Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Electroquímica de Superfícies

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2113

Memòries

Memòria anual
 • Caracterització superficial d'elèctrodes monocristal·lins metàl·lics. Modificació de propietats superficials per adsorció d'àtoms i molècules
 • Electrocatàlisi en superfícies ben definides, per a sistemes amb aplicacions en piles de combustible
 • Detecció molecular d'absorbats en sistemes electroquímics

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Electroquímica para vectores energéticos
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2026
 • Denominació del projecte: Electrocatálisis en entornos bien definidos
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2020
  Data de finalització: 30/06/2024
 • Denominació del projecte: CONTRATACION RAMÓN Y CAJAL PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ELECTROQUÍMICA (I)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/07/2024
  Data de finalització: 30/06/2029
 • Denominació del projecte: CONTRATACION RAMÓN Y CAJAL PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ELECTROQUÍMICA (II)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/03/2024
  Data de finalització: 28/02/2029
 • Denominació del projecte: Electrocatálisis en entornos bien definidos (Dotación adicional)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2020
  Data de finalització: 30/06/2024
 • Denominació del projecte: Contrato predoctoral FPI asociado al proyecto PID2022-137350NB-I00 (Electroquímica para vectores energéticos)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2027
 • Denominació del projecte: Electrocatálisis en líquidos iónicos
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2023
 • Denominació del projecte: Comportamiento electrocatalítico de superficies monocristalinas de platino modificadas con adátomos de metales y semimetales
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2026
 • Denominació del projecte: NUEVOS MATERIALES Y DISPOSITIVOS ELECTROQUÍMICOS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: CONTRATACION RAMÓN Y CAJAL PARA EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ELECTROQUÍMICA (I) (Dotación adicional)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/07/2024
  Data de finalització: 30/06/2029

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Tuning carbon dioxide electroreduction through selective facet exposure
  Autors: Chico-Mesa, L. ; Herrero, E.; Aran-Ais, R.M.
  Revistes: Current Opinion in Chemical Engineering
  Volum: 43
  Pàgines: 100997 - 9
  Data: 2024
  ISSN: 2211-3398
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.coche.2023.100997
 • Títol: CO2 reduction on adatom decorated platinum stepped surfaces
  Autors: Kherbach, Intissar; Climent Payá, V.J.; Feliu, J. M.
  Revistes: Journal of Chemical Physics
  Volum: 158
  Pàgines: 214703 -
  Data: 2023
  ISSN: 0021-9606
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/5.0147195
 • Títol: Effect of electrogenerated random defects on Pt(111) surface over methanol electrooxidation: Electrochemical and spectroscopic studies.
  Autors: Melle-Baptista, G.
  Revistes: Electrochimica Acta
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 0013-4686
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2023.143128
 • Títol: Kinetics of formic acid dehydration on Pt electrodes by time-resolved ATR-SEIRAS
  Autors: Pérez-Martínez, Laura; Herrero, E.; , Cuesta, A
  Revistes: Journal of Chemical Physics
  Volum: 158
  Pàgines: 094705 - -8
  Data: 2023
  ISSN: 0021-9606
  DOI: http://dx.doi.org/10.1063/5.0138791
 • Títol: Mass transfer phenomena induced by surface gas flow rate in the hanging meniscus configuration: A case study of the methanol electro-oxidation reaction on Pt(100)
  Autors: Paredes-Salazar, Enrique A.; , Varela, H.; Herrero, E.
  Revistes: Electrochimica Acta
  Volum: 464
  Pàgines: 142917 - 8
  Data: 2023
  ISSN: 0013-4686
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142917
 • Títol: On the nature of adsorbed species on platinum single-crystal electrodes
  Autors: Rizo-Párraga, R.J.; Herrero, E.; Climent Payá, V.J.; Feliu, J. M.
  Revistes: Current Opinion in Electrochemistry
  Volum: 38
  Pàgines: 101240 - -8
  Data: 2023
  ISSN: 2451-9103
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2023.101240
 • Títol: On the oxidation of isopropanol on platinum single crystal electrodes. A detailed voltammetric and FTIR study
  Autors: Mekazni, Dalila S.; Aran-Ais, R.M.; Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Revistes: Journal of Power Sources
  Volum: 556
  Pàgines: 232396 - 9
  Data: 2023
  ISSN: 0378-7753
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232396
 • Títol: Effect of the interfacial electric field on the HER on Pt(111) modified with iron adatoms in alcaline media
  Autors: Sarabia-Gambin, F. J. ; Climent Payá, V.J.; Feliu, J. M.
  Revistes: Chinese Journal of Catalysis
  Volum: 43
  Pàgines: 2826 - 2836
  Data: 2022
  ISSN: 0253-9837
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(22)64141-X
 • Títol: Ethanol Electro-oxidation Reaction Selectivity on Platinum in Aqueous Media
  Autors: Rizo-Párraga, R.J.; , Ferre-Vilaplana, A; Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Revistes: ACS Sustainable Chemistry & Engineering
  Volum:
  Pàgines: 1 - 9
  Data: 2022
  ISSN: 2168-0485
  DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c02663
 • Títol: Insight into the role of adsorbed formate in the oxidation of formic acid from pH-dependent experiments with Pt single-crystal electrodes
  Autors: Salamon, Mateusz J.; Briega-Martos, V.; , Cuesta, A; Herrero, E.
  Revistes: Journal of Electroanalytical Chemistry
  Volum: 925
  Pàgines: 116886 - 7
  Data: 2022
  ISSN: 1572-6657
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2022.116886
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
Sense dades.
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Foreign adatoms on well-defined platinum electrodes:  Catalytic activity
  Autors: , Rizo, R.; Melle-Baptista, G. ; Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Editorial: ELSEVIER B.V.
  Pàgines: 278 - 288
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces

  DOI: 10.1016/B978-0-323-85669-0.00011-8
 • Títol del capítol: Foreign adatoms on well-defined platinum electrodes: characterization methods
  Autors: Jorda-Faus, P.; Aran-Ais, R.M.; Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Editorial: ELSEVIER B.V.
  Pàgines: 535 - 549
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces

  DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85669-0.00008-8
 • Títol del capítol: Formic acid oxidation on platinum: a detailed mechanism based on experiments and calculations
  Autors: Feliu, J. M.; Herrero, E.
  Editorial: ELSEVIER B.V.
  Pàgines: 227 - 238
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Encyclopedia of Solid-Liquid Interfaces

  DOI: 10.1016/B978-0-323-85669-0.00003-9
 • Títol del capítol: Electrocatalysis in Direct Ethanol Fuel Cells
  Autors: Rizo-Párraga, R.J.
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Encyclopedia of Electrochemistry

  DOI: https://doi.org/10.1002/9783527610426.bard120076
 • Títol del capítol: Butanol Oxidation Reaction: From Pt Single Crystal to Direct Butanol Fuel Cell
  Autors: , Teixeira, G.F; , Bastos, T.L.; Herrero, E.; Feliu, J. M.; , Colmati, F.
  Editorial: Nova Sciencie Publishers
  Pàgines: 113 - 160
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Properties and Uses of Butanol
 • Títol del capítol: Electrochemical Behavior of Single Crystal Electrodes on Model Processes
  Autors: Climent Payá, V.J.; Herrero, E.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 1117 - 1157
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Springer Handbook of Surface Science

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46906-1_34
 • Títol del capítol: 'How to" frente a "know that": incentivando el aprendizaje en ellaboratorio
  Autors: Sanjuán, I.; , Sanjuán Moltó, I.; Montiel, M.A.; , Montiel López, M.A.; Hernández-Ibáñez, N.; García-Cruz, L.; Aran-Ais, R.M.; Valero, D.; , Valero Valero, D.M.; Vidal-Iglesias, F.J.; Solla-Gullón, J.; Iniesta, J.; , Iniesta Valcárcel, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 1473 - 1486
  Data: 2018
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18
 • Títol del capítol: Methanol Oxidation on Bimetallic Electrode Surfaces
  Autors: Rizo-Párraga, R.J.
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data: 2018
  ISBN:
  Títol del llibre: Encyclopedia of Interfacial Chemistry

  DOI: DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.13323-2
 • Títol del capítol: Cyclic Voltammetry
  Autors: Climent Payá, V.J.; , V. Climent, J.M. Feliu; Feliu, J. M.
  Editorial: Elsevier Science
  Pàgines: 48 - 74
  Data: 2017
  ISBN:
  Títol del llibre: Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical EngineeringEncyclopedia of Interfacial Chemistry. Surfaces and Electrochemistry
 • Títol del capítol: Kinetics at Single Crystal Electrodes
  Autors: Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Editorial: Springer
  Pàgines: 113 - 146
  Data: 2017
  ISBN:
  Títol del llibre: Electrochemical Science for a Sustainable Society
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Methanol oxidation on platinum in electrochemical environments: is it so different from the UHV behavior?
  Autors: Herrero, E.; Aran-Ais, R.M.; Mekazni, D.; , Ferre-Vilaplana, A
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 73rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 12/09/2022
 • Títol: Effect ofthe Surface Charge on the Oxygen and Hydrogen Peroxide Reduction Reactions
  Autors: Herrero, E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 23 Challenges on the Renewable Energy Storage
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Liblice (CHECA, REPÚBLICA)
  Data de celebració: 29/08/2022
 • Títol: Adsorbed anions are key species in the oxidation mechanism of small organic molecules
  Autors: Herrero, E.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 15th International Fischer Symposium
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Kloster Seeon (ALEMANIA)
  Data de celebració: 12/06/2022
 • Títol: Effect of the Surface Charge on the Oxygen and Hydrogen Peroxide Reduction Reactions
  Autors: Herrero, E.; Feliu, J. M.; Briega-Martos, V.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 241st ECS Meeting
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Vancouver (CANADÁ)
  Data de celebració: 29/05/2022
 • Títol: Why Methanol Electro-Oxidation on Platinum in Water Takes Place Only in the Presence of Adsorbed OH  
  Autors: Aran-Ais, R.M.; Mekzni, Dalila S.; , Adolfo FerreVilaplana; , Enrique Herrero
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 241st ECS Meeting
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Vancouver (CANADÁ)
  Data de celebració: 29/05/2022
 • Títol: On the role of adsorbed OH in the oxidation mechanisms of methanol and ethanol
  Autors: Herrero, E.; Aran-Ais, R.M.; Mekazni, Dalila S.; , Ferre-Vilaplana, A
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 31st Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry t
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Aquisgrán (ALEMANIA)
  Data de celebració: 15/05/2022
 • Títol: Mechanistic Insights into the Methanol and Formic Acid Oxidation Reactions on Platinum: Similarities and Differences.
  Autors: Herrero, E.; , Ferre-Vilaplana, A; Briega-Martos, V.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry Belgrade Online
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 29/08/2021
 • Títol: Understanding pH and charge effects in the HER/HOR on platinum single crystal electrodes
  Autors: Herrero, E.; , Ferre-Vilaplana, A; Briega-Martos, V.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry Belgrade Online
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 31/08/2020
 • Títol: Oxygen reduction reaction on acetonitrile containing solutions
  Autors: Herrero, E.; Briega-Martos, V.; Orts, J.M. Feliu; Rodes,A.; Feliu, J. M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 3rd Workshop of the Excellence Network on Environmental and Energy Applications of the Electrochemical Technology. Sustainable Electrochemical Technology
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 14/05/2019
 • Títol: New Understandings on the Mechanism of the Oxygen Reduction Reaction on Pt Single Crystal Electrodes
  Autors: Briega-Martos, V.; Herrero, E.; Feliu, J. M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 25th topical meeting of the International Society of Electrochemistry
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 12/05/2019