Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  METODOLOGIA II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

L'assignatura Metodologia II aborda l'estudi dels procediments d'anàlisi crítica de les fonts històriques i la interpretació de les tècniques quantitatives per a la recerca històrica, sobretot la demografia històrica, en relació amb els conceptes, les teories, els mètodes i les tècniques d'altres disciplines socials.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Distingir les diverses tècniques i tecnologies per a la investigació històrica.
 • Explicar les diverses aportacions de les ciències socials a la historiografia.
 • Analitzar fonts específiques per a estudiar l'època moderna i contemporània.
 • Identificar diversos problemes metodològics amb què ha d'enfrontar-se l'historiador.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 • Distingir les diverses tècniques i tecnologies per a la investigació històrica.
 • Explicar les diverses aportacions de les ciències socials a la historiografia.
 • Analitzar fonts específiques per a estudiar l'època moderna i contemporània.
 • Identificar diversos problemes metodològics amb què ha d'enfrontar-se l'historiador.

 

 

General

Code: 32041
Lecturer responsible:
SEVILLANO CALERO, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
 • Dept: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Area: HISTÒRIA MODERNA
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 0,3
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught