Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRETS REALS I HIPOTECARIS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

L’assignatura proporciona a l’alumne el coneixement del component jurídic-real del Dret civil patrimonial. Junt amb Obligacions i Contractes, constitueix l’altre pilar del patrimoni de la persona.
La seua existència en el Grau de Dret es justifica per la necessitat de formar a l’alumne en l’estudi de la relació entre la persona i les coses o els béns, la qual cosa dona lloc al concepte de dret real. El dret de propietat, els denominats drets reals en cosa aliena (de gaudi, d’adquisició i de garantia) i el sistema de publicitat dels béns immobles que representa el Registre de la propietat, constitueixen elements bàsics de la formació jurídica de l’estudiant, necessàries per al posterior estudi de les institucions familiars i successòries.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Coneixement i comprensió de la relació jurídica real per oposició a la relació oblligatoria.
 • Coneixement del conjunt de regles de dret imperatiu que regulen els drets reals.
 • Coneixement del registre de la propietat en la triple faceta de sistema de publicitat dels drets reals, oficina pública i conjunt de llibres.
 • Raonar i argumentar jurídicament en la resolució de casos pràctics, en relació amb les matèries estudiades.
 • Procedir eficaçment en la cerca i l'ús de les fonts legals i de la jurisprudència, utilitzant les últimes tecnologies.
 • Mostrar una comprensió crítica de les diverses institucions juridicoprivades que integren els drets reals.
 • Ser capaç d'autoaprendre i determinar l'abast de les modificacions legislatives en la matèria.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Comprendre el component jurídic-real del Dret civil patrimonial: concepte de dret real, classes i dinàmica (des de l’adquisició fins a l’extinció).
Comprendre el Registre de la Propietat com a sistema de publicitat dels béns immobles: funcionament i principis organitzadors.

 

 

General

Code: 19017
Lecturer responsible:
EVANGELIO LLORCA, MARIA RAQUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught