Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Assaig, Simulació i Modelització d'Estructures (GRESMES)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
Sense dades.

Memòries

Memòria anual
 • Comportament d'estructures enfront d'accions dinàmiques
 • Anàlisi numèrica i experimental d'estructures i sistemes estructurals per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació de capacitats i proposta de solucions
 • Monitoratge d'estructures i les seues patologies, instrumentació estàtica i dinàmica. Monitoratge d'edificis històrics. Estudis d'acústica i vibracions
 • Estudis estàtics i dinàmics, lineals o no lineals d'estructures i construccions per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació sísmica
 • Estructures, elements estructurals i materials de construcció sotmesos a incendi
 • Reparació i reforç d'estructures amb materials compostos
 • Edificis històrics: caracterització dinàmica, anàlisi de riscos, anàlisis i reparació estructural. Avaluació sísmica
 • Detecció i mesura de desplaçaments i vibracions a través de mètodes basats en la imatge
 • Elements de protecció individual i col·lectiva per a prevenció de riscos laborals

 

 

Serveis que ofereixen

Estudios dinámicos de estructuras, tanto para ingeniería civil, arquitectura o ingeniería mecánica. Evaluación numérica y/o experimental de estados límites de servicio. Control de vibraciones de acuerdo a las normativas vigentes. Control de pruebas de carga dinámicas, voladuras, equipos vibratorios, transmisión y/o aislamiento de vibraciones, cimentaciones de máquinas, etc. Estudios estáticos lineales o no lineales de estructuras, tanto para ingeniería civil, arquitectura o ingeniería mecánica. Evaluación numérica y/o experimental de estados límites. Pruebas de carga estáticas. Evaluación experimental de tensiones/deformaciones en elementos estructurales. Evaluación experimental de flechas. Modelización numérica de edificios. Análisis y estudio de daños y patologías en estructuras de obra civil y edificación.

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Infraestructura disponible en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Filling the gap: Thresholds assessment and impact beyond acoustic pressure level linked to emerging blue-growth activities
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 04/11/2022
  Data de finalització: 03/11/2025
 • Denominació del projecte: Comportamiento sísmico de estructuras de tapial reforzadas con TRM: Estudio numérico y experimental
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2022
  Data de finalització: 31/08/2025
 • Denominació del projecte: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores/as
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/02/2024
  Data de finalització: 31/01/2028
 • Denominació del projecte: Bluefin tuna (Thunnus thynnus) behaviour in different underwater acoustic environments
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2022
  Data de finalització: 31/08/2025
 • Denominació del projecte: SUBVENCIONES PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADOS (AICO 2022)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2022
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Comportamiento mecánico de elementos de hormigón fabricado con áridos reciclados y fibras metálicas recicladas, sometidos a altas temperaturas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Estudio numérico y experimental del comportamiento de MAmposSteria reforzada con TExtile Reinforced MOrtars tras eXposición a alta Temperatura.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Detección de defectos en infraestructuras de acero a través de monitorización avanzada y automatizada para inspección y mantenimiento.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 16/09/2019
  Data de finalització: 15/09/2022
 • Denominació del projecte: Sistema de detección de daño en infraestructuras críticas: Puentes metálicos ferroviarios.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 27/09/2021
  Data de finalització: 30/06/2023
 • Denominació del projecte: Materiales cementantes conductores multifuncionales inteligentes
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2013
  Data de finalització: 31/12/2013

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Enhancing fire resistance of masonry structures: The potential of ultra high performance concrete (UHPC)
  Autors: Estevan, L.; Torres, B.; Baeza, F.J.; , Vincenzo Gattulli; Ivorra, S.
  Revistes: Construction and Building Materials
  Volum: 425
  Pàgines: 136088-1 - 136088-15
  Data: 2024
  ISSN: 0950-0618
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136088
 • Títol: Mechanical behaviour of TRM and FRP-reinforced concrete voussoir masonry specimens
  Autors: Pereiro-Barceló, J.; POMARES TORRES, JUAN CARLOS; Gonzalez, A.; Torres, B.
  Revistes: European Journal of Environmental and Civil Engineering (Online)
  Volum:
  Pàgines: 1 - 21
  Data: 2024
  ISSN: 2116-7214
  DOI: https://doi.org/10.1080/19648189.2024.2343874
 • Títol: Mechanical behaviour of TRM and FRP-reinforced concrete voussoir masonry specimens
  Autors: Pereiro Barceló, Javier; Pomares, J.C.; González Sánchez, Antonio; , Benjamín Torres
  Revistes: European Journal of Environmental and Civil Engineering (Online)
  Volum:
  Pàgines: 1 - 20
  Data: 2024
  ISSN: 2116-7214
  DOI: https://doi.org/10.1080/19648189.2024.2343874
 • Títol: Damage Identification of Railway Bridges through Temporal Autoregressive Modeling
  Autors: Anastasia, S. ; García-Macías, Enrique; Ubertini, Filippo; , Vincenzo Gattulli; Ivorra, S.
  Revistes: Sensors
  Volum: 23
  Pàgines: 1 - 26
  Data: 2023
  ISSN: 1424-8220
  DOI: https://doi.org/10.3390/s23218830
 • Títol: Design Recommendations for Columns Made of Ultra-High-Performance Concrete and NiTi SMA Bars
  Autors: Pereiro-Barceló, J.; Bonet Senach, José Luis; Martínez Jaén, Begoña; Cabañero Escudero, Beatriz
  Revistes: Buildings (Online)
  Volum: 13
  Pàgines: 1 - 24
  Data: 2023
  ISSN: 2075-5309
  DOI: https:// doi.org/10.3390/buildings13040991
 • Títol: Effect of high temperature on Textile Reinforced Mortar-to-masonry bond
  Autors: Estevan, L.; Baeza, F.J.; Varona, F.B.; Pereiro-Barceló, J.
  Revistes: Construction and Building Materials
  Volum: 393
  Pàgines: 132123-1 - 132123-13
  Data: 2023
  ISSN: 0950-0618
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132123
 • Títol: Impact of 3D Printing on the Overall Project Success of Residential Construction Projects Using Structural Equation Modelling
  Autors: Pomares, J.C.
  Revistes: International Journal of Environmental Research and Public Health
  Volum: 20
  Pàgines: 1 - 25
  Data: 2023
  ISSN: 1661-7827
  DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph20053800
 • Títol: Long-term static and dynamic monitoring to failure scenarios assessment in steel truss railway bridges: A case study
  Autors: TORRES GORRIZ, BENJAMIN; Poveda-Martínez, Pedro; Ivorra, S.; Estevan, L.
  Revistes: Engineering Failure Analysis
  Volum: 152
  Pàgines: 107435-1 - 107435-18
  Data: 2023
  ISSN: 1350-6307
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107435
 • Títol: Long-term static and dynamic monitoring to failure scenarios assessment in steel truss railway bridges: A case study.
  Autors: Torres, B.; , Pedro Poveda; , Salvador Ivorra Chorro; Estevan García, Luís
  Revistes: Engineering Failure Analysis
  Volum: 152
  Pàgines: 1 - 18
  Data: 2023
  ISSN: 1350-6307
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107435
 • Títol: Masonry walls strengthened with Textile Reinforced Mortars (TRM) and subjected to in-plane cyclic loads after real fire exposure
  Autors: Estevan, L.; Torres, B.; Baeza, F.J.; Varona, F.B.; Ivorra, S.
  Revistes: Engineering Structures
  Volum: 296
  Pàgines: 116922-1 - 116922-17
  Data: 2023
  ISSN: 0141-0296
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116922
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Mecánica de Medios Continuos. 2ª Edición 100 Supuestos de Examen
  Autors: Irles, R.; Ivorra, S.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-9717-740-5
 • Títol: Apuntes de construcción metálica y mixta
  Autors: García-Andión, L.; Varona, F.B.; López Juárez, J.A.; Castón Calatayud, R.M.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-9717-641-5
 • Títol: Prácticas de construcción metálica. Adaptadas a Eurocódigo 3 e instrucciones IAP-11 y EAE
  Autors: Varona, F.B.; Sáez-Fernández, M.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-9717-647-7
 • Títol: Diseño avanzado de estructuras de hormigón
  Autors: García-Andión, L.; López Juárez, J.A.; Castón Calatayud, R.M.; Varona, F.B.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9717-620-0
 • Títol: Prácticas de diseño avanzado de estructuras de hormigón
  Autors: Varona, F.B.; López Juárez, J.A.; Sáez-Fernández, M.; García-Andión, L.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9717-625-5
 • Títol: CUADERNO DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS
  Autors: Ivorra, S.; Brotons, V.; Baeza, F.J.; Bru, D.
  Editorial: ECU
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-942270-6-6
 • Títol: Cuaderno de prácticas informáticas de Cálculo de Estructras II
  Autors: Ivorra, S.; Segovia, E.; Bru, D.; Baeza, F.J.
  Editorial: Ramón Torres Gosálvez
  Data: 2013
  ISBN: 978-84-940024-6-5
 • Títol: Elasticidad y Resistencia de Materiales. Ejercicios Resueltos
  Autors: Ivorra, S.
  Editorial: Universitat Politècnica de València
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-9705-682-3
 • Títol: Cuaderno de Prácticas de Cálculo de Estructuras I
  Autors: Ivorra, S.; Segovia, E.; Bru, D.
  Editorial: Ramón Torres Gosálvez
  Data: 2011
  ISBN: 978-84-95434-93-7
 • Títol: Mecánica de Medios Continuos. 100 supuestos de examen
  Autors: Ivorra, S.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2011
  ISBN: 978-84-9717-159-5
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Estudio numérico para consolidación mediante fijación de fracturas verticales en cuello de fémur
  Autors: Bru, D.
  Editorial: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA
  Pàgines: 214 - 217
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: XLI Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica

  RUA: http://hdl.handle.net/10317/12893
 • Títol del capítol: Resilience in Architecture
  Autors: Macia, A.
  Editorial:
  Pàgines: 60 - 65
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Seoul Biennale Architecte. Blue Print

  DOI: -
 • Títol del capítol: Técnicas de Progresión con cuerdas para la exploración científica en culturas andinas precolombinas: investigación de equipos, técnicas y sistemas.
  Autors: Saez-Menchacatorre, P.I.; Carrión-Jackson, E.Á.; GARCÍA GONZÁLEZ, E.
  Editorial: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi
  Pàgines: 507 - 519
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: GESTIONANDO CONOCIMIENTOS BAJO NUEVOS PRISMAS
 • Títol del capítol: Una experiencia optimizando la planficación de asignaturas: Aplicación en Ingeniería Biomédica
  Autors: Ruiz-Fernández, D.; Mora Lizán, F.J.; Lloret-Rivera, A. R. ; Saval-Calvo, M.; Bru, D.; Castro, M. A.
  Editorial: Editorial Aula Magna
  Pàgines: 395 - 416
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Nuevos retos educativos e investigación interdisciplinaria
 • Títol del capítol: Acciones de mejora en el aprendizaje de los Puntos Singulares de las asignaturas de Sistemas Constructivos en Grado de Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Avanzado de Estructuras en Máster de Arquitectura.
  Autors: Saura, P.; Ferrer, M.J.; Sirvent Pérez, C.D.; , Santiago Pastor García; Macia, A.; , Antonio González; , Sempere Molina, Maria Asuncion; , Galiano Garrigós, Antonio
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de Alicante
  Pàgines: 3174 - 3194
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21
 • Títol del capítol: Capturadores de pantalla para la creación de recursos digitales innovadores en la adaptación a la no presencialidad de la docencia superior: la aplicación OBS Studio
  Autors: Moya-Llamas, M.J; Portilla I; , Moya-Llamas; Pardo, M.A.; Pla, C.; , Pardo Picazo; Bru, D.; , Pla Bru; Trapote, A.; Valdes-Abellan, J.; , Bru Orts; , Martínez Cantos; , Mora Cabrera; , Trapote Jaume; , Valdés-Abellán
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 132 - 133
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Dynamic Calculation Equations Governing Commonly Empoyed Structural Calculation Software
  Autors: PEREIRO BARCELO, JAVIER; Bonet Senach, José Luis; Varona, F.B.; Galao, O.
  Editorial: REPROEXPRES, S.L.
  Pàgines: 350 - 359
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Research in Building Engineering - EXCO 2021
 • Títol del capítol: Longitudinal Shear Study in FRC T-Beams
  Autors: PEREIRO BARCELO, JAVIER; Bonet Senach, José Luis; López Juárez, J.A.; Varona, F.B.
  Editorial: REPROEXPRES, S.L.
  Pàgines: 360 - 367
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Research in Building Engineering - EXCO 21
 • Títol del capítol: Revisión histórica de una actividad e innovación docente en el ámbito universitario: Concurso de Estructuras
  Autors: , Gómez Vera, Lidia; Pomares, J.C.; , Pomares Torres, Juan Carlos; Macia, A.; , Macia Mateu, Antonio; Gonzalez, A.; , Gonzalez Sanchez, Antonio
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Pàgines: 213 - 214
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Actividades de coordinación del Grado de Arquitectura Técnica y Fundamentos de la Arquitectura: concurso de estructuras
  Autors: Pomares, J.C.; Macia, A.; Gonzalez, A.; Marco, Amparo; Spairani, S.; Martínez, C.; Aganzo Lisón, F.J.; Castro, R.; Sellés, J.M.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 380 - 381
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Forensic analysis taken after the collapse of a raised steel wine tank
  Autors: Ivorra, S.; Torres, B.; Estevan, L.; Piqueras López, José Manuel
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: CMMoST 2023: 7th International Conference on Mechanics Models in Structural Engineering
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: Malaga (MÁLAGA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 29/11/2023
 • Títol: Restauración de la fachada de la iglesia de San Pedro Apóstol de Agost, España
  Autors: Ivorra, S.; Spairani, Y.; Saura, P.; Huesca Tortosa, J.A.; Jordá, Enrique
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XVII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construccción y XVIX Congreso de Control de Calidad en la Construcción
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA)
  Data de celebració: 28/09/2023
  RUA: https://doi.org/10.21041/CONPAT2023/V3RC5536
 • Títol: Numerical modelling of masonry structures reinforced with TRM under high temperatures
  Autors: La Scala, Armando; Pereiro-Barceló, J.; , Dora Foti; IVORRA CHORRO, SALVADOR
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: SAHC 2023: Structural Analysis of Historical Constructions.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Kyoto (JAPÓN)
  Data de celebració: 12/09/2023
  RUA: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39450-8
 • Títol: Dynamic changes on a masonry cross vault after a forced damage
  Autors: Bru, D.; Ivorra, S.; Torres, B.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Eurodyn 2023: XII International Conference on Structural Dynamics
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Delft
  Data de celebració: 03/07/2023
 • Títol: Experimental Damage Identification in Masonry Structures by OMA
  Autors: Bru, D.; Ivorra, S.; , Domenico Camassa
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 2023 IEEE International Workshop on Metrology for Living Environment
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Milán (ITALIA)
  Data de celebració: 29/05/2023
 • Títol: Environmental management at the University of Alicante through collaborating companies
  Autors: Ivorra, S.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: 2nd Malaysia Sustainable University Network National Conference (#mysun2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Kuala Lumpur (MALASIA)
  Data de celebració: 06/12/2022
 • Títol: Análisis de la resistencia a cortante de muros de fábrica según la distribución de las piezas de ladrillo y mortero.
  Autors: , Ricardo Reynau; Ivorra, S.; , David Bru Orts; , Luis Estevan
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: REHABEND 2022: Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Granada (GRANADA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/09/2022
 • Títol: Long-term monitoring of Steel railway bridges
  Autors: Ivorra, S.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: SMAR 2022 6th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Shangai (CHINA)
  Data de celebració: 06/09/2022
 • Títol: Lecciones aprendidas en ensayos de estructuras sobre mesa sísmica: Ensayos sobre mesa sísmica de bóvedas de crucería fabricadas mediante impresión 3D
  Autors: Ivorra, S.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica 2022
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Bogotá (COLOMBIA)
  Data de celebració: 15/06/2022
 • Títol: Parametric analysis of Serviceability Limit State verifications in reinforced concrete elements subjected to bending
  Autors: Sáez-Fernández, M.; Pereiro-Barceló, J.; Varona, F.B.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 6th International Conference on Mechanical Models in Structural Engineering (CMMoST 2021)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valladolid (VALLADOLID) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 01/12/2021