Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  POSTPRODUCCIÓ DIGITAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Tot contingut audiovisual desenvolupat per al cinema, la televisió o la indústria del videojoc passa avui dia per una etapa de postproducció digital. Aquesta etapa de la creació de contingut multimèdia comprèn molt diverses tècniques de processat de les imatges i vídeos (ajustament o millora de color, composició de vídeos, mats de moviment, addició de títols, introducció d'efectes especials, etc...). La postproducció digital és una indústria de ràpida evolució. Aquesta ràpida evolució de la tecnologia digital aporta cada vegada més opcions a la indústria audiovisual per a produir pel·lícules de qualitat i vídeos professionals de manera més eficient que mai. Quasi tot el que veem en el cinema o en la televisió ha estat a través d'un estudi de postproducció. Per aquesta raó, l'estudi d'aquesta assignatura proporcionarà oportunitats de carrera en una àmplia gamma de mitjans, incloent la producció de pel·lícules i televisió, postproducció de vídeo, la publicitat i els mitjans de comunicació basats en Internet.

Aquesta assignatura, juntament amb “Projectes Multimèdia”, “Tècniques avançades de Gràfics”, i les assignatures de l'itinerari “Creació i entreteniment digital” (“Videojocs I”, “Tècniques de Disseny Sonor”, “Videojocs II” i “Realitat Virtual”), seguirà la metodologia de "Aprenentatge Basat en Projectes" (ABP). Es plantejarà un projecte comú, de caràcter professional, per a totes les assignatures, a realitzar en equip.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO4 : Conèixer i aplicar tècniques de postproducció audiovisual avançada que integren diferents tipus de continguts tant els generats de forma sintètica com els procedents de fonts de captura.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 • Conèixer i utilitzar els instruments tècnics digitals del muntatge i la postproducció de la imatge i so.
 • Conèixer i utilitzar les diferents plataformes i programes de disseny gràfic, creació multimèdia, infografia i animació.
 • Conèixer els fonaments teòrics de l'edició, el muntatge i la generació d'efectes visuals i sonors.
 • Conèixer els sistemes, plataformes, eines i recursos tecnològics digitals actuals de postproducció visual i sonora.
 • Utilitzar programes d'edició no lineal i de generació d'efectes visuals i sonors.
 • Prendre contacte amb literatura general i específica de la Postproducció digital.
 • Dominar i utilitzar la terminologia utilitzada en la Postproducció digital.
 • Comprendre els mètodes utilitzats habitualment en la postproducció digital de continguts audiovisuals.
 • Ser capaços de mostrar mitjançant exemples i resultats la validesa dels seus treballs.
 • Ser capaç d'integrar-se en fluxos col·lectius de treballs de postproducció.
 • Desenvolupar un projecte que integre els continguts de l'assignatura.
 • Fomentar el treball en equip.
 • Afavorir l'aprenentatge autònom.
 • Reforçar les habilitats de comunicació.
 • Millorar la capacitat de planificació temporal.
 • Desenvolupar les capacitats crítiques i de autogestió.
 • Desenvolupar-se en situacions reals.
 • Reforçar la interdisciplinarietat de les assignatures.

 

 

General

Code: 21037
Lecturer responsible:
ORTIZ ZAMORA, JAVIER
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught