Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9495

Memòries

Memòria anual
 • Literatura española (desde la Edad Media a la actualidad).
  · Relaciones entre la literatura española y la hispanoamericana. · Literatura española del Siglo de Oro: géneros, ideas y formas artísticas. · Literatura española de la Ilustración y del Romanticismo. · Realismo y Modernismo en España. · Poesía, narrativa, teatro y ensayo (siglos XX-XXI). · Literatura española y Género: escritoras del siglo XVIII al XXI. · Memoria histórica y ficción en España.
 • Literatura hispanoamericana (desde las literaturas precolombinas a la actualidad).
  - Relaciones entre la literatura hispanoamericana y la española. - Identidad cultural en la literatura de América Latina. - Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en las literaturas de América Latina (XIX-XXI). - Literatura y espacio urbano. - Crónica de Indias y literatura virreinal. - Siglo XIX y Modernismo hispanoamericano. - Poesía, narrativa, teatro y ensayo (siglos XX-XXI). - Literatura hispanoamericana y Género: escritoras del siglo XIX al XXI.

 

 

Serveis que ofereixen

El Grup de Corrents “Corrents estètiques en la literatura espanyola i hispanoamericana” està format per professors i investigadors de l'àrea de coneixement de Literatura espanyola i hispanoamericana del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. El Grup cofinança anualment beques d'iniciació a la investigació. En l'actualitat, completen la seua formació investigadora en el si d'aquest Grup els/as becaris/as següents:

ASENCIO SERRANO, CRISTINA
GOMEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL 
LOPEZ MARTINEZ, LUCIA 
LOPEZ VERDU, ALEJANDRO JOSE 
MARTI BARCHIN, LIDIA 

MARTÍNEZ CLIMENT, JUDIT

ROCAMORA MONTENEGRO, RAQUEL 
SORO CUESTA, ESTHER 

Així mateix, els serveis que s'ofereixen són l'assessorament en temes relatius a la nostra investigació.

 

 

Resultats

Poden consultar-se en els apartats de Producció “científica” i de Personal “investigador”.

Volem ressaltar els grups d'investigació als quals estan associats alguns dels membres d'aquest grup:

-Construcció/reconstrucció del món precolombí i colonial en l'escriptura de dones a Mèxic (segles XIX-XXI), dirigit per les professores Carmen Alemany Bay i Beatriz Aracil Varón (Ministeri de Ciència i Innovació): https://web.ua.es/es/corpycem/corpycem.html

-Observatori de gènere en la poesia espanyola (1900 - 1950). Cos i sexualitat en les poetes del mediterrani, dirigit per la professora Helena Establier Pérez (Generalitat Valenciana): https://pogesp.herokuapp.com/#/

 

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grup disposa dels recursos informàtics necessaris per a dur a terme els treballs de recerca i de docència.

Comptem així mateix amb la plataforma de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, situada en la nostra Universitat, en la qual col·laboren gran part dels nostres investigadors.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: CONSTRUCCIÓN / RECONSTRUCCIÓN DEL MUNDO PRECOLOMBINO Y COLONIAL EN LA ESCRITURA EN MUJERES EN MÉXICO (SIGLO XIX-XXI)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Observatorio de género en la poesía española (1900-1950). Cuerpo y sexualidad en las poetas del Mediterráneo
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Género, cuerpo e identidad en las poetas españolas de la primera mitad del siglo XX
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 01/09/2021
  Data de finalització: 31/08/2024
 • Denominació del projecte: Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana\r\n
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Data d'inici: 01/11/2020
  Data de finalització: 31/10/2024

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Je est¿ une autre? Apuntes sobre identidad femenina y voz lírica en la poesía escrita por las mujeres
  Autors: Establier Pérez, Helena
  Revistes: INSULAREVISTA DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 0020-4536
 • Títol: La culta Francisca Ruiz de Larrea (1775-1838), polemista en el debate estético y político de entresiglos
  Autors: Ferri Coll, J. M.
  Revistes: Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII
  Volum: 32
  Pàgines: 199 - 231
  Data: 2022
  ISSN: 1131-9879
  DOI: https://doi.org/10.17811/cesxviii.32.2022.199-231
 • Títol: \"Nota preliminar. Nuevas vías de estudio para las escritoras del XVIII en la tercera década del siglo XXI\"
  Autors: Establier Pérez, Helena
  Revistes: Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII
  Volum:
  Pàgines: 7 - 24
  Data: 2022
  ISSN: 1131-9879
  DOI: https://doi.org/10.17811/cesxviii.32.2022.7-24
 • Títol: Orientalismo y perspectiva de género en el teatro ilustrado español: la tragedia Ali-Bek (1801) de María Rosa De Gálvez
  Autors: Establier Pérez, Helena
  Revistes: Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII
  Volum: 32
  Pàgines: 343 - 381
  Data: 2022
  ISSN: 1131-9879
  DOI: https://doi.org/10.17811/cesxviii.32.2022.343-381
 • Títol: Versos sobre el Parkinson en la poesía última de Raúl Zurita
  Autors: Alemany Bay, C.
  Revistes: HISPANOFILA
  Volum:
  Pàgines: 11 - 26
  Data: 2022
  ISSN: 0018-2206
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: ¿De mentiras y franquistas. Historias de la dictadura
  Autors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Renacimiento; Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-17950712
 • Títol: Leopoldo María Panero, La mentira es una flor
  Autors: Prieto de Paula, Ángel L.
  Editorial: Huerga y Fierro
  Data: 2020
  ISBN: 9788412226690
 • Títol: Ercilla y La Araucana en dos tiempos. Del Siglo de Oro a la posteridad.
  Autors: Valero Juan, E.
  Editorial: Editorial Renacimiento, S.A. (Sevilla)
  Data: 2017
  ISBN: 9788416981007
 • Títol: Yo, don Hernando Cortés. Reflexiones en torno a la escritura cortesiana
  Autors: Aracil, B.
  Editorial: Iberoamericana / Vervuert
  Data: 2016
  ISBN: 978-84-8489-956-3
 • Títol: Miguel Hernández, el desafío de la escritura. El proceso de creación de la poesía hernandiana
  Autors: Alemany Bay, C.
  Editorial: Visor Libros S.L.
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-7784-658-1
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: \"En defensa de la literatura\"
  Autors: Palomo Alepuz, L.
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Lecturas inquietas
 • Títol del capítol: \"Isabel Oyarzábal, una periodista de la Edad de Plata comprometida\" (En prensa
  Autors: Palomo Alepuz, L.
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Escritores olvidados
 • Títol del capítol: Prólogo
  Autors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante)
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: No es tan Fácil
 • Títol del capítol: Augusto Roa Bastos, la voz mítica, la palabra auténtica
  Autors: Alemany Bay, C.
  Editorial: Nørdica libros
  Pàgines: 166 - 170
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Atlas de Literatura Latinoamericana (Arquitectura inestable)
 • Títol del capítol: El humor en el análisis político del absolutismo en los artículos de Larra (1828-1833)
  Autors: Ferri Coll, J. M.
  Editorial: Cátedra
  Pàgines: 127 - 140
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: El humor y su sentido (España, siglos XVIII-XXI)
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Las herencias precolombinas en poetas indígenas actuales
  Autors: Alemany Bay, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Coloquio Internacional ¿Los raros¿. Escrituras y lecturas fuera del canon,
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Luis Potosí (MEXICO)
  Data de celebració: 08/06/2022
 • Títol: Mujeres en la configuración de la educación y el conocimiento de la sociedad actual
  Autors: Establier Pérez, Helena
  Tipus de participació: Mesa redonda
  Nom del congrés: I International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 11/05/2022
 • Títol: Rubén Bonifaz Nuño, el anticolonialista
  Autors: Alemany Bay, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Conversaciones sobre la poesía de Rubén Bonifaz Nuño
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Ciudad de México (MEXICO)
  Data de celebració: 04/05/2022
 • Títol: De la investigación personal a la colectiva (a propósito del Proyecto Construcción / reconstrucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en México (siglos XIX-XXI)
  Autors: Alemany Bay, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Workshop América Latina: lengua y literatura
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 03/05/2022
 • Títol: Identidad, empoderamiento y recuperaciones del mundo precolombino y colonial en poetas mexicanas actuales
  Autors: Alemany Bay, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Workshop América Latina: lengua y literatura
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 03/05/2022