Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET TRIBUTARI

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2018-19

Esta asignatura proporciona al alumno conocimientos y capacidades básicas en relación con el Derecho Financiero, prestando una especial atención al Derecho Tributario. Se analizan  los  derechos y obligaciones que se generan tanto desde un punto de vista teórico, como práctico, con el estudio de los diferentes procedimientos tributarios que son de aplicación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a interrelacionar les diferents disciplines que configuren les relacions laborals.
 • CG4 : Capacitat per a aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a la representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal.
 • CE16 : Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.
 • CE7 : Capacitat per a assessorar a organitzacions sindicals i empresarials i als seus afiliats.
 • CE8 : Capacitat per a assessorar o gestionar en matèria d'ocupació, contractació laboral i condicions de treball.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i entendre les nocions i institucions bàsiques del dret tributari.
 • Conèixer, comprendre i saber diferenciar les classes de tributs.
 • Ser capaç d'identificar i comprendre les diverses situacions jurídiques que deriven de l'existència d'una obligació tributària.
 • Assimilar, comprendre i aplicar els diversos procediments tributaris i el sistema de recursos i reclamacions en matèria tributària. 
 • Usar un vocabulari jurídic fiscal correcte, a més del registre escrit adequat.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2018-19

- Ser capaz de realizar funciones de asesoramiento tributario.
- Conocer las consecuencias de la actuación de un obligado tributario.
- Saber relacionarse con la Administración tributario en todos sus niveles territoriales.

 

 

 

General

Code: 28026
Lecturer responsible:
BAYONA GIMENEZ, JUAN JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Area: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught