Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONSTITUCIÓ. DRETS I LLIBERTATS I INSTITUCIONS DE L'ESTAT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2017-18

CONTEXT
En l'assignatura de Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat s'explica i estudia tant el sistema constitucional de drets i llibertats i les seues garanties com l'organització del poder i l'organització territorial del mateix en la Constitució espanyola. Amb aquesta disciplina l'alumnat ha d'obtenir una formació jurídic-constitucional bàsica del funcionament dels poders legislatiu, executiu i judicial en l'Estat social i democràtic de Dret. Així mateix, ha de conèixer les principals institucions de l'Estat, el sistema de drets i llibertats i les seues garanties constitucionalment establides i l'organització territorial del poder. Aquesta assignatura, amb açò, contribueix al perfil professional del títol i al desenvolupament de les competències específiques i genèriques del mateix en oferir el coneixement de la base de tot l'ordenament jurídic. El paper de l'assignatura dins del pla d'estudis s'articula dins dels coneixements bàsics, estant connectada amb els altres coneixements jurídics del pla d'estudis.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre les institucions i els òrgans constitucionals.
 • Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'estat espanyol.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2017-18

OBJECTIUS
Objectius formatius
Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
Conèixer i comprendre les institucions i òrgans constitucionals.
Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'Estat.

Objectius específics aportats pel professorat
Els objectius de l'Assignatura de Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat són els següents: Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola; les institucions i òrgans constitucionals i conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'Estat. Sobre aquesta base, l'alumnat ha d'aprendre a manejar les categories bàsiques del dret constitucional.

 

 

General

Code: 19007
Lecturer responsible:
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 2,70
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 2,7
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught