Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Grupo de Álgebra y Geometría (GAG)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2587

Memòries

Memòria anual
 • Criptografía
 • Teoría de códigos
 • Teoría de grupos
 • Teoría de singularidades

 

 

Serveis que ofereixen

Investigació en diferents branques d'àlgebra i geometria.

Criptografia: Criptografia post quàntica, criptografia basada en codis, variants del criptosistema de McEliece amb codis convolucionals i stream ciphers. 
Teoria de codis: estudi de problemes de codificació en xarxa (network coding). En particular: codis de subespais i, entre ells, els codis orbitals; codis flag i codis convolucionals.
Teoria de grups: aplicació de la teoria de grups finits a altres camps d'investigació afins, com la teoria d'autòmats i llenguatges formals i la teoria de codis.
Teoria de singularitats: Estudi d'aspectes topològics i geomètrics de les singularitats de sistemes dinàmics reals.

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Contratación Beatriz Galindo 2018
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 18/09/2020
  Data de finalització: 17/09/2024
 • Denominació del projecte: CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES ALGEBRAICAS PARA CÓDIGOS DE RED
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 01/06/2020
  Data de finalització: 31/05/2023
 • Denominació del projecte: Aplicación de herramientas algebraicas y geométricas al estudio de códigos convolucionales.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/09/2018
  Data de finalització: 31/08/2021
 • Denominació del projecte: Códigos convolucionales sobre canales de borrado y códigos orbitales para codificación de red.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/12/2017
  Data de finalització: 30/11/2019
 • Denominació del projecte: Ataques por correlación sobre LFSR generalizados basados en códigos...
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/06/2013
  Data de finalització: 31/12/2013

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: A Construction of  F2-linear cyclic, MDS codes.
  Autors: Cardell, Sara .D.; Climent, Joan-Josep; Panario, Daniel; Stevens, Brett
  Revistes: ADVANCES IN MATHEMATICS OF COMMUNICATIONS
  Volum: 14
  Pàgines: 437 - 453
  Data: 2020
  ISSN: 1930-5346
  DOI: 10.3934/amc.2020047
 • Títol: Locally Repairable Convolutional Codes With Sliding Window Repair
  Autors: Martínez-Peñas, U.; Napp, D
  Revistes: IEEE Transactions on Information Theory
  Volum: 66
  Pàgines: 4935 - 4947
  Data: 2020
  ISSN: 0018-9448
  DOI: 10.1109/TIT.2020.2977638
 • Títol: Representations of Generalized Self-Shrunken Sequences
  Autors: Cardell, Sara .D.; Climent, Joan-Josep; Fúster-Sabater, Amparo; Requena, Verónica
  Revistes: Mathematics
  Volum: 8
  Pàgines: 1006 -
  Data: 2020
  ISSN: 2227-7390
  DOI: 10.3390/math8061006
 • Títol: Representations of Generalized Self-Shrunken Sequences
  Autors: Cardell, Sara .D.; Climent, Joan-Josep; Fúster-Sabater, Amparo; Requena, Verónica
  Revistes: Mathematics
  Volum: 8
  Pàgines: 1006 -
  Data: 2020
  ISSN: 2227-7390
  DOI: 10.3390/math8061006
 • Títol: Flag Codes from Planar Spreads in Network Coding
  Autors: Alonso-González, C.; Navarro-Pérez, M. A.; Soler-Escrivà, Xaro
  Revistes: Finite Fields and their Applications
  Volum: 68
  Pàgines: -
  Data: 2020
  ISSN: 1071-5797
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ffa.2020.101745
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Propiedades espectrales de matrices. El índice de matrices triangulares por bloques. La raíz Perron de matrices cocíclicas no negativas.
  Autors: Climent, Joan-Josep
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 1994
  ISBN: 84-7908-166-X
 • Títol: Límites de espacios tangentes en superficies
  Autors: Alonso-González, C.; Alonso-González, Clementa; Corral, Nuria; Dung Tran, Lê
  Editorial: Universidad de Valladolid. Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal
  Data: 2002
  ISBN: 84-932818-6-7
 • Títol: Álgebra Lineal (Segunda Edición)
  Autors: Climent, Joan-Josep; Bru, R.; Climent, J.J.; Mas, J.; Urbano, A.
  Editorial: Alfaomega Grupo Editor, S
  Data: 2004
  ISBN: 970-15-0990-0
 • Títol: Easy, Enjoyable, Effective E-Learning
  Autors: Climent, Joan-Josep; Al-Bahadly, I.; Requena, Verónica; Chen, Q.L.; Tomás, Virtudes; Climent, J.J.; Costa, S.; Eboueya, M.; Igreja, J. M.; Montanaro, A.; Pasternak, N.E.; Patrick, J.; Domínguez, J.A.; Requena, V.; Senivongse, T.; Shimomura, T.; Tomá, V.
  Editorial: Nova Publishers
  Data: 2008
  ISBN: 1-60456-634-5
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Entornos de aprendizaje para Geometría en 3D
  Autors: Vicente-Pérez, J.; Rodríguez, M.M.L.; Alonso-González, C.; Campoy, R.; Navarro-Pérez, M. A.; Rodríguez, M.; Vicente, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 399 - 399
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-20651-3
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: GeoGebra como entorno de aprendizaje para Geometría en 3D
  Autors: Alonso-González, C.; Campoy García, R.; Navarro-Pérez, M-A.; Rodríguez Álvarez, M.; Vicente-Pérez, J.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 485 - 495
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-1834811-2
  Títol del llibre: La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas.

  RUA: 10045/110076
 • Títol del capítol: La incorporación del alumnado en tareas de divulgación matemática
  Autors: Dubon, E; Martínez, P. A.; Molina, M.; Molina MD; Mulero, J.; Requena, Verónica; Requena, V.; Segura, L.; Selva, R.; Sepulcre, J.M.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 146 - 146
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-20651-3
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: Experiencias educativas sobre técnicas computacionales en las asignaturas de Álgebra de la titulación de Matemáticas
  Autors: Alonso-González, C.; Guerrero Francés, R.; Navarro-Pérez, M. A.; Soler-Escrivà, Xaro; Ortiz Sotomayor, V.; Soler-Escrivà, X.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 129 - 130
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-09-07185-2
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Experimentando con curvas cónicas y GeoGebra 
  Autors: Alonso-González, C.; Campoy, R.; Campoy García, R.; Navarro-Pérez, M. A.; Rodríguez, M.M.L.; Rodríguez Álvarez, M.; Soler-Escrivà, Xaro; Soler-Escrivà, X.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 131 - 131
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-09-07185-2
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de Actas