Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Research groups
  Memory, Identity and Fictions (MIF)

General data

Field of study:
Humanities
Website:
Telephone:
+34 965903400 x 3556

Annual reports

Annual report
 • Memòria i ficció en la literatura i les arts visuals contemporànies.
  Des d'aquest eix vertebrador les nostres investigacions se centren en diverses qüestions referides a la recuperació de la nostra memòria democràtica. Els treballs es realitzen des d'una concepció interdisciplinària, atenent als paràmetres de transversalitat que conformen la dinàmica del grup de recerca. En aquest sentit, abordem tant les nocions de memòria històrica / democràtica com la de postmemòria o les memòries multidireccionals, des de la literatura, la història, l'antropologia social, les arts visuals, els testimoniatges orals, l'educació o el punt de vista i el paper particular de les dones en tot aquest procés.
 • Arts escèniques i literatura dramàtica comparades.
  Una part dels membres de l'equip investigador, al llarg dels anys, han desenvolupat un treball important en la investigació sobre la història del teatre, l'edició de textos teatrals i l'estudi de la dramatúrgia contemporània, amb especial atenció a la dramatúrgia de base textual. Resultat d'aquesta investigació són la base de dades Teatre Popular Valencià, el Fons Teatral Valencià, els seminaris d'estudi del teatre popular valencià o els simposis internacionals d'arts escèniques, que el grup convoca cada tres anys, i que fins ara han comptat amb cinc edicions, resultats dels quals són la selecció de treballs apareguts en cinc volums independents.
 • Mutacions identitàries i alteritat en el context europeu.
  Com a resultat dels processos de globalització i mundialització, les migracions han contribuït a augmentar el paisatge de diversitat social, ocasionant processos d'hibridació cultural en què la identitat de l'individu resulta ben sovint escindida. En aquest sentit, des d'aquest eix de treball, i particularment des de la història, la geografia humana, la literatura i les arts escèniques, investiguem al voltant de les produccions derivades dels subjectes sotmesos a desplaçaments majoritàriament forçosos amb l'objectiu d'analitzar i fixar les característiques comunes d'aquestes produccions de caràcter transnacional, multilingüe i transcultural, en les quals la memòria i els testimonis individuals juguen un paper rellevant.

 

 

Services offered

No data.

 

Results

No data.

 

Available relevant infrastructure

No data.

 

RELEVANT CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS
 • Project title: Patrimonialización de las memorias colectivas, memorias multidireccionales y decolonialidad. Los desafíos de la construcción identitaria de la nueva Europa (1989-2020) al prisma de las literaturas migrantes.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 01/01/2022
  Termination date: 31/12/2024
 • Project title: VI SIMPOSI INTERNACIONAL D'ARTS ESCÈNIQUES. Memòria i identitat a través de la literatura dramàtica catalana comparada (1989-2020)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 20/10/2022
  Termination date: 21/10/2022
 • Project title: Edició del volum: De la postmemòria a la memòria multidireccional. Espais d’identitat i processos de patrimonialització.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
  Starting date: 28/09/2022
  Termination date: 04/11/2022
 • Project title: Del teatre de l'absurd al performance art: perspectives comparatistes i aplicades en l'Europa contemporània
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Starting date: 13/11/2019
  Termination date: 15/11/2019
 • Project title: Alacant i la recuperació de la memòria democràtica. 80 aniversari del bombardeig del Mercat
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 27/07/2018
  Termination date: 14/11/2018
 • Project title: Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana - VIGROB-024
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2024
 • Project title: Corrientes estéticas en la literatura española e hispanoamericana - VIGROB-024
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2024
 • Project title: Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom) - VIGROB-210
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2024
 • Project title: Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom) - VIGROB-210
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2024
 • Project title: Interculturalidad: retos de las lenguas y de las literaturas en un mundo interconectado (ICLLIT) - VIGROB-289
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2024

Publications See search box

RELEVANT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS
 • Title: La réception de Victoria Kent dans la presse française des années 1930 et 1940: une personnalité et une œuvre célébrées au Nord des Pyrénées
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.
  Journals Anales de Filología Francesa
  Volume: 30
  Pages: 187 - 211
  Date: 2022
  ISSN: 0213-2958
  DOI: https://doi.org/10.6018/analesff.510021
 • Title: "Joaquín Dicenta, una `calamidad nacional`"
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Journals Anales de Literatura Española
  Volume:
  Pages: 267 - 280
  Date: 2019
  ISSN: 0212-5889
 • Title: "Veus de frontera: Els altres catalans d`ara"
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Journals Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volume:
  Pages: 177 - 189
  Date: 2018
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.65.12618
 • Title: Patri(moni)alización de huesos. La muerte como apropiación nacional
  Authors: Tortosa, V.
  Journals Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
  Volume:
  Pages: 186 - 197
  Date: 2018
  ISSN: 1132-2373
 • Title: De fosses i fantasmes. Memòria, trauma i identitat en l`escena catalana actual
  Authors: Sansano, G.
  Journals Journal of Catalan Studies
  Volume:
  Pages: 4 - 22
  Date: 2014
  ISSN: 1139-0271
 • Title: Xàbia: Projecte de futur
  Authors: Reus, F.
  Journals Canelobre
  Volume:
  Pages: 22 - 27
  Date:
  ISSN: 0213-0467
 • Title: Les traductions au français des exilées républicaines espagnoles. Approches  de leur réception et réflexions sur leur contribution à l'évolution du genre en France
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.
  Journals Melanges de la Casa de Velázquez
  Volume:
  Pages: -
  Date: 2025
  ISSN: 0076-230X
 • Title: "El virus de la cervantina y Ron Lalá"
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Journals ANALES DE LA LITERATURA ESPANOLA CONTEMPORANEA
  Volume: 49
  Pages: 101 - 126
  Date: 2024
  ISSN: 0272-1635
 • Title: Res. de Helena Establier Pérez (ed.), Damas del siglo ilustrado. La escritura de las mujeres españolas en el siglo XVIII. Antología crítica de textos fundamentales, Madrid-Frankfurt an Main, Iberoamericana Vervuet, 2023.
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Journals Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII
  Volume: 34
  Pages: 293 - 295
  Date: 2024
  ISSN: 1131-9879
  DOI: https://doi.org/10.17811/cesxviii.34.2024.4293-295
 • Title: "Concha Alós entre la ecocrítica y el ecofeminismo en Os habla Electra (!975) y otros cuentos"
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Journals Anthropocenica
  Volume: 4 (2023)
  Pages: 41 - 67
  Date: 2023
  ISSN: 2184-8297
  DOI: https://doi.org/10.21814/anthropocenica.4747
RELEVANT PUBLISHED BOOKS
 • Title: Dramaturgues catalanes. Ètiques i estètiques.
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Editorial:
  Date: 2022
  ISBN: 978-3-631-89363-0
  DOI: 10.3726/b20395
 • Title: Acting Funny on the Catalan Stage / El teatre còmic en català (1900-2016)
  Authors: London, John; Sansano, G.
  Editorial: PETER LANG GROUP AG
  Date: 2022
  ISBN: 978-1-78707-322-7
 • Title: M. Ciges Aparicio y la masonería: Juzgado después de asesinado
  Authors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Date: 2022
  ISBN: ISBN: 978-84-7822-90
 • Title: ¿Petróleo, monjas y poetas. Otras historias de 1964
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Renacimiento; Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Date: 2021
  ISBN: 978-84-18818-27-1
 • Title: Les femmes et la guerre / Dona i guerraMémoire démocratique et droits humains / Memòria democràtica i drets humans
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.; Marcillas Piquer, I.
  Editorial:
  Date: 2020
  ISBN: 978-3-631-82168-8
 • Title: Tres segles de teatre barceloní. "El Principal" a través del temps, de Josep Artís i Balaguer
  Authors: Sansano, G.
  Editorial: Publicacions de la Universitat d'Alacant
  Date: 2024
  ISBN: 978-84-9717-868-6
 • Title: De la postmémoire à la mémoire multidirectionnelle. Dialogues de mémoires et constructions identitaires//De la postmemòria à la memòria multidireccional. Diàlegs de memòries i construccions identitàries
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.; Marcillas Piquer, I.
  Editorial: Peter Lang GmbH
  Date: 2023
  ISBN: 978-3-631-89462-0
 • Title: Jo no volia ser Rita Hayworth
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Editorial: Edicions Bromera
  Date: 2023
  ISBN: 978-84-1358-592-5
 • Title: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
  Authors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Date: 2023
  ISBN: 978-84-1183-193-2
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140284
 • Title: La mirada serena. Estudios literarios ofrecidos al profesor Miguel Ángel Lozano Marco
  Authors: Palomo Alepuz, Laura; Prieto de Paula, Ángel Luis; Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Date: 2023
  ISBN: 978-84-1302-244-4
RELEVANT PUBLISHED BOOK CHAPTERS
 • Book chapter title: "Writing about the margins, writing from the margins: The dramaturgy of Helelna Tornero"
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Editorial: PETER LANG GMBH
  Pages: 141 - 156
  Date:
  ISBN:
  Book title: Images of Otherness
 • Book chapter title: "Absolute alterity in the French Enlightment. Anne-Marie du Bocage and her Colombiade ou la foi portée au Nouveau Monde  (1756) in dialogue with Fontenelle and Voltaire"
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.
  Editorial: PETER LANG GMBH
  Pages: 13 - 26
  Date: 2022
  ISBN:
  Book title: Images of otherness
 • Book chapter title: "El prestigio de una obra maldita: ¿La noche no se acaba ¿(1951), de Faustino González Aller y Armando Ocano"
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Peter Lang GmbH
  Pages: 109 - 124
  Date: 2020
  ISBN:
  Book title: El Teatro Español Universitario: Espacios de libertad durante el franquismo
 • Book chapter title: Theatre spaces in Barcelona, 1800-1850
  Authors: Sansano, G.
  Editorial: Routledge (UK)
  Pages: 325 - 338
  Date: 2020
  ISBN:
  Book title: The Routledge Hispanic Studies Companion to Ninenteenth-Century Spain
 • Book chapter title: En las lindes del discurso: Literatura comparada vs. globalización
  Authors: Tortosa, V.
  Editorial: Visor Libros S.L.
  Pages: 1141 - 1157
  Date: 2018
  ISBN:
  Book title: Cartografía Literaria. En homenaje al profesor José Romera Castillo
 • Book chapter title: Personajes del teatro popular
  Authors: Reus, F.
  Editorial: Universidad de Sevilla
  Pages: -
  Date:
  ISBN:
  Book title: Sociedades y culturas
 • Book chapter title: Prólogo
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante)
  Pages: -
  Date:
  ISBN:
  Book title: No es tan Fácil
 • Book chapter title: A mayor gloria: El mito de la muerte en el mausoleo del Dr. Albiñana
  Authors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pages: 171 - 199
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
 • Book chapter title: Años 30. Los tres estallidos: hacia el abismo con la espiral de violencia
  Authors: Tortosa, V.
  Editorial:
  Pages: 39 - 93
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: La fosa y el mausoleo del Dr. Albiñana. Memoria cruzada de la represión
 • Book chapter title: Approches pluridisciplinaires d'études mémorielles. Vers la mémoire multidirectionnelle, en guise de présentation//Aproximacions pluridisciplinàries d'estudis memorials. Cap à la memòria multidireccional. A mode de presentació
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.; Marcillas Piquer, Isabel
  Editorial: Peter Lang GmbH
  Pages: 9 - 30
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: De la postmémoire à la mémoire multidirectionnelle//De la postmemòria a la memòria multidireccional. Dialogues de mémoires et constructions identitaires//Diàlegs de memòries i construccions identitàries
RELEVANT CONFERENCE PAPERS
 • Title: Littératures migrantes, mémoire multidirectionnelle et décolonialité: réflexions au sujet du Livre d"Emma de Marie-Célie Agnant
  Authors: Corbí Sáez, Mª I.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: XVIII Congrès de l¿Institut International de Sociocritique (IIS) : Sociocritique et «tournant décolonial». Convergences et perspectives. Hommage à Edmond Cros
  Event type: Internacional
  City of performance: Clermont-ferrand (FRANCIA)
  Date of performance: 08/06/2022
 • Title: Lluïsa Cunillé y Helena Tornero: dos dramaturgas humanamente jóvenes
  Authors: Sansano, G.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: L`univers de Lluïsa Cunillé
  Event type: Europeo
  City of performance: Université Paul-Valéry Montpellier 3 (FRANCIA)
  Date of performance: 12/04/2021
 • Title: "Literatures migrants: les veus de Najat el Hachmi i Laila Karrouch"
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: Literatura en femení del segle XXI: tradició i nous llenguatges
  Event type: Europeo
  City of performance: París (FRANCIA)
  Date of performance: 03/05/2018
 • Title: De seres y monstruos(idades). Razón de ser bípedo y cuadrúpedo. Del humanismo al animalismo
  Authors: Tortosa, V.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: IV congreso Internacional 2017
  Event type: Europeo
  City of performance:
  Date of performance: 19/06/2017
 • Title: Teatre aplicat i didàctica de l'humor: com ens fan somriure les dramaturgues catalanes
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Acting Funny on the Catalan Stage / El teatre còmic en català (1900-2016)
  Event type: Europeo
  City of performance: Queen Mary, University of London (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
  Date of performance: 28/06/2016
 • Title: "Deliris, desconnexions i absències en el teatre de Lluïsa Cunillé"
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Type of participation: Comunicación
  Conference name: XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Event type: Internacional
  City of performance: POZNAN (POLONIA)
  Date of performance: 09/07/2024
 • Title: Memòria democràtica i Literatura democràtica: una patrimonialització de la irrealitat traumàtica?
  Authors: Sansano, G.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: XX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Event type: Internacional
  City of performance: Poznan (POLONIA)
  Date of performance: 09/07/2024
 • Title: Seminario-Workshop Internacional sobre Innovación Educativa en Memoria Democrática.
  Authors: Marcillas Piquer, I.
  Type of participation: Comité científico
  Conference name: Seminario-Workshop Internacional sobre Innovación Educativa en Memoria Democrática
  Event type: Internacional
  City of performance: San Vicente del Raspeig (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 13/05/2024
 • Title: "Desmemoria,olvido y amnesia histórica. Un peligroso juego ideológico"
  Authors: Tortosa, V.
  Type of participation: Comunicación
  Conference name: IXé Seminari Internacional d'Història i Poètiques de la Memòria (HISPONE): Stolpersteine/Pedres de memòria per a desprès d'una guerra
  Event type: Internacional
  City of performance: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 22/11/2023
 • Title: "El relato de los sumarísimos de urgencia contra escritores, periodistas y dibujantes, 1939-1945"
  Authors: Ríos Carratalá, Juan A.
  Type of participation: Comunicación
  Conference name: IXé Seminari Internacional d'Historia i poetiques de la memoria (HISPOME)
  Event type: Internacional
  City of performance: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 22/11/2023