Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ECONOMIA BÀSICA I FACTORS DE PRODUCCIÓ EN LA PESCA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria del primer semestre del primer año del máster.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer els conceptes bàsics i aplicats d'economia relacionats amb l'activitat pesquera i els principals factors de producció que han de ser considerats en una anàlisi econòmica.
 • CE11 : Saber valorar la capacitat d'explotació dels diversos mitjans de pesca, diferenciant tècniques, costos estructurals, incentius d'inversió i mesures d'esforç.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

El alumno conocerá los conceptos básicos y aplicados de economía relacionados con la actividad pesquera y los principales factores de producción que deben ser considerados en un análisis económico.
Sabrá valorar la capacidad de explotación de los distintos medios de pesca, diferenciando técnicas, costes estructurales, incentivos de inversión y medidas de esfuerzo

 

 

General

Code: 43804
Lecturer responsible:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 2,40

Departments involved

 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0,5
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0,5
  Practical credits: 0,3

Study programmes where this course is taught