Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Explanat: recerques de llengua i literatura catalanes (EXPLANAT)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3011

Memòries

Memòria anual
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes, especialment de l'epoca medieval i moderna
 • Estudi i edició de textos de temàtica religiosa i científica
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes en el pas del segle XV al XVI. Textos de temàtica religiosa, textos científics.
 • Estudi de la transmissió lingüística intergeneracional en el context del País Valencià
 • Sociolingüística i educació

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesana y doncellas I.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/03/2021
 • Denominació del projecte: La falconeria a la corona d'Aragó durant la baixa Edat Mitjana: estudi de cocumentació arxivística i edició crítica de textos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/03/2021

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: La Llei d`ús i ensenyament del valencià i la configuració del sistema educatiu plurilingüe valencià
  Autors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
  Revistes: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volum: 68
  Pàgines: 149 - 176
  Data: 2020
  ISSN: 0214-8188
  DOI: 10.7203/Caplletra.68.16475
 • Títol: Discurso e idealización en Pere Marsili (Liber gestorum II, 31)
  Autors: Puche López, C.
  Revistes: Latomus
  Volum: 78
  Pàgines: 428 - 451
  Data: 2019
  ISSN: 0023-8856
 • Títol: El marco epistolar de los artículos de crítica literaria de Mme d`Épinay
  Autors: Llorca Tonda, M.A
  Revistes: Estudios Románicos
  Volum:
  Pàgines: 77 - 88
  Data: 2019
  ISSN: 0210-4911
 • Títol: Els clubs de lectura a les biblioteques públiques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
  Autors: Baldaquí, Josep-M.
  Revistes: Zeitschrift für Katalanistik (Online)
  Volum: 32
  Pàgines: 109 - 141
  Data: 2019
  ISSN: 2199-7276
 • Títol: El Tractado de la vida de Christo: sobre prohibiciones «hagiográficas» del Índice de Fernando de Valdés (1559)
  Autors: Arronis Llopis, Carme
  Revistes: Hispania Sacra
  Volum: 71
  Pàgines: 481 - 492
  Data: 2019
  ISSN: 0018-215X
  DOI: https://doi.org/10.3989/hs.2019.034
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Bromera, Edicions
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Títol: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Títol: La vida La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres (1494)
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9883-797-1
 • Títol: Llibre de la fàbrica de Senta Maria de la vila de Elig (1592-1699)
  Autors: Castaño, J.; Mas, A.
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-606-9269-0
 • Títol: La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494)
  Autors: Càmara Sempere, H.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-9717-083-3
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Amor, muerte y elegíacos latinos: el tópico de la presencia de la amada en el funeral del poeta
  Títol del llibre: Pragmática y metodologías para el estudio de la poesía medieval
  Autors: Puche López, C.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Pàgines: 445 - 464
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-1302-063-1
 • Títol del capítol: La réflexion sur le genre et la race dans quelques écrits politiques de Condorcet et de Diderot.
  Títol del llibre: La recherche en Études Françaises: un éventail de possibilités / La investigación en Estudios Franceses: un abanico de posibilidades.
  Autors: Llorca-Tonda, M.A
  Editorial: Universidad de Sevilla
  Pàgines: 255 - 262
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-472-2166-0

  DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447221660
 • Títol del capítol: El concepte d`inseguretat lingüística i la seva utilitat per als processos de planificació lingüística
  Títol del llibre: Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional "La lingüística de Pompeu Fabra" (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013)
  Autors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
  Editorial: Institut d'Estudis Catalans
  Pàgines: 17 - 29
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9965-415-7
 • Títol del capítol: ElVergel de Nuestra Señora de Juan de Molina:«hallaréis en él mucho gusto y consolación espiritual».
  Títol del llibre: Espacios en la Edad Media y el Renacimiento
  Autors: Arronis Llopis, Carme
  Editorial: SEMYR (Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas)
  Pàgines: 563 - 575
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-946724-5-3
 • Títol del capítol: Lecturas devotas y prohibiciones inquisitoriales: el caso de las vidas de María
  Títol del llibre: Christ, Mary, and the Saints. Reading Religious Subjects in Medieval and Renaissance Spain
  Autors: Arronis Llopis, Carme
  Editorial: Brill Academic Publishers
  Pàgines: 268 - 286
  Data: 2018
  ISBN: 978-90-04-37245-0
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Narrativa latina: figuras femeninas y cruce de formas literarias
  Autors: Puche López, C.
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesanas y doncellas
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: La Nucía, Alicante (España)
  Data de celebració: 27/11/2019
 • Títol: Figuras femeninas y ficción novelesca: diosas, madres y santas
  Autors: Puche López, C.
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: MARE NOSTRUM: EN LAS ORILLAS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO, III CONGRESO INTERNACIONAL SEEC C. VALENCIANA
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Alicante (España)
  Data de celebració: 21/11/2019
 • Títol: La vida de sant Vicent Ferrer: entre la història i la llegenda
  Autors: Arronis Llopis, Carme
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: VIII Curs de Cultura Popular
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Altea (España)
  Data de celebració: 08/11/2019
 • Títol: «Espiritualitat femenina a través de la lectura de vides de santes al segle XV»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Simposi Internacional Literatura i Espiritualitat en els Textos Valencians del Segle XV
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: València (España)
  Data de celebració: 17/10/2019
 • Títol: «Dades per a la transmissió d'algunes vides de sants entre l'edat mitjana i l'època moderna a la Corona d'Aragó»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: II Seminario Internacional: La hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Universitat dAlacant (España)
  Data de celebració: 03/10/2019