Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  IDEES I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN LES ÈPOQUES MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Esta asignatura pretende ofrecer al alumnado una perspectiva transversal, no solo en cuanto a los contenidos, que  se estructuran a partir de un planteamiento temático, sino también respecto a la docencia. El profesorado implicado (varios departamentos) alternará las sesiones docentes durante todo el semestre para que el alumnado vea la asignatura como un todo, en el cual, sobre las tradicionales divisiones entre las etapas históricas prevalezca la exposición de grandes problemas. Esta planteamiento docente permite analizar con mayor claridad evoluciones y regresiones más allá de la linealidad temporal. La exposición de algunos de estos grandes problemas precisan conxtualizaciones e introducciones necesarias que conectan esta asignatura con otra del mismo itinerario, Modelos y construcciones históricas en la Antiguedad y el Medievo. De esta forma la perspectiva de análisis se amplia y se enriquece notablemente.                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Distingir les principals idees i construccions històriques que han caracteritzat les èpoques moderna i contemporània.
 • Explicar les interpretacions i conceptualitzacions bàsiques de les esmentades construccions històriques.
 • Situar en el context històric els diversos moviments socials i polítics, des d'una àmplia perspectiva cronològica.
 • Identificar els principals problemes del món actual, a través de les idees polítiques i socials conformades en les èpoques moderna i contemporània.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 32062
Lecturer responsible:
BERNABE GIL, DAVID
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught