Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  GESTIÓ DE LA QUALITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Cada día es más amplio el conflicto entre los recursos disponibles para la Atención Socio Sanitaria y las demandas de los ciudadanos en materia de salud; estamos de acuerdo que en su conjunto este sistema sanitario, no está totalmente adaptado a la realidad económica, social y demográfica entre otros factores.

 

Por más, que sea un problema complejo, la transformación de dicho sistema es posible como ya han demostrado proyectos puestos en marcha y con gran éxito por cierto; no vamos a plantear en los contenidos de la asignatura, un modelo perfecto ya que este no es el objetivo; pero si que vamos a aportar una serie de ideas para que esa transformación sea dinámica y eficiente, sobre todo en estos momentos, donde las transferencias en materia de Sanidad a todas las Comunidades Autónomas ya son una realidad.

 

Es nuestro propósito el valorar aquellas tendencias que puedan afectar a los cambios en los servicios públicos en España , desde una triple óptica; el desarrollo del estado de bienestar, la descentralización territorial y la adaptación del sistema socio sanitario a una cultura empresarial que aporte nuevos aires a este sector.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E37 : Adquirir coneixements bàsics sobre toxicologia i el fenomen tòxic.
 • E38 : Conèixer les principals bases de dades i fonts d''informació sobre les propietats toxicològiques de substàncies químiques.
 • E39 : Identificar els diferents tipus de substàncies tòxiques presents en els aliments i els seus riscos.
 • E40 : Avaluar l''exposició a través de la dieta a una determinada substància química.
 • E41 : Conèixer, comprendre i aplicar el procés d'avaluació dels regs tòxics de les substàncies químiques.
 • E42 : Aplicar el procés administratiu com a eina de gestió en un servei de dietètica i nutrició.
 • E43 : Adquirir les habilitats pertinents per a treballar en equip com a unitat en les unitats en què s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària els professionals i altre personal relacionat amb l'avaluació diagnòstica i tractaments en dietètica i nutrició.
 • E44 : Conèixer els aspectes bàsics del sistema sanitari espanyol relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estan relacionats amb factors nutricionals.
 • E45 : Saber quins canals de comunicació interna o externa s'han d'implantar en tota organització perquè el servei de nutrició aconseguisca l'objectiu que tots els professionals coneguen els seus projectes.
 • E46 : Conèixer els sistemes d'acreditació d'implantació de circuits de qualitat.
 • E47 : Diferenciar entre qualitat real i qualitat percebuda.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Ciències dels Aliments

 • 13 : Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • 16 : Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul d'Higiene, Seguretat Alimentària i Gestió de Qualitat

 • 18 : Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant-hi la legislació vigent.
 • 19 : Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents serveis d'alimentació.
 • 20 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • 21 : Avaluar, controlar i gestionar aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària.
 • 22 : Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió de les empreses alimentàries.
 • 23 : Assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • 24 : Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables.
 • 25 : Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

 

 

 

Objectius formatius

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27517
Professor/a responsable:
ARAGONES LLORET, ANTONIO MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix