Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guías docentes
  INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2017-18

L'assignatura d'Introducció a l'Estadística introdueix a l'alumne a l'ús de les eines bàsiques de l'estadística descriptiva i del càlcul de probabilitats i la seua aplicació en l'àmbit de la gestió i administració pública.

Es pretén que l'alumne desenvolupe les capacitats necessàries per a:

1) descriure i sintetitzar les dades arreplegades en les diverses escales de mesura

2) comprendre els conceptes elementals i les regles fonamentals de la probabilitat

3) aplicar i interpretar els procediments abans esmentats

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

 • CG4 : Desarrollo de la capacidad de organización y planificación en al gestión pública.
 • CG7 : Capacidad de trabajar en equipo.

 

Competencias específicas (CE)

 • CE11 : Capacidad para aplicar la estadística y el cálculo de probabilidades en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • CE8 : Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública.

 

 

 

Objetivos formativos

 • Capacidad para introducir al alumno al uso de las herramientas básicas de la estadística descriptiva y del cálculo de probabilidades y su aplicación en el ámbito de la gestión y administración pública.
 • Adquisición por el alumno, en particular de las capacidades necesarias para: (i) describir y sintetizar los datos recogidos en las diversas escalas de medida, tanto mediante índices estadísticos univariantes como mediante procedimientos gráficos; (ii) comprender los conceptos elementales y las reglas fundamentales de la probabilidad y (iii) aplicar e interpretar los procedimientos antes mencionados con el uso de software estadístico.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2017-18

Els objectius de l'assignatura són que l'alumne aprenga a:
- Utilitzar un vocabulari correcte de termes específics i un registre escrit adequat.
- Descriure i sintetitzar les dades arreplegades en les diverses escales de mesura, tant mitjançant índexs estadístics univariables com mitjançant procediments gràfics.
- Comprendre els conceptes elementals i les regles fonamentals de la probabilitat.
- Aplicar i interpretar els procediments abans esmentats.
- Tenir aptitud per al raonament i la interpretació dels resultats estadístics.
- Identificar i comprendre problemes estadístics definits.

 

 

 

Datos generales

Código: 18008
Profesor/a responsable:
FORNER GUMBAU, OSCAR
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,20
Créditos prácticos: 1,20
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

 • Dep.: MATEMÁTICAS
  Área: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA
  Créditos teóricos: 1,2
  Créditos prácticos: 1,2
  Este dep. es responsable de la asignatura.
  Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte