Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Microbiología molecular

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Experimentals
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9761
Telèfon:
+34 96 590 2162

Memòries

Memòria anual
 • Estudio de secuencias repetidas en procariotas.
  Caracterización de las secuencias repetidas CRISPR (Clustered regularly interspaced short palindromic repeats) de procariotas. Significado funcional y aplicaciones en tipificación molecular. Implicaciones evolutivas. Componentes de un sitema de inmunidad frente a elementos genéticos foráneos basado en las repeticiones CRISPR. Aplicaciones en biotecnología y clínica.

 

 

Serveis que ofereixen

Cultiu i manipulació de microorganismes. Detecció i identificació de microorganismes per mètodes moleculars i de cultiu. Modificació genètica de procariota.s Anàlisi d'expressió gènica en procariotes. Anàlisi microbiològica d'aliments.

 

 

Resultats

Identificació en procariotes d'una nova barrera genètica enfront d'elements transmissibles (plasmidis i virus) Desenvolupament d'un mètode de tipificació molecular de procariotes basat en l'amplificació per PCR d'elements CRISPR. Inducció en procariotes d'immunitat enfront d'infecció per virus. Identificació de components de virus per al seu ús com antibacterianos.

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Equipament bàsic per a experimentació en microbiologia i biologia molecular.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Inmunización en bacterias: adaptación del sistema CRISPR-Cas-I-E de Escherichia coli y Salmonella enterica
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2015
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Bacteriophage lysins as alternatives to antimicrobial treatment - BLAAT
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/04/2016
  Data de finalització: 31/03/2019
 • Denominació del projecte: Detección y caracterización de nuevos sistemas CRISPR-Cas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/11/2017
  Data de finalització: 31/10/2021
 • Denominació del projecte: Caracterización del sistema CRISPR/CAS-Y de Escherichia coli
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2012
  Data de finalització: 31/12/2014
 • Denominació del projecte: Caracterización de un sistema de inmunidad en procariotas basado en secuencias repetidas de DNA
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 13/12/2004
  Data de finalització: 12/12/2007

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Next-generation precision antimicrobials: towards personalized treatment of infectious diseases
  Autors: de la Fuente-Núñez, C.; Torres, M.D.T.; Mojica, F.J.M.; Lu, T.K.
  Revistes: Current Opinion in Microbiology
  Volum: 37
  Pàgines: 95 - 102
  Data: 2017
  ISSN: 1369-5274
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.mib.2017.05.014
 • Títol: Leuconostoc mesenteroidesandLeuconostoc pseudomesenteroides bacteriophages: Genomics and cross-species host ranges.
  Autors: Pujato, S.A.; Guglielmotti, D.M.; Martínez-García, M.; Quiberoni,A.; Mojica, F.J.M.
  Revistes: International Journal of Food Microbiology
  Volum: 257
  Pàgines: 128 - 137
  Data: 2017
  ISSN: 0168-1605
  DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2017.06.009
 • Títol: CRISPR-spacer integration reporter plasmids reveal distinct genuine acquisition specificities among CRISPR-Cas I-E variants of Escherichia coli
  Autors: Díez-Villaseñor C.; Guzmán N.M.; Almendros C.; García-Martínez J.; Mojica F.J.M.
  Revistes: RNA Biology
  Volum: 10
  Pàgines: 792 - 802
  Data: 2013
  ISSN: 1547-6286
  DOI: http://dx.doi.org/10.4161/rna.24023
 • Títol: CRISPR-Cas Functional Module Exchange in Escherichia coli
  Autors: Almendros, C.; Mojica, F.J.M.; Díez-Villaseñor, C.; Guzmán, N.M.; García-Martínez, J.
  Revistes: mBio (Online)
  Volum: 5
  Pàgines: e00767-13 -
  Data: 2014
  ISSN: 2150-7511
  DOI: 10.1128/mBio.00767-13
 • Títol: Diversity of CRISPR loci in Escherichia coli
  Autors: Díez-Villaseñor, C.; Almendros, C.; García Martínez, J.; Mojica, F.J.M.
  Revistes: Microbiology-Uk
  Volum: 156
  Pàgines: 1351 - 1361
  Data: 2010
  ISSN: 1350-0872
  DOI: 10.1099/mic.0.036046-0
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Investigación en Docencia Universitaria: redes de colaboración para el análisis de la práctica docente.
  Autors: Martínez, M.A.; Castejón, J.L.; Roig, R. (Coords.)
  Editorial: Editorial Marfil
  Data: 2003
  ISBN: 84-268-1215-5
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Discovery and Seminal Developments in the CRISPR field
  Títol del llibre: CRISPR-Cas Systems: RNA-mediated adaptive immunity in Bacteria and Archaea
  Autors: Mojica, F.J.M.; Garrett, R.
  Editorial: Springer Berlin / Heidelberg
  Pàgines: 1 - 32
  Data: 2013
  ISBN: 978-3-642-34656-9

  DOI: 10.1007/978-3-642-34657-6_1
 • Títol del capítol: Response to Osmotic Stress in a Haloarchaeal Genome: a Role for General Stress Proteins and Global Regulatory Mechanisms
  Títol del llibre: Physiology and Biochemistry of Extremophiles
  Autors: Juez, G.; Fenosa, D.; Gonzaga, A.; Soria, E.; Mojica, F.J.M.
  Editorial: ASM Press (American Society for Microbiology)
  Pàgines: 232 - 240
  Data: 2007
  ISBN: 978-1-55581-422-9
 • Títol del capítol: Antiarchaeal Antibiotics.
  Títol del llibre: New approach in the use of antibiotics.
  Autors: Martínez-Mojica, F.J.
  Editorial: Research Singpost
  Pàgines: 83 - 108
  Data: 2003
  ISBN: 81-7736-194-5
 • Títol del capítol: Genetic diversity in uropathogenicEscherichia colias shown by RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), 16S-23S RDNA spacers and adhesin gene restriction patterns.
  Títol del llibre: Ecology of Pathogenic Bacteria, Molecular and Evolutionary Aspects.
  Autors: Rodríguez-Valera, F.; García-Martínez, J.; Zorraquino, A.; Martínez-Murcia, A.J.
  Editorial: -
  Pàgines: 65 - 68
  Data: 1997
  ISBN: 0444858024
 • Títol del capítol: Fundamentos de la PCR en Microbiología
  Títol del llibre: Aplicaciones de la PCR al control microbiológico del agua
  Autors: Catalán-Cuenca, V.
  Editorial: Unipath
  Pàgines: 80 - 81
  Data: 1993
  ISBN:
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: CRISPR systems: the advent of a new scenario in biological research
  Autors: F.J.M. Mojica
  Tipus de participació: CONFERENCIA PLENARIA
  Nom del congrés: From the NanoWorld to StarDust
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Marseille (Francia)
  Data de celebració: 17/07/2019
 • Títol: The evolution of CRISPR discovery
  Autors: F.J.M. Mojica
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INAUGURAL
  Nom del congrés: Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunol (EAACI),
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Lisboa (Portugal)
  Data de celebració: 01/06/2019
 • Títol: A glimpse of CRISPR
  Autors: F.J.M. Mojica
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INAUGURAL
  Nom del congrés: CRISPR ecology and evolution
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Londres (Reino Unido)
  Data de celebració: 18/02/2019
 • Títol: Setting the stage, where do we stand today with CRISPR technology
  Autors: F.J.M. Mojica
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Association for Responsible Research and Innovation in Genome Editing
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Paris (Francia)
  Data de celebració: 22/03/2018
 • Títol: A stroll through thirty years of regularly interspaced prokaryotic repeats
  Autors: F.J.M. Mojica
  Tipus de participació: COMUNICACIÓ INVITADA
  Nom del congrés: Cell Simposia
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Sitges (España)
  Data de celebració: 22/10/2017