Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  L'AULA DE LLENGUA ANGLESA I LES TIC

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

 • :

 

 

 

Objectius formatius

 • Fer servir totes les utilitats de Campus Virtual (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge, a més d'Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació relacionada amb l'ensenyament i aprenentatge de l'anglés.
 • Conèixer i aprendre a utilitzar les eines d'autor de major difusió, els entorns o plataformes virtuals d'aprenentatge i les diverses eines disponibles per a dissenyar cursos d'ensenyament electrònic o aprenentatge mixt en llengua anglesa.
 • Treballar en parella o equip amb entorns virtuals, per a valorar i imitar la bona pràctica en l'ensenyament i aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el sistema de la llengua anglesa i la comunicació per a fer un ús eficaç de les diverses activitats d'aprenentatge i ensenyament amb i sense TIC.
 • Analitzar el discurs a l'aula i aprendre a fomentar l'ús de l'anglés i la participació de l'alumnat a l'aula amb i sense l'ús de les TIC.
 • Dissenyar unitats didàctiques (incloent TIC) adequades a cada nivell i impartir una classe pràctica d'acord amb la programació de l'assignatura.
 • Incorporar a la futura pràctica docent plantejaments i enfocaments didàctics innovadors.
 • Capacitat per a comunicar i transmetre a través de tecnologies innovadores.
 • Ensenyar els coneixements adquirits en llengua anglesa a través de les TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31057
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix