Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET PENAL. PART GENERAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2011-12

DATOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura:   DERECHO PENAL. PARTE GENERAL               Código 19012

Titulación:      Grado en Derecho                                      Créditos: 9 ECTS

Tipo:  Obligatoria           Curso: 2º                     Primer cuatrimestre

Departamento: Derecho Internacional Público y Derecho Penal

Área: Derecho Penal

PROFESORADO:

Coordinadora: Vaello Esquerdo, Esperanza            Grupo 1

Gómez-Escolar Mazuela, Pablo                              Grupo 5

Guilabert Vidal, Mª Remedios                                Grupo 2

Sandoval Coronado, Juan Carlos                           Grupo 3

Terrachet Lazcano, Enrique                                    Grupo 4

 

 

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i fer servir els principis generals del dret penal i l'àmbit de vigència d'aquest, a més de la teoria jurídica del delicte i les seues conseqüències jurídiques.
 • Capacitat per a determinar l'existència de delicte i concretar la pena aplicable.
 • Capacitat per a fer servir els conceptes de la teoria jurídica del delicte i de les seues conseqüències jurídiques.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2011-12

El objetivo principal se centra en conocer las instituciones básicas de la Parte General del Derecho Penal para poder aplicarlas posteriormente en el estudio de los delitos en particular.

 

 

General

Code: 19012
Lecturer responsible:
VAELLO ESQUERDO, MARIA ESPERANZA
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 2,70
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 2,7
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught