ERASMUS ENVIADOS KA131

Estudiantes propios UA (Outgoing Students)

País: ESLOVENIA

Nombre de la Institución
SI CELJE08-VISOKA ZDRAVSTVENA SOLA V CELJU
SI JESENIC01-FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOSKIN
SI KOPER03-UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
SI LJUBLJA01-UNIVERZA V LJUBLJANI