Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TEORIES I FORMES POLÍTIQUES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Actividades formativas en 6 créditos ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

La Guía Docente completa aparece en el Campus Virtual de la asignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2 : Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- Conèixer, comprendre i analitzar científicament l'origen i l'evolució de les diferents manifestacions de les teories i les formes polítiques contemporànies.

- Conèixer, comprendre i analitzar comparativament els diferents models i experiències concretes fruit de les diferents teories i formes polítiques contemporànies.

- Elaboració de models teòrics i pràctics de teories i formes polítiques contemporànies.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 23036
Lecturer responsible:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught