Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9459

Memòries

Memòria anual
 • Perspectiva sociològica
  La línia sociològica s`atendrà mitjançant l`estudi de la difusió, la recepció i la repercussió mediàtica de les obres literàries estudiades i amb una finalitat contrastiva amb les literatures veïnes.~~
 • Perspectiva interdisciplinària
  Aquesta línia d`investigació estudiarà la interacció de la literatura amb les altres formes artístiques i les variacions d`aquesta interacció segons la cultura de què es tracte.~~
 • Perspectiva geogràfica
  S`interrelacionaran autors contemporanis pertanyents a les literatures francesa, italiana, àrab, catalana i hispànica, sense oblidar els llaços establerts amb la literatura hispanoamericana.~~
 • Perspectiva comparatística
  Comparació de les literatures adscrites a l`espai geogràfic esmentat anteriorment, sempre tenint en compte la utilització de l`obra literària com a fet cultural, en aquest cas, emmarcat dins de l`època contemporània dels últims 50 anys.~~
 • Evolució de gènere

 

 

Serveis que ofereixen

El grup de recerca Estudis Transversals està format per investigadors de diverses àrees de coneixement de la Universitat d’Alacant, i compta amb la col•laboració de membres del grup d’investigació Traverses, amb seu a la Université Paris 8 (Vincennes-Saint Denis). 

Amb tot, els membres de la Universitat d’Alacant que integren el grup pertanyen a l’àrea de la literatura catalana i francòfona contemporània, centrada en la perspectiva autobiogràfica i de gènere, així com d'altres àmbits artístics; també des de la crítica de gènere, de la sociologia, centrada en les relacions interdisciplinàries entre diverses arts. Des de la Université Paris 8, completen aquesta anàlisi transversal (relacions entre literatura i pintura), i des de l’Istituto Universitario Orientale de Nàpols s'aporta el punt de vista comparatiu amb la literatura italiana.

 Investigar en les relacions entre la literatura i altres arts des d’una perspectiva de gènere i comparatística, que analitze la dona com a subjecte i objecte de representació, i pluridisciplinària, que preste atenció a les relacions transversals entre diverses formes d’expressió artística. El context espaciotemporal que ens interessa és la Mediterrània occidental i els darrers cinquanta anys. Tot això permetrà una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s’hi interrelacionen.    

 

 

Resultats

I Seminari Internacional d’Estudis Transversals: el Mar com a Motiu en la Mediterrània Occidental 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/Iseminari/informacio.html

II Seminari Internacional d’Estudis Transversals. D'Objecte a Subjecte: la Dona a Través de l'Art i de la Literatura en les Cultures Mediterrànies 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IIseminari/index.html

III Seminari Internacional d’Estudis Transversals. Visions de l’Exili: Literatura, Pintura i Gènere 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IIIseminari/informacio.html

IV Seminari Internacional d'Estudis Transversals.Convergències artístiques i textuals africanes entorn del Mediterrani
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IVseminari/index.html

V Seminari Internacional d'Estudis Transversals. La Mediterrània entre dos continents: recepcions i traduccions
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/Vseminari/index.html

VI Seminari Internacional d'Estudis Transversals. Dona i identitat: realitat i imaginaris
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/VIseminari/index.html

VII Seminari Internacional d'Estudis Transversals. Formes de l'alteritat en la cultura contemporània: el trencament de límits i fronteres
programa del Seminari

VIII Seminari Internacional d'Estudis Transversals. PoÈtiques i estètiques de l'alteritat

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Anàlisi intergenèrica de la representació literària ficcional del lesbianime en la literatura catalana contemporània
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/11/2023
  Data de finalització: 15/11/2027
 • Denominació del projecte: Autors, institucions i tendències en la literatura popular valenciana (1975-actualitat)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/09/2017
  Data de finalització: 05/09/2018
 • Denominació del projecte: Ayudas para la contratación de personal investigador de caracter predoctoral
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2016
  Data de finalització: 30/06/2019
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: El español, lengua mediadora de nuevas identidades
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Presentació [en el dossier "Dones de llegenda"]
  Autors: Càmara Sempere, H.
  Revistes: Ítaca. Revista de Filologia
  Volum:
  Pàgines: 11 - 13
  Data: 2023
  ISSN: 2172-5500
 • Títol: A | Els premis literaris en català a obra narrativa publicada (2000-2020): deliberacions i cànon
  Autors: Dari Escandell
  Revistes: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volum: Primavera 2024
  Pàgines: 1 - 22
  Data: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.76.26033
 • Títol: Claves de lectura de las adaptaciones literarias al cómic: el caso del Tirant lo Blanc
  Autors: Baile López, E.
  Revistes: Lenguaje y Textos
  Volum:
  Pàgines: 1 - 15
  Data: 2023
  ISSN: 1133-4770
  DOI: https://doi.org/10.4995/lyt.2023.18949
 • Títol: Estudis etnopoètics: tradició, rigor i heterogeneïtat, sense interrupcions
  Autors: Dari Escandell
  Revistes: Llengua I Literatura
  Volum: 2023
  Pàgines: 146 - 149
  Data: 2023
  ISSN: 0213-6554
 • Títol: L'obra folklòrica d"Isidor Macabich
  Autors: Dari Escandell
  Revistes: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volum: Tardor 2023
  Pàgines: 263 - 267
  Data: 2023
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.75.26899
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Identitats culturals contemporànies: el cas català
  Autors: Francés Díez, M. Àngels; Mira Navarro, Irene
  Editorial: Edition Reichenberger
  Data: 2022
  ISBN: 978-3-967280-36-4
 • Títol: Carmelina Sánchez-Cutillas, des de les fronteres del silenci (Material didàctic per a Batxillerat)
  Autors: Borja, J.; Francés Díez, M. Àngels
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-482-6460-4
 • Títol: L | Current Perspectives on Literary Reading
  Autors: Dari Escandell; Rovira, J.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Data: 2019
  ISBN: 978-90-272-0451-6
  DOI: 10.1075/ivitra.22
 • Títol: La vida dins dels ulls
  Autors: Cortés, C.
  Editorial: Editorial Galerada
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-96786-80-6
 • Títol: El llanto del hombre negro. Traducción Lola Bermúdez. Prólogo de Josefina Bueno Alonso: "El llanto del hombre negro: entre denuncia y autocrítica". pp. 11-32.
  Autors: Bueno Alonso, J.
  Editorial: Los Libros de la Catarata
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9097-342-4
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Coeducació i igualtat de gènere en l'àlbum il·lustrat infantil actual
  Autors: Dari Escandell
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pàgines: 195 - 210
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Perpetuum mobile: Educación y construcción del Conocimiento
 • Títol del capítol: "El poder del relat: ensenyar pensament crític en assignatures de matèria literària"
  Autors: Francés Díez, M. Àngels
  Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch
  Pàgines: 253 - 265
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Investigación interdisciplinar. Educación y construcción del conocimiento
 • Títol del capítol: NOVES MASCULINITATS I PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L"ENSENYAMENT DE LA LITERATURA
  Autors: Esteve, Anna
  Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch
  Pàgines: 227 - 238
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR. EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
 • Títol del capítol: Prejudici de gènere i raça a l'aula universitària: estratègies de subversió
  Autors: , Francés Díez, M. Àngels; Esteve, Anna; Baile López, E.; Càmara Sempere, Hèctor; , Escandell, Dari; Mira Navarro, Irene; Selles-Lloret, L.
  Editorial: INSTITUT DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (ICE)
  Pàgines: 23 - 25
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: XARXES-INNOVAESTIC 2023. Llibre d"actes
 • Títol del capítol: Reminiscències humanístiques en situacions de praxi educativa reeixides: coneixença, formació i experiències pilot
  Autors: Dari Escandell; Martínez, C
  Editorial: Octaedro
  Pàgines: 5 - 13
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Perpetuum mobile: conocimiento, investigación e innovación en la sociedad actual

  DOI: https://octaedro.com/wp-content/uploads/2023/05/9788419690227.pdf
  RUA: https://hdl.handle.net/10045/134548
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Dietarisme i postmodernitat
  Autors: Esteve, Anna
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: I Congrés Internacional de Literatura Catalana de la Postmodernitat
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/11/2023
 • Títol:   L'estat actual de la literatura infantil i juvenil en valencià  
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Mesa redonda
  Nom del congrés: XXXVI Curs de Sociolingüística de la Nucia. 40 anys de la LUEV: present i futur de la llengua
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: Nucia (La) (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 10/11/2023
 • Títol: El cànon literari en trànsit: nous processos de construcció
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 44th Annual Conference ACIS
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Porto (PORTUGAL)
  Data de celebració: 06/09/2023
 • Títol: Un nou mirall de la realitat: una interpretació de la narrativa de Rodoreda a partir de la Poètica de l'Imaginari
  Autors: Cortés, C.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XIII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani "Storie di un mare in comune: cibo, vita e morte sulle rotte del mediterraneo d'oriente"
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Bari (ITALIA)
  Data de celebració: 30/11/2022
 • Títol: Comité científic | Dones de llegenda  
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: X Seminari Internacional d'Estudis Transversals
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Altea (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 07/10/2022