Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  SISTEMES DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura perteneciente al módulo II del plan de estudios del Máster: Instrumentos generales de protección ambiental.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Domini de la metodologia i els aspectes formals propis d'un treball de recerca sobre temes juridicoambientals.
 • CG8 : Capacitat per a redactar de forma clara, honesta i sistemàtica un treball de recerca en matèria juridicoambiental.

 

Competències específiques:>>III. Habilitats metodològiques i d'aprenentatge

 • CE20 : Coneixement de la bibliografia especialitzada més representativa i de les revistes especialitzades més importants en matèria de dret ambiental.
 • CE21 : Coneixement i utilització de biblioteques, bases de dades i altres fonts d'informació sobre normativa, doctrina i jurisprudència ambientals.
 • CE22 : Capacitat per a plantejar adequadament l'esquema d'un treball de recerca, i per a utilitzar correctament el sistema de cites i altres convencions formals pròpies d'aquesta classe de treballs.
 • CE23 : Comprensió de la utilitat i límits del mètode comparat en l'anàlisi jurídica dels problemes ambientals.
 • CE24 : Capacitat per a redactar de manera clara, honesta i crítica un treball de recerca que puga ser objecte de publicació en un mitjà especialitzat sense necessitat de modificacions substancials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Coneixement específic i actualitzat de les diverses figures de responsabilitat ambiental. D'una banda, la responsabilitat per danys al medi ambient, denominada responsabilitat mediambiental per la legislació comunitària i espanyola vigent. D'altra banda, la responsabilitat de caràcter punitiu, que pot traduir-se en sancions de tipus penal o administratiu. L'assignatura té un marcat vessant pràctic, per la qual cosa té especial importància l'anàlisi de la jurisprudència i la resolució de casos.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Los arriba expuestos.

 

 

General

Code: 41806
Lecturer responsible:
VALENCIA MARTIN, GERMAN
Credits ECTS: 4,50
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 2,70

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,2
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,2
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught