Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ORGANITZACIÓ I MÈTODES DE TREBALL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a aplicar tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social a l'àmbit laboral.
 • CE15 : Capacitat per a aplicar les tècniques d'avaluació i auditoria sociolaboral.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE2 : Capacitat per a fer anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètodes i estudis de temps de treball.
 • CE5 : Capacitat per a dirigir grups de persones.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre el concepte d'organització i la diversitat de funcions empresarials i organitzatives.
 • Tenir aptitud per a prendre decisions relatives al disseny d'estructures organitzatives.
 • Fer diagnòstics i propostes de millora de l'organització d'una empresa.
 • Saber confeccionar, aplicar i interpretar ràtios de productivitat.
 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'estudi de temps i mètodes de treball.
 • Tenir aptitud per al disseny de plans d'incentius a la producció.
 • Conèixer els fonaments de la direcció de grups humans.
 • Fer servir un registre escrit adequat i el vocabulari específic correcte.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

 

General

Code: 28013
Lecturer responsible:
LLOPIS VAÑO, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught