Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Comunicació i Públics Específics (COMPUBES)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
Sense dades.

Memòries

Memòria anual
 • Comunicació i infància.
  Dirigida per Victoria Tur-Viñes. Alfabetització mediàtica. Comunicació comercial d'aliments. Menors influents. Certificació i autoregulació de continguts dirigits a menors. Màrqueting infantil. Mètodes d'investigació amb menors. Gènere. Consum infantil. Benestar, feliciteu, infància i primer món. Indicadors de qualitat de l'audiovisual dirigit a xiquets. Qualitat i continguts audiovisuals (televisió, cinema, videojocs i xarxes socials).
 • Comunicació i difusió científica.
  Dirigida per Victoria Tur-Viñes: Ètica de la publicació científica. Especialització de les revistes de Comunicació. Gestió de la comunicació en els grups d'investigació acadèmica. Gestió editorial del temps. Difusió científica. Gènere i difusió científica. Qualitat i impacte editorial. Norma CVN. Xarxes socials i revistes científiques. Revisió científica. Ruta diamant de open Access. Altmétricas. Revista Mediterrània de Comunicació. Dirigida per Juan Monserrat: Pla estratègic per a la divulgació científica, estratègies de divulgació científica, comunicació institucional, grups d'investigació i difusió, xarxes socials, web institucional. Dirigida per Jesús Segarra: Revistes científiques, estudis bibliomètrics, gestió editorial, comitès editorials i científics, gènere, tesis doctorals, editorials, almétricas.
 • Creativitat i Innovació de la Comunicació persuasiva.
  Dirigida per Victoria Tur-Viñes. Noves formes de comunicació. Identificació de les necessitats sociosanitàries de pacients amb malalties rares: processament del flux comunicatiu en xarxes socials. Estratègia creativa. Estratègia publicitària. Flux comunicatiu en xarxes socials de les necessitats de pacients amb malalties rares. Dirigida per Jesús Segarra-Saavedra. Creativitat i innovació aplicada als formats i canals publicitaris. Màrqueting d'influència, formats publicitaris emergents, nous canals de comunicació comercial, xarxes socials, mitjans socials.
 • Comunicació empresarial, comunicació en franquícia i centres comercials.
  Dirigida per Juan Monserrat-Guachi. Comunicació empresarial, comunicació en franquícia i centres comercials: comunicació comercial, estructures i processos de comunicació empresarial, comunicació en línia, xarxes socials, engagement i participació ciutadana, generació z, millennials, consumers i adprosumers.
 • Festivals publicitaris.
  Dirigida per Araceli Castelló Martínez. Igualtat de gènere. Transparència. Evolució del palmarès. Llenguatge inclusiu. Valoració de la creativitat. Sostenibilitat i valors socials. Visibilitat de la diversitat.
 • Estratègia creativa.
  Dirigida per Araceli Castelló Martínez. Publicitat i influencers. Marques amb propòsit. Activisme de marca. Branded content. Insights. Comunicació comercial d'aliments. Tendències del consumidor. Planificació estratègica. Innovació docent en creativitat publicitària. Storydoing.
 • Comunicació audiovisual i en línia.
  Dirigit per Jesús Segarra. *Webseries, ficció en línia i videomarketing.
 • Gènere i mitjans de comunicació.
  Dirigida per Mª José González Río. Representacions de gènere en els mitjans. Presència de les dones en mitjans de comunicació. Emprenedoria digital femenina. Empresàries pimes 2.0. Carreres acadèmiques de dones i homes. Gènere i pobresa.
 • Joves i noves tecnologies.
  Dirigida per Mª José González Río. Ús d'Internet i pràctiques polítiques dels joves. Joves i noves tecnologies. Alfabetització mediàtica. Youtubers.
 • Técnicas de investigación.
  Dirigida per Mª José González Río. Enquestes d'opinió pública. Enquestes en línia. Metodologia biogràfica. Investigació i planificació publicitària. Anàlisi de contingut.
 • Màrqueting de salut, mitjans de comunicació, addiccions i públics.
  Dirigida per Mª Carmen López- Sánchez. Intervenció psicosocial amb famílies i menors. Màrqueting de salut. Conductes addictives en la infància, l'adolescència, la joventut i l'edat adulta. Anàlisi psicosocial de la publicitat i els mitjans de comunicació social. Estratègies de persuasió publicitàries. Prevenció del consum d'alcohol des dels mitjans de comunicació. Estudis de promoció de la salut des dels mitjans de comunicació. Ús i abús de pantalles en la població infantil i juvenil.
 • Comunicació i discapacitats.
  Dirigida per Rosa Torres Valdés.
 • Comunicació i empresa local.
  Dirigida per Rosa Torres-Valdés: Comunicació i desenvolupe/administració local (comunicació per al desenvolupament integral local i l'ocupació). Responsabilitat Social, Relacions Públiques i millora de la sensibilització. Govern obert i ciutadania digital. Quarta cultura i divulgació científica de proximitat. Participació ciutadana i màrqueting relacional local.
 • Comunicació i majors.
  Dirigida per Belén Cambronero.
 • Música, comunicació i xarxes socials.
  Dirigida per Arantxa Vizcaíno-Verdú.

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Título del proyecto: Calidad de los contenidos audiovisuales ?programáticos y publicitarios- de televisión destinados al target infantil (4-12 años) Código: (GRE03-14) (SEJ2004-01830/CPOL). Entidades financiadoras: 2003 octubre-2004 octubre: Universidad de Alicante. Convocatoria interna para grupos emergentes de investigación. 15.000 ?.(GRE03-14) 2004 diciembre-2007 diciembre: Ministerio de Educación y Ciencia-FEDER. Secretaría de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa I+D+i 2004-2007. 66.400 ? (SEJ2004-01830/CPOL). Número de investigadores participantes: 8 Cuantía subvención: 81.400 ?

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Instalación de antena tv para grabaciones a tiempo real. Digitalizadora de contenidos audiovisuales.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Contratación Beatriz Galindo 2022
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 11/09/2023
  Data de finalització: 10/09/2027
 • Denominació del projecte: La formación en competencias de género para la deconstrucción del sexismo publicitario en la práctica profesional: avances y resistencias en la universidad española
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2026
 • Denominació del projecte: DIVERSIDAD Y ADICCIÓN A JUEGOS Y APUESTAS ONLINE :ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON Y SIN DISCAPACIDAD
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CONSUMO
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 30/06/2024
 • Denominació del projecte: Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación. La edición, revisión y autoría en la era de la urgencia ética
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 22/11/2023
  Data de finalització: 24/11/2023
 • Denominació del projecte: Desigualdad de género en el brand placement: comparativa de la presencia e interacción con marcas en los videoclips de la Billboard Hot 100
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: Un nuevo escenario para la infancia: Actitudes, motivaciones y disponibilidad de la población española hacia la adopción y el acogimiento
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2016
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Ayuda para la contratación y formación de un técnico de apoyo para el proyecto: SEJ2004-01830/CPOL 'Calidad de los contenidos audiovisuales (programáticos y publicitarios) dirigidos a la infancia. Diseño de un instrumento específico de medida'
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/08/2005
  Data de finalització: 31/07/2008
 • Denominació del projecte: Calidad de los contenidos audiovisuales (programáticos y publicitarios) dirigidos a la infancia. Diseño de un instrumento específico de medida
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 13/12/2004
  Data de finalització: 12/12/2007
 • Denominació del projecte: Evaluación del impacto de la conciliación entre la vida familiar y profesional para la igualdad de género: análisis de las acciones específicas de protección y de publicidad.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: TERCERO MIGRACION UXXI-INV
  Data d'inici: 13/01/2006
  Data de finalització: 12/01/2007
 • Denominació del projecte: Indicadores sociales en comunicación para la igualdad de género: herramientas para la evaluación de las políticas de conciliación
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: TERCERO MIGRACION UXXI-INV
  Data d'inici: 01/01/2006
  Data de finalització: 31/12/2009

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: (Auto)influencers y ficción: la prescripción de series españolas de Netflix por parte de actrices y actores
  Autors: Segarra, J.; Hidalgo-Marí, Tatiana; , Castelló-Martínez, Araceli
  Revistes: Icono 14
  Volum: 22
  Pàgines: 1 - 21
  Data: 2024
  ISSN: 1697-8293
  DOI: https://doi.org/10.7195/ri14.v22i1.2097
 • Títol: Compromiso social y sostenibilidad en las campañas premiadas en festivales publicitarios
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Revistes: Revista Mediterránea de Comunicación
  Volum: 15
  Pàgines: e25977 -
  Data: 2024
  ISSN: 1989-872X
  DOI: https://doi.org/10.14198/MEDCOM.25977
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/141319
 • Títol: Lenguaje inclusivo y perspectiva de género en la publicidad: el caso del Festival El Sol (2022)
  Autors: Castelló Martínez, A.; Ramos-Serrano, Marina; Sánchez-Labella Martín, Inmaculada
  Revistes: AdComunica (Revista Científica de Estrategías, Tendencias e Innovación en Comunicación)
  Volum: 27
  Pàgines: 141 - 166
  Data: 2024
  ISSN: 2174-0992
  DOI: http://dx.doi.org/10.6035/adcomunica.7653
 • Títol: Psychological consequences associated with the  intensity of drug use in the adult population of ecuador
  Autors: Rodríguez Sánchez, Dolores Amparito; GARCIA DEL CASTILLO LOPEZ, FERNANDO; López-Sánchez, C.
  Revistes: Educational Psychology
  Volum: 44
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN: 0144-3410
 • Títol: Psychological consequences associated with the  intensity of drug use in the adult population of ecuador
  Autors: Rodríguez Sánchez, Dolores Amparito; García-Castillo, F.; López-Sánchez, C.
  Revistes: Educational Psychology
  Volum: 44
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN: 0144-3410
  RUA: https://www.tandfonline.com/toc/cedp20/current
 • Títol: La opinión pública española sobre la gestación por sustitución
  Autors: Rodríguez, Mª J.; González, MªJ.; , Pablo Caballero Pérez
  Revistes: Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas
  Volum:
  Pàgines: 119 - 138
  Data: 2023
  ISSN: 0210-5233
  DOI: http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.182.119
 • Títol: Análisis de la prescripción de marca y de la identificación de su naturaleza publicitaria por parte de rostros televisivos en Instagram
  Autors: , Castelló-Martínez, Araceli; Segarra, J.; Hidalgo-Marí, Tatiana
  Revistes: Fonseca, Journal of Communication (Online)
  Volum:
  Pàgines: 165 - 186
  Data: 2023
  ISSN: 2172-9077
  DOI: https://doi.org/10.14201/fjc.29776.
 • Títol: Análisis de la prescripción de marca y de la identificación de su naturaleza publicitaria por parte de rostros televisivos en Instagram
  Autors: , Araceli Castelló Martínez; Segarra, J.; Hidalgo-Marí, Tatiana
  Revistes: Fonseca, Journal of Communication (Online)
  Volum:
  Pàgines: 165 - 186
  Data: 2023
  ISSN: 2172-9077
  DOI: http://dx.doi.org/10.14201/fjc.29776
 • Títol: Análisis de la prescripción de marca y de la identificación de su naturaleza publicitaria por parte de rostros televisivos en Instagram
  Autors: Castelló Martínez, A.; , Jesús Segarra Saavedra; , Tatiana Hidalgo Marí
  Revistes: Fonseca, Journal of Communication (Online)
  Volum:
  Pàgines: 165 - 186
  Data: 2023
  ISSN: 2172-9077
  DOI: https://doi.org/10.14201/fjc.29776
 • Títol: (Auto)influencers Y Ficción: La Prescripción De Series Españolas De Netflix Por Parte De Actrices Y Actores
  Autors: Segarra, J.; , Tatiana Hidalgo Marí; Castelló Martínez, A.
  Revistes: Icono 14
  Volum: 22
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 1697-8293
  DOI: https://doi.org/10.7195/ri14.v22i1.2097
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Redes Sociales para padres y educadores
  Autors: Martínez, L.E.; , Martinez, E.; , Monserrat, J.; , Martinez, L.; , Mas, M.
  Editorial: Bubok Publishing, S.L.
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-686-0277-6
 • Títol: Redes Sociales para padres y educadores
  Autors: Martínez, L.E.; , Martinez, E.; , Monserrat, J.; , Martinez, L.; , Mas, M.
  Editorial: Bubok Publishing, S.L.
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-686-0278-3
 • Títol: Estrategia digital de la publicidad integrada. Máster Universitario en publicidad integrada: creatividad y estrategia
  Autors: Segarra, J.
  Editorial: Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-17450-49-6
 • Títol: Planificación Estratégica de la Comunicación en Redes Sociales
  Autors: Monserrat-Gauchi, J; , Montserrat Gauchi, J.; , Sabater Quinto, F.
  Editorial: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9116-775-4
 • Títol: Cómo Realizar un Plan Estratégico de Comunicación. Una aplicación a la franquicia.
  Autors: Monserrat-Gauchi, J
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-9717-322-3
 • Títol: La comunicación en cambio constante. Branded content, community management, comunicación 2.0 y estrategia en medios sociales.
  Autors: Castelló Martínez, A.; , Del Pino, C.; Ramos-Soler, I.
  Editorial: Fragua
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-7074-547-8
 • Títol: El anunciante franquiciador. Sistemas y procesos de comunicación comercial
  Autors: Monserrat-Gauchi, J
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-9717-200-4
 • Títol: Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales online
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Editorial: ECU
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-8454-982-6
 • Títol: Marketing y niños
  Autors: Tur-Viñes, V.; Ramos-Soler, I.
  Editorial: ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing)
  Data: 2008
  ISBN: 9788473565424
 • Títol: Comunicación Publicitaria de Juguetes en televisión
  Autors: Tur-Viñes, V.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2004
  ISBN: 84-7908-780-3
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Comunication 2.0 in Iberoamerican Cultural Websites
  Autors: Puertas-Hidalgo, Rosario; Segarra, J.; Altamirano-Benítez, Verónica
  Editorial: Springer Gabler
  Pàgines: 367 - 376
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Communication and Applied Technologies. Proceedings of ICOMTA 2023  

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-99-7210-4
 • Títol del capítol: La evolución del palmarés en el festival publicitario El Sol: análisis de secciones en el periodo 2003-2023
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Convencer desde la publicidad, la comunicación y el arte
 • Títol del capítol: Navigating the Evolving Landscape of Advertising: Implications for Children
  Autors: Fernández-Gómez, Erika; Segarra, J.; , Araceli Castelló Martínez
  Editorial: Springer Gabler
  Pàgines: 15 - 33
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Advertising Literacy for Young Audiences in the Digital Age

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-55736-1_2
 • Títol del capítol: Navigating the Evolving Landscape of Advertising: Implications for Children
  Autors: Fernández-Gómez, Erika; Segarra, J.; , Castelló-Martínez, Araceli
  Editorial:
  Pàgines: 15 - 33
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Advertising Literacy for Young Audiences in the Digital Age

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-55736-1_2
 • Títol del capítol: Navigating the evolving landscape of advertising: implications for children
  Autors: Fernández Gómez, Erika; Segarra-Saavedra, J. ; Castelló Martínez, A.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 15 - 34
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Advertising literacy for young audiences in the digital age 

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-55736-1
 • Títol del capítol: Sitios Web culturales. Análisis de posicionamiento de los países iberoamericanos
  Autors: Segarra, J.; Puertas-Hidalgo, Rosario; Altamirano-Benítez, Verónica
  Editorial:
  Pàgines: 72 - 78
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias de la Décima Cuarta Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética (CICIC 2024)

  DOI: https://doi.org/10.54808/CICIC2024.01.72
 • Títol del capítol: Comportamientos de riesgos en línea. Adaptación de un instrumento
  Autors: Dias, Paulo C.; , García del Castillo, JA.; García-Castillo, F.; López-Sánchez, C.
  Editorial: Mac Graw Hill
  Pàgines: 487 - 500
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Desafíos y retos de las redes sociales en el ecosistema de a comunicación. Vol. 2
 • Títol del capítol: Constructo teórico de la educación emocional en la salud
  Autors: , García del Castillo, JA.; García-Castillo, F.; López-Sánchez, C.; Ramos-Soler, I.; López Gómez, Oriol
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 127 - 136
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Actualidad en investigación para la mejora de la salud a lo largo del ciclo vital
 • Títol del capítol: La imagen de las personas mayores en la publicidad de las ca-denas Antena 3 y La Sexta.
  Autors: López-Sánchez, C.; López Gómez, Oriol; García-Castillo, F.; Ramos-Soler, I.; , García del Castillo, JA.
  Editorial: DYKINSON
  Pàgines: 245 - 256
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Actualidad en investigación para la mejora de la salud a lo largo del ciclo vital
 • Títol del capítol: Luces y sombras en los estereotipos de mujer en la publicidad
  Autors: Garrido Lora, Manuel; Tur-Viñes, V.
  Editorial: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones
  Pàgines: 157 - 173
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: El problema de la verdad. Retos y riesgos en la comunicación
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Comité organizador I Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: I Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/11/2023
 • Títol: Miembro del comité científico del IV Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA) 
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: IV Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA).
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 20/09/2023
 • Títol: Responsabilidad Social Corporativa al servicio de la salud
  Autors: Martínez-Sala, A.M; Monserrat-Gauchi, J; Quiles-Soler, C.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: VII Encuentro Nacional y Internacional de Profesores e Investigadores en Mercadotecnia
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Acapulco (MEXICO)
  Data de celebració: 25/05/2023
 • Títol: Miembro del comité científico del III Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA)
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: III Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y Medios Audiovisuales (CINCOMA)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 15/09/2022
 • Títol: Challenges as a digital entertainment phenomenon among teenagers. Perception, motivations and critical skill
  Autors: Segarra, J.; Feijoo-Fernández, Beatriz; Sádaba, Charo
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: IAMCR2022 (International Association for Media and Communication Research)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Beijing (CHINA)
  Data de celebració: 11/07/2022
 • Títol: Miembro del comité científico del I Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing 
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: I Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 01/07/2022
 • Títol: Miembro del Comité Científico del I Congreso Internacional de Comunicación y Salud
  Autors: Castelló Martínez, A.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: I Congreso Internacional de Comunicación y Salud
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 10/04/2022
 • Títol: Moderación de mesa y comité científico
  Autors: Monserrat-Gauchi, J; , Quiles Soler, M.C.; , Torres Valdés, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: Ier Congreso Internacional....
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 20/10/2020
 • Títol: Planificación estratégica de la comunicación integrada
  Autors: Martínez-Sala, A.M; Segarra, J.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: La cumbre Latinoamericana de Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, +CTG
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Cartagena de Indias (COLOMBIA)
  Data de celebració: 02/10/2019
 • Títol: Digital Media Ecosystem: Kids Influencers and New Advertising formats
  Autors: Tur-Viñes, V.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 7th European Communication Conference (ECC2018)
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: Lugano (SUIZA)
  Data de celebració: 31/10/2018