Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9495

Memòries

Memòria anual
 • Literatura española (desde la Edad Media a la actualidad).
  · Relaciones entre la literatura española y la hispanoamericana. · Literatura española del Siglo de Oro: géneros, ideas y formas artísticas. · Literatura española de la Ilustración y del Romanticismo. · Realismo y Modernismo en España. · Poesía, narrativa, teatro y ensayo (siglos XX-XXI). · Literatura española y Género: escritoras del siglo XVIII al XXI. · Memoria histórica y ficción en España.
 • Literatura hispanoamericana (desde las literaturas precolombinas a la actualidad).
  - Relaciones entre la literatura hispanoamericana y la española. - Identidad cultural en la literatura de América Latina. - Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en las literaturas de América Latina (XIX-XXI). - Literatura y espacio urbano. - Crónica de Indias y literatura virreinal. - Siglo XIX y Modernismo hispanoamericano. - Poesía, narrativa, teatro y ensayo (siglos XX-XXI). - Literatura hispanoamericana y Género: escritoras del siglo XIX al XXI.

 

 

Serveis que ofereixen

El Grup de Corrents “Corrents estètiques en la literatura espanyola i hispanoamericana” està format per professors i investigadors de l'àrea de coneixement de Literatura espanyola i hispanoamericana del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. El Grup cofinança anualment beques d'iniciació a la investigació. En l'actualitat, completen la seua formació investigadora en el si d'aquest Grup els/as becaris/as següents:

ASENCIO SERRANO, CRISTINA
GOMEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL 
LOPEZ MARTINEZ, LUCIA 
LOPEZ VERDU, ALEJANDRO JOSE 
MARTI BARCHIN, LIDIA 

MARTÍNEZ CLIMENT, JUDIT

ROCAMORA MONTENEGRO, RAQUEL 
SORO CUESTA, ESTHER 

Així mateix, els serveis que s'ofereixen són l'assessorament en temes relatius a la nostra investigació.

 

 

Resultats

Poden consultar-se en els apartats de Producció “científica” i de Personal “investigador”.

Volem ressaltar els grups d'investigació als quals estan associats alguns dels membres d'aquest grup:

-Construcció/reconstrucció del món precolombí i colonial en l'escriptura de dones a Mèxic (segles XIX-XXI), dirigit per les professores Carmen Alemany Bay i Beatriz Aracil Varón (Ministeri de Ciència i Innovació): https://web.ua.es/es/corpycem/corpycem.html

-Observatori de gènere en la poesia espanyola (1900 - 1950). Cos i sexualitat en les poetes del mediterrani, dirigit per la professora Helena Establier Pérez (Generalitat Valenciana): https://pogesp.herokuapp.com/#/

 

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup disposa dels recursos informàtics necessaris per a dur a terme els treballs de recerca i de docència.

Comptem així mateix amb la plataforma de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, situada en la nostra Universitat, en la qual col·laboren gran part dels nostres investigadors.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: CONSTRUCCIÓN / RECONSTRUCCIÓN DEL MUNDO PRECOLOMBINO Y COLONIAL EN LA ESCRITURA EN MUJERES EN MÉXICO (SIGLO XIX-XXI)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Observatorio de género en la poesía española (1900-1950). Cuerpo y sexualidad en las poetas del Mediterráneo
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Género, cuerpo e identidad en las poetas españolas de la primera mitad del siglo XX
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 01/09/2021
  Data de finalització: 31/08/2024
 • Denominació del projecte: Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 01/11/2020
  Data de finalització: 31/10/2024

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: El legado de Amparo Dávila en narradoras mexicanas actuales
  Autors: Alemany Bay, C.
  Revistes: Brumal
  Volum: 9
  Pàgines: 33 - 52
  Data: 2021
  ISSN: 2014-7910
  DOI: 10.5565/rev/brumal.763
 • Títol: Miguel Hernández (1910-1942)
  Autors: Alemany Bay, C.
  Revistes: INSULAREVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
  Volum:
  Pàgines: 27 - 28
  Data: 2021
  ISSN: 0020-4536
 • Títol: Reflexiones metapoéticas en esbozos inéditos de Miguel Hernández
  Autors: Alemany Bay, C.
  Revistes: Versants (Online)
  Volum: 3
  Pàgines: 25 - 35
  Data: 2021
  ISSN: 2504-2750
  DOI: 10.22015/V.RSLR/68.3
 • Títol: Vicente Aleixandre, José Hierro, Claudio Rodríguez
  Autors: Prieto de Paula, Ángel L.
  Revistes: INSULAREVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
  Volum:
  Pàgines: 32 - 33
  Data: 2021
  ISSN: 0020-4536
 • Títol: Araceli Iravedra, Hacia la democracia. La nueva poesía (1968-2000)
  Autors: Prieto de Paula, Ángel L.
  Revistes: ANALES DE LA LITERATURA ESPANOLA CONTEMPORANEA
  Volum: 45
  Pàgines: 211 - 216
  Data: 2020
  ISSN: 0272-1635
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: ¿De mentiras y franquistas. Historias de la dictadura
  Autors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Renacimiento; Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-17950712
 • Títol: Leopoldo María Panero, La mentira es una flor
  Autors: Prieto de Paula, Ángel L.
  Editorial: Huerga y Fierro
  Data: 2020
  ISBN: 9788412226690
 • Títol: Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo de Oro a la posteridad.
  Autors: Valero Juan, E.
  Editorial: Editorial Renacimiento, S.A. (Sevilla)
  Data: 2017
  ISBN: 9788416981007
 • Títol: Yo, don Hernando Cortés. Reflexiones en torno a la escritura cortesiana
  Autors: Aracil, B.
  Editorial: Iberoamericana / Vervuert
  Data: 2016
  ISBN: 978-84-8489-956-3
 • Títol: Miguel Hernández, el desafío de la escritura. El proceso de creación de la poesía hernandiana
  Autors: Alemany Bay, C.
  Editorial: Visor Libros S.L.
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-7784-658-1
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Prólogo
  Autors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante)
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: No es tan Fácil
 • Títol del capítol: 'El dolor como motor de la justicia social en la obra dramática de Isabel Oyarzábal¿
  Autors: Palomo Alepuz, L.
  Editorial: Iberoamericana / Vervuert
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Actas del XX Congreso Internacional de Hispanistas
 • Títol del capítol: "La mujer y la defensa de la paz en los artículos publicados por Isabel Oyarzábal en El Sol sobre la I Guerra Mundial" (en prensa)
  Autors: Palomo Alepuz, L.
  Editorial: Orbis Tertius
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Hojas transpirenaicas
 • Títol del capítol: La poesía meixicana en tiempos de Homero Aridjis
  Autors: Ballester, Ignacio; Alemany Bay, C.
  Editorial: Universidad Autónoma de Chiapas (México)
  Pàgines: 331 - 343
  Data: 2021
  ISBN: 978-607-561-084-9
  Títol del llibre: Configuraciones y perspectivas de investigación. Estudios de la Red de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación
 • Títol del capítol: La poesía romántica según Gil y Carrasco
  Autors: Ferri Coll, J. M.
  Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante)
  Pàgines: 255 - 261
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-17422-81-3
  Títol del llibre: Et amicitia et magisterio: Estudios en honor de José Manuel González Herrán