Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Las prácticas externas se realizan en el segundo curso y, en líneas generales, se intenta que se asocien al trabajo de fin de máster aunque no es necesario. Existe un catálogo de empresas en instituciones con las que se pueden desarrollar pero en caso necesario se pueden establecer convenios con nuevas empresas e instituciones a traves de la OPEMIL

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE40 : Propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres investigadors i professionals i de treball en equip.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Los objetivos de las prácticas externas son que el estudiante se familiarice con el funcionamiento y mecanismos de trabajo de instituciones,  empresas y ONGs relacionadas con la gestión e investigación de la pesca desde el ámbito local al internacional.

 

 

General

Code: 43814
Lecturer responsible:
FORCADA ALMARCHA, AITOR SANTIAGO
Credits ECTS: 15,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,50
Distance-base hours: 13,50

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,5
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught