ERASMUS ENVIADOS KA103

Estudiantes propios UA (Outgoing Students)

Estudio: Grado en Nutrición Humana y Dietética

País
Institución socia
ITALIA I BOLOGNA01-UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM
PORTUGAL P COIMBRA02-INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA