Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LA GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La Asignatura La gestión de los recursos naturales aborda un conjunto de conocimientos fundamentales para la especialización de la titulación. Para ello, se profundiza en el conocimiento de la seguridad alimentaria, tanto en sus repercusiones como en su relevancia social. También se analiza la importancia del turismo como un factor de desarrollo de primer orden a nivel mundial. El estudio de la gestión de los recursos hídricos como un bien público esencial a nivel mundial, que determina procesos de desarrollo de primer orden es también analizado. Para finalizar, con el estudio de los recursos marinos, tanto desde una perspectiva medioambiental, como desde la gestión de los mismos en los procesos de desarrollo.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris), relacionats amb la cooperació al desenvolupament.
 • 11 : Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme, amb èxit, la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.
 • 2 : Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3 : Saber comunicar les conclusions pròpies (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • 4 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • 8 : Reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals.
 • 9 : Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa, amb èxit, accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.

 

Competències específiques de l'especialitat Sostenibilitat Ambiental

 • CE5 : Detectar necessitats i dissenyar polítiques dirigides a la millora del benestar, la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament humà a través de l'ús sostenible dels recursos naturals en els programes i projectes de cooperació.
 • CE6 : Realitzar informes de diagnòstic mundial i en zones de baixa renda sobre la sostenibilitat de la gestió dels recursos agraris, hídrics, turístics i pesquers.
 • CE7 : Tenir habilitats dirigides a la motivació social en les "bones pràctiques" de conservació ambiental, gestió dels recursos naturals i d'hàbits preventius de la salut.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Comprensió del paper del turisme, dels recursos hídrics, la pesca i l'agricultura en els processos de desenvolupament.
 • Coneixement de les pràctiques de la gestió sostenible de recursos naturals i de la suficiència alimentària.
 • Seguiment de projectes de cooperació dirigits a l'ús de recursos naturals, el turisme i la sostenibilitat alimentària.
 • Innovació per a donar solució a decisions que afecten a l'ús de recursos naturals, de gestió agrària i de negoci turístic en països de baixa renda.
 • Coneixement de les principals institucions i polítiques que afecten a la gestió de l'agricultura, la pesca i els recursos hídrics.
 • Disposició d'una visió crítica sobre l'impacte dels mercats en les estratègies de desenvolupament agrari, pesquer i turístic en els països de baixa renda.
 • Realització d'informes sobre l'aportació al desenvolupament de l'agricultura, la pesca, el turisme i les disponibiilidades hídriques en l'àmbit local, regional, nacional i mundial.
 • Formulació de projectes de cooperació centrats en iniciatives pesqueres, agrícoles, de gestió hídrica i desenvolupament turístics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Ver contexto

 

 

General

Code: 40804
Lecturer responsible:
HIDALGO MORATAL, MOISES
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 2,88
Practical credits: 1,92
Distance-base hours: 7,20

Departments involved

 • Dept: GEOGRAFIA HUMANA
  Area: GEOGRAFIA HUMANA
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ECOLOGIA
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48
 • Dept: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Area: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 0,48

Study programmes where this course is taught