Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  MÀRQUETING TURÍSTIC

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Màrqueting Turístic és una assignatura situada en primer curs, segon semestre, dirigida a proporcionar als estudiants els fonaments, mètodes i aplicacions bàsiques que presideixen la disciplina del Màrqueting aplicat al turisme, analitzant l'entorn, el consumidor turista, la segmentació del mercat turístic, el paper de la investigació de mercats, la planificació comercial turística, el producte, preu, distribució i comunicació turística. Tot això confereix a l'estudiant una formació bàsica per a l'exercici de tasques en les organitzacions turístiques tant públiques com privades.
Màrqueting Turístic està correlacionada amb Investigació de Mercats Turístics, assignatura obligatòria de tercer curs, i Promoció i Tècniques de Venda, assignatura optativa de quart curs, totes dues del mateix Grau en Turisme. Si bé Màrqueting Turístic tracta tant la investigació de mercats com la promoció i tècniques de vendes, aquest tractament forma part de la visió global que aquesta assignatura pretén oferir del màrqueting aplicat al turisme. Per la seua banda, aquestes dues assignatures proporcionen a l'estudiant un enfocament més exhaustiu de dues facetes claus en el sector turístic avui en dia, com són el coneixement del mercat (investigació) i la comunicació amb el mateix (promoció).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • CE19 : Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat.
 • CE3 : Comprendre el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
 • CE5 : Convertir un problema empíric en un objecte d'investigació i elaborar conclusions.
 • CE6 : Tenir una marcada orientació de servei al client.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer els conceptes bàsics per a la presa de decisions de direcció de màrqueting en l'empresa.
 • Saber utilitzar els instruments d'anàlisi que faciliten la presa de decisions comercials turístiques.
 • Conèixer les estratègies per a la gestió del producte turístic.
 • Comprendre les estratègies de preus dels productes turístics.
 • Reconèixer els diferents tipus d'intermediaris turístics, així com les estratègies del sistema de distribució comercial.
 • Saber les estratègies de comunicació de l'empresa.
 • Reconèixer que la creació de valor per al client, tant en les destinacions com en les empreses turístiques, ha de tenir en compte el resident.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Objectius generals
1. Comprendre les relacions d'intercanvi entre les empreses turístiques tant públiques com privades i les destinacions, amb el turista i el resident, des d'un punt de vista de comercialització turística (CE3, CE5, CE6, CE11, CE19).

Objectius conceptuals

2. Conèixer els conceptes bàsics per a la presa de decisions de direcció de màrqueting a l'empresa (CE3, CE5, CE6).
3. Conèixer les estratègies per a la gestió del producte turístic (CE11).
4. Comprendre les estratègies de preus dels productes turístics (CE11).
5. Reconèixer els diferents tipus d'intermediaris turístics així com les estratègies del sistema de distribució comercial (CE11).
6. Saber les estratègies de comunicació de l'empresa (CE11)


Objectius procedimentals
7. Saber utilitzar els instruments d'anàlisi que faciliten la presa de decisions comercials turístiques.


Objectius actitudinals
8. Reconèixer que la creació de valor per al client, tant a nivell de destinacions com d'empreses turístiques, ha de tenir en compte el resident (CE19).

 

 

General

Code: 23515
Lecturer responsible:
DIAZ MAS, EDUARDO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught