Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Estudis Transversals: literatura i altres arts en les cultures mediterrànies

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 9459

Memòries

Memòria anual
 • Línia de perspectiva sociològica
  La línia sociològica s`atendrà mitjançant l`estudi de la difusió, la recepció i la repercussió mediàtica de les obres literàries estudiades i amb una finalitat contrastiva amb les literatures veïnes.~~
 • Línia de perspectiva interdisciplinar
  Aquesta línia d`investigació estudiarà la interacció de la literatura amb les altres formes artístiques i les variacions d`aquesta interacció segons la cultura de què es tracte.~~
 • Línia de perspectiva geogràfica
  S`interrelacionaran autors contemporanis pertanyents a les literatures francesa, italiana, àrab, catalana i hispànica, sense oblidar els llaços establerts amb la literatura hispanoamericana.~~
 • Línia de perspectiva comparatística
  Comparació de les literatures adscrites a l`espai geogràfic esmentat anteriorment, sempre tenint en compte la utilització de l`obra literària com a fet cultural, en aquest cas, emmarcat dins de l`època contemporània dels últims 50 anys.~~
 • Línia d¿evolució de gènere

 

 

Serveis que ofereixen

El grup de recerca Estudis Transversals està format per investigadors de diverses àrees de coneixement de la Universitat d’Alacant, i compta amb la col•laboració de membres del grup d’investigació Traverses, amb seu a la Université Paris 8 (Vincennes-Saint Denis). 

Amb tot, els membres de la Universitat d’Alacant que integren el grup pertanyen a l’àrea de la literatura catalana i francòfona contemporània, centrada en la perspectiva autobiogràfica i de gènere, així com d'altres àmbits artístics; també des de la crítica de gènere, de la sociologia, centrada en les relacions interdisciplinàries entre diverses arts. Des de la Université Paris 8, completen aquesta anàlisi transversal (relacions entre literatura i pintura), i des de l’Istituto Universitario Orientale de Nàpols s'aporta el punt de vista comparatiu amb la literatura italiana.

 Investigar en les relacions entre la literatura i altres arts des d’una perspectiva de gènere i comparatística, que analitze la dona com a subjecte i objecte de representació, i pluridisciplinària, que preste atenció a les relacions transversals entre diverses formes d’expressió artística. El context espaciotemporal que ens interessa és la Mediterrània occidental i els darrers cinquanta anys. Tot això permetrà una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s’hi interrelacionen.    

 

 

Resultats

I Seminari Internacional d’Estudis Transversals: el Mar com a Motiu en la Mediterrània Occidental 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/Iseminari/informacio.html

II Seminari Internacional d’Estudis Transversals. D'Objecte a Subjecte: la Dona a Través de l'Art i de la Literatura en les Cultures Mediterrànies 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IIseminari/index.html

III Seminari Internacional d’Estudis Transversals. Visions de l’Exili: Literatura, Pintura i Gènere 
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IIIseminari/informacio.html

IV Seminari Internacional d'Estudis Transversals.Convergències artístiques i textuals africanes entorn del Mediterrani
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/IVseminari/index.html

V Seminari Internacional d'Estudis Transversals. La Mediterrània entre dos continents: recepcions i traduccions
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/Vseminari/index.html

VI Seminari Internacional d'Estudis Transversals. Dona i identitat: realitat i imaginaris
https://web.ua.es/transversals/web-antiga/VIseminari/index.html

VII Seminari Internacional d'Estudis Transversals. Formes de l'alteritat en la cultura contemporània: el trencament de límits i fronteres
programa del Seminari

VIII Seminari Internacional d'Estudis Transversals. PoÈtiques i estètiques de l'alteritat

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Autors, institucions i tendències en la literatura popular valenciana (1975-actualitat)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/09/2017
  Data de finalització: 05/09/2018
 • Denominació del projecte: Ayudas para la contratación de personal investigador de caracter predoctoral
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2016
  Data de finalització: 30/06/2019
 • Denominació del projecte: El español, lengua mediadora de nuevas identidades
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016
 • Denominació del projecte: Programa Vali+d para la formación de personal investigador.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 16/05/2010
  Data de finalització: 31/12/2010

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Estudis etnopoètics: tradició, rigor i heterogeneïtat, sense interrupcions
  Autors: Dari Escandell
  Revistes: Llengua I Literatura
  Volum: 2023
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 0213-6554
 • Títol: Fuster i el \"Diccionari per a ociosos\"
  Autors: Esteve, Anna
  Revistes: L\u0027Avenç
  Volum:
  Pàgines: 42 - 47
  Data: 2022
  ISSN: 0210-0150
 • Títol: \"Pors, incertesa i risc: ingredients per a un. imaginari distòpic\"
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Revistes: Questions
  Volum: 272
  Pàgines: 52 - 63
  Data: 2022
  ISSN: 0214-7769
 • Títol: Cuerpos y emociones solitarias en el arte contemporáneo Occidental
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Revistes: Debats
  Volum: 135
  Pàgines: 95 - 108
  Data: 2021
  ISSN: 0212-0585
 • Títol: Cuerpos y emociones solitarias en el arte plásticocontemporáneo occidental
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Revistes: Debats
  Volum: 135
  Pàgines: 109 - 122
  Data: 2021
  ISSN: 0212-0585
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: \n\n\nA Silent Scream:An Approach to King Kong and the Evolution of the Contemporary American Imaginary\n\n\n
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Editorial: Peter Lang Internationaler Verlag der Wiissenchaften
  Data: 2022
  ISBN: ISBN 978-3-631-88310
  DOI: DOI 10.3726/b19914
 • Títol: L | Àlbums il·lustrats infantils. Lectures gurmet per als més menuts\n 
  Autors: Dari Escandell
  Editorial: Museu Universitat d\u0027Alacant
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-125392-1-9
 • Títol: \n\n\nModernidades regresivas(y el desafío de lo universal)\n\n\n
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Editorial: cis
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-7476-885-5
 • Títol: Carmelina Sánchez-Cutillas, des de les fronteres del silenci (Material didàctic per a Batxillerat)
  Autors: Borja, J.; Francés Díez, M. Àngels
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-482-6460-4
 • Títol: L | Current Perspectives on Literary Reading
  Autors: Dari Escandell; Rovira, J.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Data: 2019
  ISBN: 978-90-272-0451-6
  DOI: 10.1075/ivitra.22
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Art, literature and music: The case of Pintura musicada. Antoni Miró (2018)
  Autors: Cortés, C.
  Editorial: Peter Lang GmbH
  Pàgines: 41 - 56
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Images of Otherness

  DOI: 10.3726/b18941
 • Títol del capítol: Bases míticas para una definición sociológica del concepto de creatividad
  Autors: Roche-Cárcel, J.A.
  Editorial: Los Libros de la Catarata
  Pàgines: 17 - 35
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Bases Biológicas, Picológicas y Socioculturales de la CreatividadEDITORES: JUAN R. COCA Y JUAN A. ROCHE CÁRCEL
 • Títol del capítol: CL | Alterity with a woman\"s voice in Víctor Labrado\u0027s non-fiction novels: Coarse, lively testimonies of hard times\n 
  Autors: Dari Escandell
  Editorial: Peter Lang Internationaler Verlag der Wiissenchaften
  Pàgines: 71 - 80
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Images of Otherness

  DOI: 10.3726/b18941
 • Títol del capítol: CL | Tractament de la diversitat sexual i afectiva i de la multiculturalitat en l\"àlbum il·lustrat infantil actual\n 
  Autors: Dari Escandell
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 452 - 453
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: ICON. Education and Knowledge
 • Títol del capítol: Coeducació i igualtat de gènere en l\u0027àlbum il·lustrat infantil actual
  Autors: Dari Escandell
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pàgines: 1 - 13
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Perpetuum mobile: Educación y construcción del Conocimiento
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: La perspectiva crítica en l\"anàlisi de la identitat sexual, de gènere i de raça a través de la lectura literària
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: La perspectiva crítica en l¿anàlisi de la identitat sexual, de gènere i de raça a través de la lectura literària
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 11/05/2022
 • Títol: Literatura en temps de pandèmia: la creativitat durant el confinament
  Autors: Cortés, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: IX Seminari Internacional d`Estudis Transversals: producció, transformació i transferència de coneixement(s) en períodes de crisi
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 07/10/2021
 • Títol: Secretari Acadèmic | Producció, transformació i transferència de coneixement(s) en períodes de crisi\n 
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: IX Seminari Internacional d\u0027Estudis Transversals
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 07/10/2021
 • Títol: Esbós de candidatures hipotètiques al Nobel basat en els premis a obra publicada en català del segle XXI
  Autors: Dari Escandell
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: La literatura catalana i el Premi Nobel
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Londres (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
  Data de celebració: 14/09/2021
 • Títol: \"La construcció d\u0027un cànon: anàlisi comparativa dels candidats catalans al Nobel\"
  Autors: Francés Díez, M. Àngels; , Lluch Crespo, Gemma
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: I Jornada Internacional La literatura catalana i el Premi Nobel
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: Queen Mary University of London (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
  Data de celebració: 14/09/2021