Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Contexto: La asignatura violencia y género: aspectos interdisciplinares aporta al alumnado la formación necesaria respecto a la violencia de género desde la las perspectivas penal, procesal, sociológica y psicológica

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

El coneixement, la sensibilització i conscienciació de la importància que per als futurs professionals de la criminologia té el coneixement de la violència de gènere a l'hora d'abordar-la i prevenir-la, així com el coneixement de l'evolució de les polítiques criminals i de les diverses figures delictives en matèria de violència de gènere i de les diferents actuacions processals que es duen a terme després de la denúncia d'un acte de violència de gènere.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14


Objetivos específicos  (Módulo I)


- Conocer el concepto de violencia de género como violencia de pareja

- Comprender las características diferenciales de esta forma de violencia y las dificultades para su detección

- Dotar al alumnado de herramientas para poder identificar el problema y establecer herramientas de intervención

- Aproximarnos a las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que ésta violencia origina en las mujeres y en sus hijos e hijas

- Conocer si hay un perfil propio de agresor en el ámbito de la violencia género


Objetivos específicos aportados  (Módulo II)


- Conocimiento de la violencia de género y sus tipos

- Conocer los distintos tipos de violencia de género a lo largo del ciclo vital.

- Conocer y comprender la dinámica de los procesos violentos.

- Romper mitos sobre la Violencia de Género.

Objetivos específicos aportados  (Módulo III)

- Conocer los instrumentos penales para la prevención y respuesta a los actos de Violencia de Género, plasmados tanto en disposiciones

de la Parte Especial (relativas a distintos delitos), como de la Parte General (referidas fundamentalmente a las penas aplicables y a las

particularidades de la fase de su ejecución) y en resoluciones de los juzgados y tribunales.

Objetivos específicos (Módulo IV)

- Ofrecer una visión general de las distintas actuaciones procesales que se llevan a cabo tras la denuncia de un acto de Violencia de

Género.

- Dotar al alumnado de competencias para identificar el íter procedimental y la sucesión de actos necesarios para otorgar la protección

necesaria a la víctima y para llegar a dictar sentencia.

 

 

 

General

Code: 18533
Lecturer responsible:
MAÑAS VIEJO, CARMEN ROSA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0,45
  Practical credits: 0,15
 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Theoretical credits: 0,45
  Practical credits: 0,15
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET PROCESSAL
  Theoretical credits: 0,45
  Practical credits: 0,15
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0,45
  Practical credits: 0,15

Study programmes where this course is taught