Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I MICROBIANA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

Esta asignatura forma parte del Módulo avanzado del Grado en Biología. Es una asignatura optativa del Itinerario de Biotecnología y Biosanitario.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE10 : Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al medi.
 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE15 : Identificar les principals vies metabòliques.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE21 : Aïllar, cultivar i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dirigir, assessorar, dissenyar i executar projectes i estudis de processos de caràcter biològic.
 • CE42 : Saber identificar, analitzar, catalogar organismes biològics.
 • CE43 : Catalogar, avaluar i gestionar recursos naturals.
 • CE44 : Realitzar serveis i processos en biologia.
 • CE45 : Realitzar bioassajos i diagnòstics biològics.
 • CE48 : Avaluar l'impacte ambiental.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les bases bioquímiques i microbiològiques dels processos biotecnològics.
 • Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels organismes vius i els processos biològics.
 • Modificar microorganismes d'aplicació en biotecnologia.
 • Fer, presentar i defensar informes científics i tècnics per escrit i verbalment a una audiència.
 • Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos tècnics relacionats amb la biotecnologia.
 • Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biotecnologia.
 • Manipular amb seguretat i destresa material biològic, organismes, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biotecnologia.
 • Saber dissenyar estratègies bioquímiques i microbiològiques per a aplicar-les en biotecnologia.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

 • Conocer las bases bioquímicas y microbiológicas de los procesos biotecnológicos.
 • Conocer las principales aplicaciones tecnológicas de los organismos vivos y los procesos biológicos.
 • Modificar microorganismos de aplicación en biotecnología.
 • Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
 • Saber buscar, analizar, comprender y redactar textos técnicos relacionados con la biotecnología.
 • Conocer y aplicar los métodos matemáticos y estadísticos para validar modelos a partir de datos experimentales aplicados a la Biotecnología.
 • Manipular con seguridad y destreza material biológico, organismos, reactivos, instrumentos y dispositivos de aplicación en biotecnología.
 • Saber diseñar estrategias bioquímicas y microbiológicas para la aplicación en biotecnología.

 

 

 

General

Code: 26547
Lecturer responsible:
BONETE PEREZ, MARIA JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,76
Practical credits: 1,64
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Area: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Theoretical credits: 0,38
  Practical credits: 0,82
 • Dept: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Area: MICROBIOLOGIA
  Theoretical credits: 0,38
  Practical credits: 0,82
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught