Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRACTICUM XV CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT I

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Les assignatures Practicum corresponen al module de practiques curriculars de la titulació de Grau en Infermeria. Segons es determina en en la memòria de la titulació, es deuen cursar 90 crèdits ECTS com a mínim.

Aquesta assignatura es va a desenvolupar en el context hospitalari de tots els centres publicos de la Província d'Alacant. L'alumnat serà assignat per la Facultat a cada centre de pràctiques, prèvia sol·licitud en la temporalitat que marque la Coordinació de pràctiques.

Cada alumne i alumna haurà de tenir un tutor o tutora clínic. Aquesta figura és fonamental per a l'aprenentatge, seguiment i avaluació de les competències que deu aconseguir l'alumnat.

En l'aprenentatge clínic tindrem en compte quatre rols diferents: Professor responsable de l'assignatura, tutor clínic, alumnat i professor assignat pel Departament d'Infermeria a cada grup i en cada centre de pràctiques. El professor responsable de l'assignatura tindrà la responsabilitat de coordinar la docència i activitats que l'alumnat i professorat assignat a cada grup realitza per a aconseguir les competències i objectius proposats. El professor assignat per grup es desplaçarà a cada centre de pràctiques i durà a terme una docència presencial en el centre de pràctiques i de forma setmanal (sessions clíniques amb l'alumnat de forma setmanal per a evaluaar objectius, relacionar teoria/practica, desenvolupar temes especificos etc...) El tutor clinico serà una infermera o infermer que realitza el seu activiad asitencial en unitats mèdiques o quirúrgiques, també en aquelles en les quals es programe que l'estudiant puga cobrir les competències de la cura bàsica i generalista. Prioritàriament, unitats amb pacients amb problemes respiratoris i cardíacs, amb problemes i cures sistematicos digestius, cuidats de prevenció i tractament de la pell, ferides, ulceres. Identificant la prescripció, preparació i adminsitración de productes sanitaris i farmacològics, així com, la detoterapia necessària per a cobrir el patron nutricional de cada pacient.

És important ressaltar que l'alumnat és la primera vegada que s'incorporarà en equips de salut hospitalaris i aprendrà a treballar en equip identificant tods els seus components. De forma pràctica aprendrà a reflexionar en l'acció sobre aquelles qüestions, deontologícas i ètiques que són necessàries tenir presents per a la planificzación de la cura, aplicant per a açò el pla de cures individualitzat i tenint encuenta les necessitats de la persona.

En aquest període de practicum, es produirà un creixement personal fruit de l'afrontamiento davant noves situacions i vivències que serà dirigit i recolzat per tots els actors que participem en lel procés d'aprenentatge.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

No data

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

OBJECTIUS PROPOSAT PEL PROFESSORAT

Ser capaç de realitzar valoracions i planificació de cures a les persones adultes.

Aplicar sistemes d'organització de dades basades en les necessitats humanes o en els patrons funcionals de salut.

Aplicar els coneixements en dietoteràpia a les necessitats nutricionals de les persones ingressades.

Educació i revisió dels coneixements nutricionals del pacient i família per a realitzar el seu propi autocuidado

Aplicar la precaucions estàndard i les mesures de seguretat dels pacients.

Participar de forma activa en les sessions grupales per a expressar i reflexionar sobre qüestions de la humanització de les cures i del treball ètic

Aplicar els protocols del centre de pràctiques des de l'ingrés i alta. Tenint en compte la continuadad de cures amb atenció primària o el lloc de residència de la persona

 

 

General

Code: 27047
Lecturer responsible:
SANJUAN QUILES, ANGELA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 4,80

Departments involved

 • Dept: INFERMERIA
  Area: INFERMERIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught