Ir a cuerpo
Logo UA
Grupos de investigación
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

Datos generales

Área de conocimiento:
Humanidades
E-mail:
Teléfono:
+34 965903400 x 2568

Memorias

Memoria anual
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
 • Filologia Catalana
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura

 

 

Servicios que ofrecen

Sin datos.

 

Resultados

Sin datos.

 

Infraestructura relevante disponible

Sin datos.

 

Proyectos Ver buscador

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (DESTACADOS)
 • Denominación del proyecto: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION
  Fecha de inicio: 10/09/2018
  Fecha de finalización: 09/09/2022
 • Denominación del proyecto: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Fecha de inicio: 01/01/2019
  Fecha de finalización: 31/12/2021
 • Denominación del proyecto: Gestión de la información y estructuración lingüística: explicaciones y aplicaciones
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Fecha de inicio: 01/01/2018
  Fecha de finalización: 31/12/2020
 • Denominación del proyecto: ISIC/2012/022 ISIC-IVITRA
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Fecha de inicio: 19/02/2018
  Fecha de finalización: 18/02/2020
 • Denominación del proyecto: Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la corona de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de Valencia)
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: GENERALITAT VALENCIANA
  Fecha de inicio: 01/01/2014
  Fecha de finalización: 31/12/2014

Publicaciones Ver buscador

PUBLICACIONES EN REVISTAS (DESTACADAS)
 • Título: Cap a una semàntica cognitiva del català (i): la cognició, el cos, l’espai i el temps
  Autores: Martines, J.
  Revistas: Estudis Romànics
  Volumen: 42
  Páginas: 323 - 343
  Fecha: 2020
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.302
 • Título: "Faïdits i la seua lluita segons la Cançó de la croada contra els albigesos. Mimesi literària, resistència i realpolitik"
  Autores: Martines, V.
  Revistas: Rivista Italiani di Studi Catalani
  Volumen: 27
  Páginas: 1 - 27
  Fecha: 2020
  ISSN: 2279-8781
 • Título: "Genesis and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan: the Case of Tanmateix"
  Autores: Martínez, C.
  Revistas: Catalan Journal of Linguistics (Online)
  Volumen: Context and linguistic
  Páginas: 161 - 182
  Fecha: 2020
  ISSN: 2014-9719
  DOI: https://doi.org/10.5565/rev/catjl.320
 • Título: "Introducció"
  Autores: Beltran Calvo, V.; Guardiola Savall, M. I.
  Revistas: Zeitschrift für Katalanistik
  Volumen:
  Páginas: 3 - 7
  Fecha: 2020
  ISSN: 0932-2221
 • Título: Un corpus col·loquial i dialectal del català valencià: PARLARS
  Autores: Montserrat, S.; Segura, C.
  Revistas: Zeitschrift für Katalanistik (Online)
  Volumen:
  Páginas: 9 - 44
  Fecha: 2020
  ISSN: 2199-7276
LIBROS PUBLICADOS (DESTACADOS)
 • Título: Origen i evolució dels connectors de contrast en català antic
  Autores: Martínez, C.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Fecha: 2020
  ISBN: 978-84-9191-152-4
 • Título: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autores: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Bromera, Edicions
  Fecha: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Título: Els parlars valencians
  Autores: Beltran Calvo, V.; Segura-Llopes, Carles
  Editorial: Publicacions de la Universitat de València
  Fecha: 2017
  ISBN: 9788491340102
 • Título: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Autores: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Fecha: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Título: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
  Autores: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Fecha: 2017
  ISBN: 978-84-9883-882-4
CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS (DESTACADOS)
 • Título del capítulo: Els conceptes de ‘llengua’, ‘dialecte’ i ‘llenguatge’ en català medieval
  Título del libro: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXXIV. Miscel·lània Antoni Ferrando, 1
  Autores: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Páginas: 5 - 22
  Fecha: 2020
  ISBN: 978-84-9191-138-8
 • Título del capítulo: On the importance of a diachronic approach to phraseology
  Título del libro: Changes in Meaning and Function. Studies in historical linguistics with a focus on Spanish
  Autores: Sánchez-López, E.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Páginas: 300 - 329
  Fecha: 2020
  ISBN: 9789027205360

  DOI: 10.1075/ivitra.25
 • Título del capítulo: "The Treaty of Meaux-Paris (1228): A Forerunner of the Nueva Planta Decrees – Consequences of the Right of Conquest for the Crown of Aragon" (pages 1-29)
  Título del libro: History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict
  Autores: Martines, V.
  Editorial: IGI GLOBAL
  Páginas: 1 - 29
  Fecha: 2020
  ISBN: 9781799866145

  DOI: 10.4018/978-1-7998-6614-5
 • Título del capítulo: Eixau/Ajau: una continuïtat per damunt de la divisòria entre llengües
  Título del libro: Jornada d’Onomàstica Hispànica: Normalització i Investigació. XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL
  Autores: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Páginas: 105 - 111
  Fecha: 2019
  ISBN: 978-84-482-6478-9
 • Título del capítulo: El lèxic popular en la prosa de Fabra
  Título del libro: Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan
  Autores: Martínez, C.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Páginas: 173 - 188
  Fecha: 2019
  ISBN: 978-9027205384
COMUNICACIONES A CONGRESOS (DESTACADAS)
 • Título: Actituds i vincle: faena feta al sud del sud
  Autores: Montserrat, S.
  Tipo de participación: CONFERENCIA INAUGURAL
  Nombre del congreso: Jornades Internacionals SERCLE: Didàctica del Valencià com a L2
  Tipo evento: Unión Europea
  Ciudad de celebración: Alacant (España)
  Fecha de celebración: 23/10/2020
 • Título: From Inferential to Hearsay Evidentiality: The Case of the Verbs parèixer and semblar in Old Catalan
  Autores: Antolí-Martínez, J. M.
  Tipo de participación: PONENCIA
  Nombre del congreso: International conference on Evidentiality and Modality (ICEM`18)
  Tipo evento: Internacional no UE
  Ciudad de celebración: Universidad Complutense (Madrid) (España)
  Fecha de celebración: 19/09/2018
 • Título: Les denominacions de les parts del dia en català antic i modern
  Autores: Antolí Martínez, J. M.
  Tipo de participación: PONENCIA
  Nombre del congreso: Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Tipo evento: Unión Europea
  Ciudad de celebración: Bucarest (Rumanía)
  Fecha de celebración: 02/07/2018
 • Título: Escandall de l'extracció automática de locucions en un corpus diacrònic
  Autores: Sánchez-López, E.
  Tipo de participación: CONFERENCIA INVITADA
  Nombre del congreso: Simposi Internacional de Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d¿Aragó (Edat Mitjana i Moderna): De la Innovació al Cànon
  Tipo evento: Unión Europea
  Ciudad de celebración: Seu Universitària de la Nucia, Universitat dAlacant (España)
  Fecha de celebración: 29/05/2018
 • Título: Evolució semàntica i distribució territorial de les denominacions de la vesprada en català antic i modern
  Autores: Antolí-Martínez, J. M.
  Tipo de participación: PONENCIA
  Nombre del congreso: XII Simposi Internacional del Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua i TIC sobre la Corona d¿Aragó. De la Innovació al Cànon
  Tipo evento: Unión Europea
  Ciudad de celebración: Seu Universitària de La Nucia (UA), La Nucia (Alacant) (España)
  Fecha de celebración: 24/05/2018