Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  EUROPA I EL MÓN MEDITERRANI CONTEMPORANIS: ESTRUCTURES I DINÀMIQUES DE CANVI

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de la història contemporània a Europa i el món mediterrani, així com a l'anàlisi dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant este període de la història de la humanitat en el món europeu i mediterrani.

Esta assignatura ofereix a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials de la docència de la Història en l'ensenyament secundari i en investigació i documentació històrica.

Esta assignatura es coordina amb les assignatures "Història Actual d'Europa i de la Integració Europea", "Democràcia i Dictadures en l'Espanya del segle XX" i "De les Guerres Mundials fins a la Globalització".

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprendre els diversos processos històrics desenvolupats en l'àmbit euromediterrani.
 • Distingir els diversos problemes socials i polítics esdevinguts a Europa i la Mediterrània contemporànies.
 • Identificar els contextos i els factors que expliquen els principals processos migratoris i els exilis.
 • Fomentar entre l'alumnat perspectives crítiques i actituds respectuoses davant la diversitat nord-sud en l'espai euromediterrani.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

* Comprendre els diversos processos històrics desenvolupats en l’àmbit euromediterrani.
* Distingir els distints problemes socials i polítics que han tingut lloc en el món europeu i mediterrani contemporani.
* Identificar els contextos i factors que expliquen els principals processos migratoris i els exilis.
* Fomentar entre en l’alumnat perspectives crítiques i actituds respectuoses davant de la diversitat nord-sud en l’espai euromediterrani.

 

 

General

Code: 32074
Lecturer responsible:
SANTACREU SOLER, JOSE MIGUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught