Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET TRIBUTARI EMPRESARIAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

La asignatura Derecho Tributario Empresarial está destinada a completar la formación del alumno en el conocimiento de la parte especial de Derecho Financiero y Tributario en relación con las cuestiones referentes a la tributación de la renta empresarial y a la fiscalidad internacional.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del principal impost que determina la tributació de la renda empresarial.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del principal impost que grava el consum.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement dels instruments jurídics determinants de la tributació de les empreses en les activitats a l'estranger, amb especial referència a la Unió Europea.
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement de la tributació de les persones o entitats residents a l'estranger quan obtenen rendes en territori espanyol.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

La asignatura tiene como objetivo específico proporcionar al alumno, por un lado, el conocimiento del Impuesto sobre Sociedades como impuesto que contiene la regulación básica de la tributación empresarial. Por otro lado, pretende también proporcionar los conocimientos de fiscalidad internacional mediante el estudio de los Convenios de Doble Imposición y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

 

 

General

Code: 19037
Lecturer responsible:
CENCERRADO MILLAN, EMILIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Area: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught