Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  VISITES INSTITUCIONALS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE36 : Conèixer les competències de diverses institucions de gestió i de recerca, de l'administració estatal espanyola i de les administracions autonòmiques, relacionades amb el sector de la pesca i contactar amb institucions privades del sector pesquer.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Conocer el funcionamiento de instituciones y empresas relacionadas con la utilización y gestión de recursos pesqueros.

 

 

General

Code: 43811
Lecturer responsible:
RAMOS ESPLA, ALFONSO ANGEL
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,00
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught