Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET FINANCER I TRIBUTARI I

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

L'assignatura de Dret Financer I engloba els conceptes generals de la disciplina, dotant a l'alumne de les competències corresponents a la part general de la mateixa. Constitueix el punt de partida per a una adequada adquisició de les competències relatives a la resta d'assignatures d'aquesta mateixa matèria: Dret Financer i Tributari II, Tributació empresarial i Procediments tributaris i pressupostaris. L'autonomia d'aquesta disciplina, que estudia la Hisenda pública i l'activitat financera des d'un punt de vista jurídic, no impedeix que aquesta branca del Dret públic guarde una relació d'especialitat amb altres branques del Dret, tals com el Dret constitucional, administratiu o penal. Així mateix, la dimensió internacional de les activitats empresarials implica la utilització d'instruments específics en aquest àmbit, com els Convenis de doble imposició i les normes comunitàries d'harmonització, mostrant la connexió de la nostra disciplina amb el Dret internacional i el Dret comunitari.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement jurídic del fenomen financer en la doble vessant d'ingrés i despesa públics.
 • Proporcionar a l'alumnat una visió completa dels tipus d'ingrés públic, amb especial atenció al tribut.
 • Proporcionar a l'alumnat el coneixement adequat de la part material del dret tributari derivada de la llei general tributària.
 • Aproximar l'alumnat als aspectes formals del dret tributari derivats de la llei general tributària.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

- Proporcionar a l'alumne un coneixement jurídic del fenomen financer en el seu doble vessant d'ingrés públic i despesa pública.
- Proporcionar a l'alumne una visió completa dels diferents tipus d'ingressos públics, fent especial recalcament en el tribut.
- Proporcionar a l'alumne l'adequat coneixement de la part material del Dret tributari derivat de la Llei General Tributària.
- Aproximar a l'alumne als aspectes formals del Dret tributari derivats de la Llei General Tributària.

 

 

General

Code: 19020
Lecturer responsible:
BAYONA GIMENEZ, JUAN JOSE
Credits ECTS: 7,50
Theoretical credits: 2,40
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 4,50

Departments involved

 • Dept: DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES
  Area: DRET FINANCER I TRIBUTARI
  Theoretical credits: 2,4
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught