la perspectiva de profesionales y directivos.
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; Cortés-Florín, Elena M.; Ferrer Aracil, J
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Trabajo social en la sociedad contemporánea: ética, cuidado y digitalización.
 • Títol del capítol: Comunitarización de la vida cotidiana en época de la COVID-19: reflexiones y recomendaciones para la acción comunitaria.
  Autors: Ferrer Aracil, J
  Editorial: Universidad Nacional Autónoma de México
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: La transformación de las comunidades del siglo XXI. Estudios interdisciplinares.
 • Títol del capítol: Intervención individual y familiar en el ámbito de las adicciones.
  Autors: Díez Soriano, V.; Ferrer Aracil, J
  Editorial: Tirant Humanidades
  Pàgines: 157 - 175
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Introducción a la práctica en Trabajo Social. Intervención con colectivos específicos.
 • Títol del capítol: La investigación en Trabajo Social.
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM; Cortés-Florín, Elena M.; Ferrer Aracil, J
  Editorial: Thomson Reuters-Aranzadi
  Pàgines: 299 - 326
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Fundamentos del Trabajo Social.
 • Títol del capítol: La medición de las necesidades de orientación tutorial: validación de una propuesta operativa de escala.   
  Autors: Tolosa Bailén, M.C.; Francés, F.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, C.; Sancho-Esper, F.; Ostrovskaya L.; Giner, J.M.; LOPEZ GAMERO, MARIA DOLORES; González-Díaz, C.; Sogorb Pomares, T.; Carratalá, L.; de Juana-Espinosa, S.; Antón Baeza, A.J.; Ibañez-Hernandez, A. I. ; Molina Azorín, J.F.; Martínez-Falcó, J.; Ferrer Aracil, J; Ayela, R.
  Editorial: Octaedro
  Pàgines: 462 - 473
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitaria.

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/128608
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Per què eines estandarditzades als Serveis Socials? Idees per sil·logismes
  Autors: Giménez-Bertomeu, VM
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Jornada SSM-CAT: L'eina de suport al diagnòstic social als CSS i SADEP
  Tipus d'esdeveniment: Local
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 02/12/2022
 • Títol: Promoción de la convivencia comunitaria en la infancia a través de la metodología del aprendizaje-servicio
  Autors: Ferrer Aracil, J
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: IV Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Huelva (HUELVA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 20/11/2022
 • Títol: Validación de una escala para valorar las necesidades de orientación del alumnado universitario
  Autors: Tolosa Bailén, M.C.; Francés, F.; Ostrovskaya L.; Giner, J.M.; López-Gamero, M.D.; González-Díaz, C.; Sogorb Pomares, T.; Carratalá, L.; de Juana-Espinosa, S.; Antón Baeza, A.J.; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, C.; Ibañez-Hernandez, A. I. ; Molina Azorín, J.F.; Martínez-Falcó, J.; Ferrer Aracil, J; Ayela, R.; Sancho-Esper, F.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: XX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y V Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: Trabajo Social con Grupos en Argentina y España: Pasado, Presente y Futuro
  Autors: Doménech López, Y.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 2022 IASWG Virtual Symposium From Social Separation to Social Solidarity
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 17/06/2022
 • Títol: El trabajo con grupos en los Servicios Sociales de Atención Primaria de Alicante (España)
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez-Bertomeu, VM
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 2022 IASWG Virtual Symposium: From Social Separation to Social Solidarity
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 16/06/2022