Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  ACTIVITATS TURÍSTIQUES EN EL MEDI RURAL

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA4 : Ser capaç de comprometre's èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els principis del turisme, la seua dimensió espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • CE18 : Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE2 : Analitzar la dimensió econòmica del turisme.
 • CE23 : Analitzar els impactes generats pel turisme.
 • CE28 : Conèixer els objectius, les estratègies i els instruments públics de la planificació.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE7 : Reconèixer els principals agents turístics.

 

 

 

Objectius formatius

 • Comprendre i valorar la potencialitat dels espais rurals per a l'activitat turística.
 • Conèixer i identificar els recursos i les característiques dels espais rurals per a utilitzar-los turísticament.
 • Identificar els principals factors per a l'evolució i el desenvolupament de l'activitat turística al medi rural.
 • Identificar i conèixer el paper dels diversos agents socioeconòmics en el desenvolupament del turisme rural.
 • Analitzar la repercussió econòmica del desenvolupament turístic dels espais rurals.
 • Analitzar els impactes socioeconòmics, ambientals i territorials de l'activitat turística.
 • Conèixer la importància de la gestió i la planificació sostenible de l'activitat turística en l'espai rural.
 • Conèixer les principals estratègies de planificació territorial als espais rurals que poden tenir repercussió en el desenvolupament del turisme.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 23663
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix