Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS FÍSICS DE LES INSTAL·LACIONS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Fonaments Físics de les Instal·lacions és una assignatura de formació bàsica. El seu objectiu és proporcionar coneixements científics fonamentals (tant teòrics com a pràctics) sobre diverses branques de la Física que els alumnes trobaran durant la seua activitat professional com a arquitectes tècnics. Encara que aborda molts conceptes i problemes diferents dels presentats en Fonaments Físics de les Estructures, comparteix amb aquesta última els principis bàsics de la Física, que es presenten en l'assignatura de primer curs. Fonaments Físics de les Instal·lacions representa un primer contacte amb conceptes necessaris per a afrontar l'aprenentatge d'assignatures posteriors. En concret, es presenten els principis fonamentals que determinen el magatzematge i distribució d'aigua, l'aïllament tèrmic d'edificis, el seu condicionament tèrmic i confortabilidad, i les instal·lacions elèctriques. A més, l'assignatura pretén contribuir a desenvolupar la capacitat operativa en la resolució de problemes pràctics mitjançant l'aplicació de lleis i conceptes generals.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

1.Comprensió del concepte de pressió en un fluid i dels fonaments de la mecànica de fluids. Aplicacions a la construcció i sistemes pràctics de mesura.

2. Comprensió dels conceptes de calor i temperatura, així com de les maneres de propagació de la calor. Domini dels càlculs bàsics relatius als sistemes d'aïllament tèrmic.

3. Manege els principis de la higrotermia i els fonaments del condicionament climàtic de l'aire.

4. Adquisicion dels conceptes bàsics relatius als fenòmens electromagnètics. Resolució de circuits elèctrics senzills.

5. Comprensió dels conceptes bàsics de l'acústica i la seua importància en edificació.

6. Adquisició de noves estratègies per a la resolució de problemes en l'acompliment de l'activitat professional de l'enginyeria.

7. Aprofundiment en la comprensió del mètode científic, a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori de l'assignatura seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions.

 

 

General

Code: 16010
Lecturer responsible:
MARCO TOBARRA, AMPARO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: FÍSICA APLICADA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught