Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  AQÜICULTURA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

La asignatura de Acuicultura es Obligatoria en el sexto semestre del 3er curso del Grado de Ciencias del Mar. El objetivo principal es dar a conocer las técnicas de cultivo, los protocolos y las infraestructuras de los grupos y especies más comunes. El conocimiento de los ciclos biológicos, hábitats y factores que afectan a las principales especies es fundamental para un mejor aprovechamiento del cultivo. Por ello, esta asignatura está relacionada con otras asignaturas del Grado como Fundamentos de Zoología, Fundamentos de Botánica, Zoología Marina y Botánica Marina. En el contexto profesional, los contenidos de la asignatura están claramente orientados hacia el sector de la acuicultura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Conèixer les diferents adaptacions (morfològiques, fisiològiques, conducta) dels éssers vius en l'ambient marí.
 • CE14 : Adquirir coneixements dels diferents camps d'aplicació (recursos, ordenació i gestió, conservació, infraestructures, etc.) de les ciències marines.
 • CE7 : Conèixer l'organització estructural i funcional dels organismes marins, i també comprendre la seua diversitat biològica.
 • CE8 : Conèixer els principis fonamentals de l'ecologia, l'estructura i la funció dels ecosistemes, i desenvolupar-la per a l'ambient marí i costaner.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE21 : Utilitzar la informació i documentació necessària en la separació, identificació i catalogació d'organismes marins.
 • CE26 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar, tractar la informació, redactar i executar projectes relacionats amb l'ambient marí i litoral.
 • CE29 : Comprendre el funcionament d'empreses vinculades a l'ambient marí, reconèixer problemes específics i proposar solucions.
 • CE35 : Conèixer i comprendre la importància dels bioindicadors en el medi marí, així com la seua avaluació i seguiment.
 • CE38 : Conèixer i aplicar la metodologia bàsica de les tècniques de cultiu d'organismes marins, així com de les seues estructures.
 • CE39 : Adquirir i aplicar coneixements bàsics sobre les àrees tècniques i pràctiques relatives a abordar el tractament i estudi d'estructures costaneres i marines.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les espècies marines cultivades (macroalgues, invertebrats, peixos), la biologia d'aquestes (alimentació, reproducció i relació) i els ambients (litorals, marins) on es desenvolupen.
 • Adquirir coneixements dels camps d'aplicació de l'aqüicultura i la capacitació per a reconèixer i avaluar potencials espècies per al cultiu controlat.
 • Comprendre el funcionament de les empreses vinculades a l'aqüicultura, reconèixer-ne els possibles problemes i proposar-hi solucions.
 • Prendre dades i fer, presentar i defensar informes científics relatius a l'aqüicultura marina.
 • Conèixer les tècniques de cultiu, els protocols i les infraestructures específiques dels cultius.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

 

General

Code: 24530
Lecturer responsible:
VALLE PEREZ, CARLOS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,32
Practical credits: 1,08
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1,32
  Practical credits: 1,08
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught