Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  TEATRE ANGLÉS FINS AL SEGLE XVII

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

 • :

 

 

 

Objectius formatius

 • Determinar les parts constitutives dels conceptes bàsics que formen la matèria de teatre anglés quant al període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII, i les relacions mútues entre aquestes parts, a més de construir unitats complexes de pensament a partir d'idees independents, fonamentant-se en els trets comuns.
 • Ser capaç de negar-se a admetre raonaments aliens provinents de posicions d'autoritat, sense sotmetre'ls a judici personal, i actuar d'igual manera amb les idees pròpies: tractant-les com si foren d'altres.
 • Adquirir la convicció que el perspectivisme que dóna el treball en grup contribueix a millorar els resultats i a evitar l'abstracció obsessiva en les idees pròpies, cosa que pot conduir a l'error.
 • Ser capaç d'emprendre treballs i projectes sense supervisió o impuls extern constants i de debatre'n els resultats de manera objectiva i equilibrada.
 • Distingir períodes en el desenvolupament del teatre anglés, des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, situar-hi els autors i les obres específiques i definir-ne les característiques principals.
 • Conèixer les característiques socials, econòmiques, polítiques, culturals, etc. d'Anglaterra durant el període que va de començaments del segle XIV a la fi del segle XVII i relacionar amb aquestes característiques els autors, les obres i les tendències de què s'ocupa l'assignatura.
 • Conèixer els mètodes i les tècniques d'anàlisi literària desenvolupats en la cultura anglesa pel que fa al període estudiat en aquesta assignatura.
 • Ser capaç de posar ejn marxa i desenvolupar processos de cerca i ordenació d'informació, a més de fer síntesis a partir de dades referents a autors i obres corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII.
 • Analitzar críticament obres concretes, o fragments d'obres, del teatre anglés corresponents al període que va des de començaments del segle XIV fins a finals del segle XVII, amb un mètode ordenat i coherent, i determinar-ne les característiques formals i la relació d'aquestes amb l'establiment de la gamma de significats hipotètics admissibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31054
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix