Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Investigación sobre Trabajo Social y Servicios Sociales (GITSS)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3085

Memòries

Memòria anual
 • 1. Intervención social
  El grupo GITSS investiga sobre las características de la intervención social, la intervención con grupos y con la comunidad, los instrumentos para la toma de decisiones y la planificación, los protocolos de intervención, la participación de las personas usuarias en la intervención, la medición y evaluación de resultados, la calidad de la intervención social y los aspectos éticos y metodológicos de la investigación en Trabajo Social e intervención social
 • 2. Servicis socials
  En esta línea el grupo GITSS investiga sobre la estructura, dinámica, organización de los servicios sociales, así como sobre sus programas, proyectos y servicios, los protocolos de intervención, la medición y evaluación de sus resultados, la calidad de los servicios sociales y la participación de las personas usuarias en los servicios
 • 3. Problemas sociales
  El grupo investiga sobre problemas sociales objeto de la intervención social (cuidado y género, dependencia, participación de las personas usuarias de los servicios, grupos, comunidades e intervención social, etc.)
 • 4. Enseñanza y aprendizaje de la intervención social, del Trabajo Social y los Servicios Sociales
  También el grupo se interesa por la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de la intervención social y por la participación de las personas usuarias de los servicios en la formación para la intervención social (expertos por la experiencia)

 

 

Serveis que ofereixen

INTERVENCIÓ SOCIAL - Estudi, anàlisi i avaluació de la intervenció professional i els seus resultats - Desenvolupament o validació d’instruments estandarditzats de mesurament per a la intervenció social - Organització i disseny de protocols per a la intervenció social - Estudis de la qualitat de la intervenció social - Intervenció social amb grups - Intervenció social amb comunitats - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

SERVEIS SOCIALS - Estudis de l’estructura, la dinàmica i l’organització dels serveis socials - Disseny de projectes, programes, serveis i altres recursos socials, i els seus protocols d’intervenció - Avaluació de projectes, programes o serveis i els seus resultats - Estudis de la qualitat de programes, projectes o serveis - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

PROBLEMES SOCIALS - Anàlisi de problemes socials i territoris o disseny d’estratègies d’intervenció social - Disseny de projectes i programes i altres recursos socials - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, EL TREBALL SOCIAL I ELS SERVEIS SOCIALS - Disseny o desenvolupament d’accions formatives relacionades amb les línies d’investigació i la resta de capacitats del grup d’investigació - Disseny o desenvolupament d’accions formatives a demanda - Activitats d’investigació a demanda - Activitats d’assessorament a demanda

 

 

Resultats

El lloc web del grup d'investigació sobre Treball Social i Serveis Socials (GITSS) arreplega els principals resultats del treball dels seus membres: https://web.ua.es/va/gitss/  

Així mateix, el Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) allotja resultats del treball dels membres del grup d'investigació. Enllaç web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/21953

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup disposa de les infraestructures de la Universitat d'Alacant per a desenvolupar les seues activitats i garantir les seues capacitats generals.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: LABORATORIO DE SERVICIOS SOCIALES: ESTUDIO DE LOS INDICADORES SOCIALES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: PROJECTE DE VALIDACIÓ EMPÍRICA DE L'ESCALA DE DIAGNÒSTIC SOCIAL (DS-DIBA), DESENVOLUPADA DES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL SEU ÚS ALS SERVEIS SOCIALS BÀSICS
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: DIPUTACION DE BARCELONA
  Data d'inici: 12/12/2019
  Data de finalització: 10/12/2020
 • Denominació del projecte: PROYECTO SOBRE DIAGNÓSTICO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN EN LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
  Data d'inici: 28/03/2014
  Data de finalització: 27/03/2015
 • Denominació del projecte: ADAPTACIÓ I VALIDACIÓ DE L'ESCALA D'EXCLUSIÓ SOCIAL - MODEL UA PER A LA POBLACIÓ DEL SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA
  Competitiu: No
  Europeu: No
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: CONSELL COMARCAL D'OSONA
  Data d'inici: 30/09/2015
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Indicadores de Calidad en los Servicios Sociales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/01/2009
  Data de finalització: 30/12/2012

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Assessment and re-design of learning activities from young social work students` perceptions and experiences: an empirical study on the subject "social work with groups" of the University of Alicante (Spain)
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez Bertomeu, V.M.; Giménez-Bertomeu,V
  Revistes: Social Work Education
  Volum: 39
  Pàgines: 126 - 143
  Data: 2020
  ISSN: 0261-5479
  DOI: https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1674800
 • Títol: Assessment and re-design of learning activities from young social work students` perceptions and experiences: an empirical study on the subject "social work with groups" of the University of Alicante (Spain)
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez Bertomeu, V.M.; Giménez-Bertomeu,V
  Revistes: Social Work Education
  Volum: 39
  Pàgines: 126 - 143
  Data: 2020
  ISSN: 0261-5479
  DOI: https://doi.org/10.1080/02615479.2019.1674800
 • Títol: Empirical Evidence for Professional Practice and Public Policies: An Exploratory Study on Social Exclusion in Users of Primary Care Social Services in Spain
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.; Mateo Pérez, M.A.; de Alfonseti Hartmann, N.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 16
  Pàgines: 4600 -
  Data: 2019
  ISSN: 1660-4601
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16234600
 • Títol: Empirical Evidence for Professional Practice and Public Policies: An Exploratory Study on Social Exclusion in Users of Primary Care Social Services in Spain
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.; Mateo Pérez, M.A.; de Alfonseti Hartmann, N.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 16
  Pàgines: 4600 -
  Data: 2019
  ISSN: 1660-4601
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16234600
 • Títol: Empirical Evidence for Professional Practice and Public Policies: An Exploratory Study on Social Exclusion in Users of Primary Care Social Services in Spain
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.; Mateo Pérez, M.A.; de Alfonseti Hartmann, N.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health (Online)
  Volum: 16
  Pàgines: 4600 -
  Data: 2019
  ISSN: 1660-4601
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16234600
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: El diagnòstic social en els serveis socials bàsics. Fonaments teòrics, normatius i professionals d"una tasca clau.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Mesquida, J.M.; Parra, B.; Boixadós, A.
  Editorial: Diputació de Barcelona
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-9803-882-8
 • Títol: Las organizaciones de servicios sociales de atención primaria. Estática, dinámica y propuestas de futuro.
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Diputación de Alicante
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-96979-59-8
 • Títol: Servicios Sociales. Estructura, dinámica, políticas y estrategias en España y la Comunidad Valenciana
  Autors: Mira-Perceval Pastor, M.T.; de Alfonseti Hartmann, N.; Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2007
  ISBN: 978-84-7908-936-8
 • Títol: El proceso de supervisión de campo en el punto de mira: una investigación a tres en Trabajo Social
  Autors: Giménez Bertomeu, V.M.; Lillo Beneyto, A.; Lorenzo García, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación
  Data: 2003
  ISBN: 84-86980-05-4
 • Títol: Introducción al Trabajo Social con grupos
  Autors: Doménech López, Y.
  Editorial: Editorial Club Universitario
  Data: 1998
  ISBN: 9788495015129
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Aprender haciendo: la investigación participativa aplicada a la asignatura de Trabajo Social con Comunidades
  Autors: Ferrer Aracil, J; Albert-Soriano, M.; Ferrer-Aracil; Díez Soriano, V.; Cortés-Florín, Elena M.; Diez-Soriano; Cortés-Florín
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 570 - 579
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-18348-11-2
  Títol del llibre: La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas.
 • Títol del capítol: Enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social con Comunidades a través de la investigación participativa
  Autors: Ferrer Aracil, J; Díez Soriano, V.; Cortés-Florín, Elena M.; Cortés Florín, E. M.; Giménez Bertomeu, V.M.; Doménech López, Y.; de Alfonseti Hartmann, N.; Mira-Perceval Pastor, M.T.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 1027 - 1034
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-24478-2
  Títol del llibre: Memòries de les xarxes d"investigació en docència universitàriapertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d"Investigació en docènciauniversitària del curs 2019-20 / Memorias de las redes de investigac
 • Títol del capítol: La experiencia del aprendizaje-servicio con el alumnado de Grado en Trabajo Social de la Universidad de Alicante
  Autors: Mohedano, R.; Francés, F.; Mohedano-Menéndez; Cortés-Florín, Elena M.; Ferrer Aracil, J; Cortés-Florín; Ferrer-Aracil
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 333 - 342
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-20703-9
  Títol del llibre: Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2020. Xarxes d`Investigació i Innovació en Docència Universitària. Volum 2020.
 • Títol del capítol: Percepción y satisfacción del alumnado en una actividad de innovación docente para el aprendizaje en la asignatura Trabajo Social con Grupos
  Autors: Doménech López, Y.; Giménez Bertomeu, V.M.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 548 - 558
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-18348-11-2
  Títol del llibre: La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas.
 • Títol del capítol: Spain: incomplete and trimmed welfare state
  Autors: De Lucas, F.
  Editorial: Universitas
  Pàgines: 63 - 82
  Data: 2020
  ISBN: 9788479915353
  Títol del llibre: SOCIAL POLICY IN SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES AFTER THE RECESSION