Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  BIOTECNOLOGIA MARINA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

 

La Biotecnología Marina se coordinará con el resto de asignaturas para garantizar la adquisición de las competencias genéricas atribuidas al módulo. Esta materia/asignatura supone una formación fundamental para los graduados en Ciencias del Mar sobre la aplicación de herramientas biotecnológicas al análisis y gestión del medio marino y litoral y para el aprovechamiento de los organismos de dichos ambientes

 

DURANTE EL PRESENTE CURSO SE IMPARTIRA, DE FORMA EXPERIMENTAL, EL 25% DE LA DOCENCIA TEORICA DE BIOTECNOLOGIA MARINA EN INGLES PARA FACILITAR AL ALUMNADO EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CONOCIMIENTO DE DICHA LENGUA

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Posseir coneixements bàsics de l'estructura molecular, genètica, organització cel·lular, processos evolutius dels éssers vius.
 • CE15 : Conèixer les tècniques bàsiques de l'economia de mercat aplicada als recursos marins CE16. Conèixer i interpretar els factors que influeixen en el clima i en l'hidrodinamisme marí.
 • CE6 : Conèixer i comprendre els fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les ciències marines, i la seua relació amb altres ciències.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE24 : Capacitació per a reconèixer, avaluar i gestionar recursos marins de naturalesa diversa.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE36 : Habilitat per a la interacció professional amb sectors socials, les percepcions dels quals es puguen incorporar a la millora dels estudis o activitats que es volen dur a terme.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i comprendre els fets essencials i els conceptes relacionats amb la biotecnologia marina.
 • Conèixer els grups d'organismes marins interessants en biotecnologia, les funcions bàsiques i el paper en l'ecosistema.
 • Adquirir la capacitat d'analitzar i determinar els organismes marins que poden ser útils en biotecnologia.
 • Conèixer i aplicar la metodologia biotecnològica al medi marí.
 • Adquirir coneixements de les empreses dedicades a la biotecnologia marina i dels aspectes legals.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

- Conocer y comprender los hechos esenciales y conceptos relacionados con la biotecnología marina.
- Conocer los diferentes grupos de organismos marinos de interés en la biotecnología, sus funciones básicas y papel en el ecosistema.
- Adquirir la capacidad de analizar y determinar aquellos organismos marinos que puedan ser útiles en la biotecnología.
- Conocer y aplicar la metodología biotecnológica al medio marino.
- Adquirir conocimientos de las empresas dedicadas a la biotecnología marina; así como, los aspectos legales.

 

 

General

Code: 24531
Lecturer responsible:
LOPEZ LLORCA, LUIS VICENTE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 1,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: BOTÀNICA
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught