Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONSTITUCIÓ. DRETS I LLIBERTATS I INSTITUCIONS DE L'ESTAT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2015-16

En la asignatura de Derechos y Libertades e Instituciones del Estado se explica y estudia tanto el sistema constitucional de derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización territorial del mismo en la Constitución española. Con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas y la organización territorial del poder. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre les institucions i els òrgans constitucionals.
 • Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'estat espanyol.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2015-16

Los objetivos de la Asignatura de Derechos y Libertades e Instituciones del Estado son los siguientes: Conocer y comprender el sistema de los derechos y las libertades fundamentales en la Constitución española; las instituciones y órganos constitucionales  y conocer y comprender la organización territorial e institucional del Estado. Sobre esta base, el alumnado debe aprender a manejar las categorías básicas del derecho constitucional.

 

 

General

Code: 19007
Lecturer responsible:
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 2,70
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 2,7
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught