Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  BIOGEOGRAFIA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE11 : Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
 • CE12 : Comprendre les bases de la biogeografia.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Estudiar la distribució dels organismes, a través d'un gradient d'espai-temps.
 • Relacionar els patrons de distribució geogràfica amb factors evolutius.
 • Conèixer les bases conceptuals i les eines metodològiques que permeten la reconstrucció de pautes biogeogràfiques.
 • Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies al medi, a més del seu origen, evolució i comportament.
 • Elaborar informes i presentacions orals a partir de les dades analitzades en les pràctiques.
 • Relacionar els patrons de distribució actual dels éssers vius amb els factors ecològics.
 • Conèixer les categories jeràrquiques relacionades amb les àrees de distribució d'animals i plantes.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 26552
Lecturer responsible:
DE LA TORRE GARCIA, ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,32
Practical credits: 1,08
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: BOTÀNICA
  Theoretical credits: 0,66
  Practical credits: 0,54
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0,66
  Practical credits: 0,54

Study programmes where this course is taught