Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  IMATGE I VÍDEO PER COMPUTADOR

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Los sistemas de imagen y vídeo por computador tienen múltiples y variadas aplicaciones en la actualidad, tanto a nivel de desarrollo como de investigación. Estos sistemas se basan en sensores de cámaras de video. A partir de éstos es posible adquirir imágenes de uno o varios objetos en una escena que, procesadas y segmentadas convenientemente permiten extraer características que puede ser empleadas para identificar y reconocer que objetos hay en la escena. En esta asignatura se presentan distintas técnicas de procesamiento aplicados a sistemas de imagen y vídeo por computador. Técnicas que tienen especial importancia cuando se requiere analizar una escena captada por un sensor basado en imagen.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més les que els donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

f

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

•Ser capaz de distinguir un sistema de procesamiento de imágenes de un sistema de procesamiento de vídeo.
•Ser capaz de identificar la arquitectura y las etapas necesarias de procesamiento de imágenes a emplear para una determinada aplicación.
•Ser capaz de identificar la arquitectura y las etapas necesarias de procesamiento de vídeo a emplear para una determinada aplicación.
•Conocer métodos y técnicas de procesamiento de imagen.
•Conocer métodos y técnicas de procesamiento de video.
•Ser capaz de realizar pequeños proyectos de procesamiento de imágenes.
•Ser capaz de realizar pequeños proyectos de procesamiento de vídeo.
•Conocer los diferentes estándares y sistemas de compresión de imágenes y vídeo.
•Manejar herramientas informáticas y software específico para el procesado de imágenes y vídeo.
•Desarrollar algoritmos para el procesado de imágenes y vídeo.

 

 

General

Code: 21026
Lecturer responsible:
MORELL GIMENEZ, VICENTE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught