Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET PENAL ECONÒMIC

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Se trata de una asignatura optativa de 4º curso que se destina al conocimiento de lo delitos que protegen bienes jurídicos de naturaleza económica, tanto los que presentan de forma inmediata naturaleza individual-patrimonial como los de naturaleza colectiva Se pretende proporcionar a los estudiantes que han optado por el itinerario denominado: Derecho Patrimonial y de la Empresa el conocimiento necesario para el manejo del instrumento que significa el Derecho penal, con sus especiales características, para la resolución de conflictos en el sector económico.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Ser capaç de reconèixer els béns protegits jurídicament i penal en l'àmbit econòmic.
 • Ser capaç de conèixer els límits de la intervenció penal en l'àmbit econòmic i les connexions amb altres branques del dret.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 19036
Lecturer responsible:
CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL MAR
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught