Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Espectroscopía atómica-masas y química analítica en condiciones extremas

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9790
Telèfon:
+34 96 590 9820

Memòries

Memòria anual
 • Espectroscòpia atòmica.
  1. Desenvolupament i perfeccionament de sistemes de generació i transport d'aerosols: - Caracterització d'aerosols generats amb nebulitzadors comercials. - Caracterització i desenvolupament de nous i més eficients (micro)nebulitzadors. - Caracterització i estudi de càmeres de nebulización. - Sistemes de desolvatación d'aerosols basats en làsers. Aplicacions: * General: Desenvolupament i posada a punt de metodologies per a l'anàlisi elemental inorgànica de mostres sòlides, líquides i gasoses mitjançant tècniques analísticas basades en plasmes com a font d'excitació/ionització (ICP-OES i ICP-MS) * Específic: Determinació de metalls pesats en mostres d'interès mediambiental (i.g., aigües, sòls, llots, sediments, escòria d'indústries metal·lúrgiques, etc.), aliments, residus procedents d'indústria paperera o la indústria del calçat i derivades (i.g., adobats, tèxtil, colorants), joguets (i.g., pigments, plàstics, pintures per a dits, etc.) o en la indústria cosmètica i farmacèutica.
 • Tractament de la mostra.
  Desenvolupament de metodologies més ràpides i respectuoses amb el medi ambient per a la preparació de la mostra. 1. Miniaturització: Microextracción: - Microextracción en fase sòlida. - Microextracción en fase líquida. Aplicacions: * General: Desenvolupament de metodologies d'extracció més ràpides i ecològiques aplicades a la indústria alimentosa i cosmètica, així com a l'anàlisi clínica i mediambiental. * Específic: Determinació de clorobencenos en aigües de riu, pous, potables i industrials; determinació del filtres solars (i.g., benzofenona-3) en fluids biològics (orina); extracció, preconcentración i especiació organometálica aplicada a l'anàlisi d'aigües; determinació general de contaminants en aigües de mar, piscines i potables; etc. 2. Extracció-digestió: Microones i/o ultrasons: - Assistida per microones. - Assistida per ultrasons. - Assistida per microones-ultrasons. Aplicacions: * General: Desenvolupament de metodologies ràpides, eficaces i respectuoses amb el medi ambient basades en la radiació de microones, energia d'ultrasons i combinació d'ambdues en l'anàlisi mediambiental, d'aliments, productes cosmètics, indústria del calçat i joguet. * Específic: Determinació de la demanda química d'oxigen (DQO); determinació de nitrogen (mètode Kjendahl) i fòsfor orgànics; extracció de metalls en mostres sòlides; estudis cinètics de la degradació oxidativa d'olis vegetals.

 

 

Serveis que ofereixen

-Medioambiente: Nuevas aplicaciones analíticas de la Sonoquímica: Demanda Química de Oxígeno (DQO), nitrógeno orgánico por el método de Kjeldahl, fósforo y extracción de metales en muestras sólidas. Nuevas aplicaciones analíticas de la radiación de microondas: DQO y extracción de metales en muestras sólidas. Nuevas estratégias para la especiación de cromo en muestras relacionadas con la industria del calzado. Análisis y control de metales pesados en muestras de interés medioambiental (suelos, aire y agua) mediante técnicas espectroscópicas atómicas (Espectroscopía atómica y Espectrometría de masas). -Tecnología de aerosoles: Desarrollo y caracterización de sistemas de introducción de muestras líquidas en Espectroscopía Atómica y Espectrometría de Masas: Nuevos nebulizadores neumáticos; generación y calefacción de aerosoles mediante radiación de microondas; sistemas de desolvatación basados en membranas; estudio y eliminación de interferencias en ICP-MS; nuevos modelos para predecir las características de los aerosoles generados pneumáticamente. -Optimización multivariante: Diseño factorial aplicado al análisis medioambiental y a la tecnología de aerosoles aplicada al análisis químico.

 

 

Resultats

1. Medidor en tiempo real de la DQO (Demanda Química de Oxígeno) Referencia: TO-COD. http://www.ua.es/otri/servicios/oferta_cientifica/oferta_tec.htm 2. Nuevo micronebulizador monodisperso para su uso en Espectroscopía atómica. 3. Utilización de radiación de ultrasonidos en análisis mediombiental. (DQO) 4. Sistema de desolvatación y nebulización basado en radiación de microondas.

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Nebulizadores: Neumático convencional (Meinhard). Micronebulizadores neumáticos (Meinhard y Glass Expansion). Térmico (termospray) convencional ("home-made"). Térmico asistido por microondas (MW) ("home-made"). Nebulizador hidráulico de alta presión (Knauer). Nebulizador neumático de un solo orificio ("Single-bore high-pressure pneumatic nebulizer", SBHPPN,) ("home-made") Cámaras de nebulización: Doble paso (tipo Scott). Termostatizadas y no termostatizadas. Tipo ciclón (Glass Expansion) Sistemas de desolvatación: Cámara de nebulización calentada + enfriamiento en dos etapas (convencional) ("home-made"). Cámara de nebulización calentada + membrana de Nafion ("home-made"). Cámara de nebulización calentada por infrarrojos + enfriamiento en dos etapas (Fisons Instrument Mod. Mistral).Cámara de nebulización calentada por MW + enfriamiento en dos etapas o enfriamiento en una etapa más membrana ("home-made"). Baño termostatizador (Haake K). Bombas peristálticas (Gilson Mod. Minipuls2 y Minipuls3; Spetec Mod. Perimax 16/2 Antipuls). Instrumento de medida de aerosoles Malvern, mod. 2600c. Instrumento de medida de aerosoles TSI, mod. 3071A. FAAS Varian, mod. SpectrAA-10BQ Plus. FAAS Varian, mod. SpectrAA-20BQ Plus (provisto de horno de grafito y generador de hidruros). Espectrofotómetro de plasma de acoplamiento inductivo Thermo Optek, mod Atomscan Advantage. Horno microondas focalizado CEM, mod. Star System 2 Horno microondas convencional CEM . Espectrofotómetro UV-Visible Unicam Helios Gamma & Delta. Espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo Thermo Optek, mod VG PQ ExCell-CCT.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Nanofabricación para una nueva generación de dispositivos opto-electrónicos
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Materiales nanoestructurados en análisis químico: Nuevas estrategias de preparación de la muestra basadas en (micro) extracción en fase sólida y desarrollo de nuevos sensores electroquímicos y espectroelectroquímicos.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Espectrómetro de masas de triple cuadrupolo con ionización por plasma de acoplamiento inductivo
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 15/10/2015
  Data de finalització: 14/10/2019
 • Denominació del projecte: Desarrollo de nuevos electrodos y procesos químicos sostenibles para la detección de analitos obtenidos por microextracción líquido-líquido
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2013
  Data de finalització: 31/12/2013

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Dispersive liquid-liquid microextraction based on deep eutectic solvent for elemental impurities determination in oral and  arenteral drugs by inductively coupled plasma optical emission  spectrometry
  Autors: , Pinheiro, F.C.; Aguirre, M.A.; , Nóbrega, J.A.; González-Gallardo, N.; Ramón, D. J.; Canals, A.
  Revistes: Analytica Chimica Acta
  Volum: 1185
  Pàgines: 339052 - +11
  Data: 2021
  ISSN: 0003-2670
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.339052
 • Títol: Evaluation of electrosprayed graphene oxide coatings for elemental analysis by thin film microextraction followed by Laser-induced Breakdown Spectroscopy detection
  Autors: Ripoll-Seguer, L.; , Ripoll, L.; , Legnaioli, S.; , Palleschi, V.; Hidalgo, M.
  Revistes: Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy
  Volum: 183
  Pàgines: 1 - 10
  Data: 2021
  ISSN: 0584-8547
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106267
 • Títol: Evaluation of Thin Film Microextraction for trace elemental analysis of liquid samples using LIBS detection
  Autors: Ripoll-Seguer, L.; , Ripolll, L.; , Navarro-González, J.; , Legnaioli, S.; , Palleschi, V.; Hidalgo, M.
  Revistes: Talanta
  Volum: 223
  Pàgines: 121736 (1) -
  Data: 2021
  ISSN: 0039-9140
  DOI: j.talanta.2020.121736
 • Títol: Magnetic nanomaterials in analytical chemistry
  Autors: Canals, A.; , Ahmadi, M.
  Revistes: Talanta
  Volum: 235
  Pàgines: 122762 -
  Data: 2021
  ISSN: 0039-9140
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122762
 • Títol: MSIS-MP-AES determination of As and Sb in complex matrices by magnetic nanoparticles-assisted hydride generation
  Autors: , Kmetov, V.; , Kiryakova, M.; , Varbanova, E.; , Simitchiev, K.; Canals, A.
  Revistes: Analytical Methods
  Volum: 13
  Pàgines: 1172 - 1180
  Data: 2021
  ISSN: 1759-9660
  DOI: http://dx.doi.org/10.1039/d0ay02260h
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Análisis elemental con técnicas basadas en plasma: ICP-OES/MS y LIBS
  Autors: Aguirre, M.A.; Hidalgo, M.; Canals, A.
  Editorial: Publicia
  Data: 2017
  ISBN: 978-3-8416-8328-1
 • Títol: Microextracción líquido-líquido: Nuevas metodologías y aplicaciones para la determinación de contaminantes orgánicos
  Autors: , Cortada, C.; Canals, A.; Vidal, L.
  Editorial: Publicia
  Data: 2014
  ISBN: 978-3-639-55887-6
 • Títol: Desarrollo y evaluación de nuevas estrategias para la miniaturización de la preparación de la muestra
  Autors: Vidal, L.
  Editorial: Universidad de Alicante
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-692-3834-9
 • Títol: Sistemas de Introducción de Muestras Líquidas en Espectrometría Atómica.
  Autors: Todolí, J.L.; Mora, J.; Canals, A.; Hernandis, V.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 1996
  ISBN: 84-7908-239-9
 • Títol: El transporte de analito en espectrometría atómica.
  Autors: Canals, A.; Hernandis, V.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 1988
  ISBN: 84-86809-12-6
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Application of magnetic nanomaterials in forensic chemistry
  Autors: Aguirre, M.A.; Vidal, L.; Canals, A.
  Editorial: Elsevier Science
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Magnetic Nanomaterials in Analytical Chemistry
 • Títol del capítol: Implementación de estrategias docentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar
  Autors: Canals, A.; Aguirre, M.A.; Grindlay, G.; Gras, L.; Rubio, G.M.; Torregrosa, D.
  Editorial: Universidad de Alicante
  Pàgines: 20 - 21
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: La docencia en inglés en el Grado en Química: una perspectiva dual (del estudiantado y del profesorado)
  Autors: Aguirre, M.A.; Canals, A.; Hidalgo, M.; Iniesta, J.; Ramón, D. J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2021.

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/119228
 • Títol del capítol: La docencia en inglés en el Grado en Química: una visión dual (del profesorado y del alumnado)
  Autors: Aguirre, M.A.; Canals, A.; Hidalgo, M.; Iniesta, J.; Ramón, D. J.
  Editorial: Universidad de Alicante
  Pàgines: 5 - 6
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Estrategias para potenciar la docencia en inglés en el Grado en Química
  Autors: Aguirre, M.A.; Canals, A.; Hidalgo, M.; Iniesta, J.; Ramón, D. J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 6 - 7
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Zeolites and zeolite-based materials: \"old\" materials for new applications in sample preparation
  Autors: Canals, A.; Baile, P.; Fernández, E.; Aguirre, M.A.; Vidal, L.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 23rd International Symposium on Advances in Extraction Technologies
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 30/06/2021
 • Títol: The use of magnetic ionic liquid-based dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of cadmium in used engine oil, gasoline and diesel by electrothermal atomic absorption spectrometry
  Autors: Aguirre, M.A.; Hernández-Córdoba, M.; Canals, A.; López-García, I.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 6th Edition of the Iberoamerican Meeting on Ionic Liquids
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Santiago (CHILE)
  Data de celebració: 24/05/2021
 • Títol: Magnetic dispersive solid-phase extraction using a zeolite-based composite for direct electrochemical determination of lead(II) in urine using screen-printed electrodes
  Autors: Vidal, L.; Fernández, E.; Silvestre-Albero, J.; Canals, A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 1st European Sample Preparation e-Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: online event
  Data de celebració: 11/03/2021
 • Títol: Desarrollo de un dispositivo simple, económico y 3D imprimible para determinaciones turbidimétricas y fluorimétricas basadas en teléfonos celulares inteligentes: Determinación de sulfatos y quinina
  Autors: Domini, C.; Aguirre, M.A.; Vidal, E.I.; Canals, A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 10º Congreso Argentino Química Analítica
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Rosa La Pampa (ARGENTINA)
  Data de celebració: 17/09/2019
 • Títol: Magnetic dispersive solid-phase extraction using ZSM-5/Fe2O3 composite coupled with screen-printed electrodes based electrochemical detector for determination of cadmium in urine samples
  Autors: Baile, P.; Vidal, L.; Canals, A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: IX NyNA 2019
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 02/07/2019